<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tomra opp eller ned?

Uenigheten er nå stor blant Tomra-analytikerne

Foto: Gorm Kallestad/NTB
Aksjekrasj

Børsfesten har vært enorm for aksjonærene i pante- og resirkuleringsgiganten Tomra, etter at selskapets aksjekurs har vært igjennom en firedobling i løpet av de siste årene. Oppturen har ikke vært tatt ut av løse luften, på ingen måte, men har blitt drevet frem av sterke kvartalstall, godt lederskap og som følge av en sektorrotasjon av en annen verden ved at investorene har kjøpt rubb og stubb av såkalt ESG-vennlige selskaper. 

Tomra, som nylig annonserte at Tove Andersen nå overtar som ny administrerende direktør i selskapet, har i dag en markedsverdi på rundt 60 milliarder kroner etter seneste års børsfest – men en rekke analytikere mener toppen nå er nådd, noe som også kommer til uttrykk ved at Tomra-kursen har utviklet seg relativt svakt siden årsskiftet. Prisingen er rett og slett nå altfor høy, mener flere av dem, og viser til at selskapsmultiplene både absolutt og relativt ikke lenger er på komfortable nivåer. De litt mer optimistiske tallknuserne peker på at Tomra fortsatt vil nye godt av den voldsomme ESG-bølgen som brer om seg, der enkeltinvestorer og institusjoner jager febrilsk etter selskaper som tilfredsstiller strømmen av nye bærekraftforordninger. Og selv om det nå er en langt mer avmålt analytikerstemning rundt Tomra, forventer tydeligvis ikke investorene noe massivt kursfall med det først tatt i betraktning at antall shortposisjoner knapt er å registrere.  

Analytiker Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities. Foto: Brian Cliff Olguin

Selg! 

Analytiker Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities har en salgsanbefaling på Tomra med kursmål 275.

– Siden oppstarten i 1972 har Tomra vært markedsledende innen pantemaskiner, en imponerende prestasjon i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Etter en vellykket ekspansjon til Tyskland så det en stund ut til at flere land ville kopiere den norske modellen, med pantemaskiner i hver matbutikk. Det har imidlertid vist seg at myndighetene og butikkeiere i andre land har ulike tanker om hvordan et pantesystem bør organiseres og finansieres. Som et resultat har Tomras lønnsomhet kommet under press, en trend vi tror vil fortsette.  

– Fra 2016 til 2020 økte Tomras driftsresultat med 30 prosent, mens aksjekursen økte med mer enn 300 prosent i samme periode. Verdsettelsen av aksjen ble som en konsekvens tre ganger så dyr målt etter neste års EV/EBIT (selskapsverdi/driftsresultat). Lenge var forklaringen på denne reprisingen et begrenset utvalg av ESG-aksjer på Oslo Børs, men etter en bølge av børsnoteringer den siste tiden kan investorene nå velge og vrake mellom en rekke grønne investeringsmuligheter. Salgsvekst har også ofte blitt trukket frem som et kjøpsargument, men etter at kronekursen har sluttet å svekke seg mot euroen, har veksttakten kommet ned. Vi mener festen er over for Tomras aksjonærer, og tror at kursnedgangen vi har sett så langt i 2021 vil fortsette også fremover. 

Kjøp! 

Analytiker Erik Ehrenpohl Sand i Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Tomra med kursmål 471.

– Tomra leverer løsninger for optimal ressursutnyttelse og er dermed plassert midt i den bærekraftsbølgen vi har sett over flere år, hvor appetitten hos investorer har vært stor for case som fremmer bærekraft og løser miljøproblemer. Sammenlignet med mange selskaper som har tjent på dette, har Tomra lang historikk med vekst, positive marginer og kontantstrøm.

– Vi ser sterke trender som skal gi aktører som Tomra solid vekst i mange år. Dette er drevet av reguleringer, med EUs målsetning om å bli klimanøytral innen 2050 mest nevneverdig, men også større bevissthet og holdningsendringer hos konsumenten. Det interessante nå er at vi ser disse trendene materialisere seg, med flere europeiske land som annonserer intensjoner om å etablere pantesystemer. Tomra har ledende posisjoner innenfor sine virksomhetsområder, og vi forventer at Tomra vil ta sin andel av veksten.

– Verdsettelse på konvensjonelle multipler er åpenbart krevende med P/E neste år på 56x, ettersom de sterke markedsposisjonene og lange strukturelle trendene i svært begrenset grad reflekteres i neste års EPS. Med bakgrunn i disse faktorene fortjener etter vårt syn selskapet en høy prising.