<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kongsberg Gruppen opp eller ned?

Fortsetter oppgangen selv om kursen er på historiske topper?

Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen. Foto: Ole Berg-Rusten
Aksjekrasj

Det har vært litt av en parademarsj Kongsberg Gruppen kan vise til på Oslo Børs seneste år i kraft av en avkastning på nær 70 prosent. Selskapet, under ledelse av Geir Håøy, prises nå til rundt 37 milliarder kroner – et nivå man aldri før har registrert. Kvartal etter kvartal leverer selskapet friske topplinjer og attraktive bunnlinjer, kombinert med at de gradvis innfrir med hensyn til de store utbytteforventningene som suksessivt har bygget seg opp rundt Kongsberg Gruppen de siste årene. 

Tross seneste tids massive kursoppganger er likevel et klart flertall av analytikerne fortsatt positive til selskapet. Nylig rykket eksempelvis Danske Bank ut med en kjøpsanbefaling og kursmål 300 kroner pr. aksje, rundt 40 prosent over dagens kursnivåer, og mener alt i alt at Kongsberg Gruppen er en av de mest undervurderte og overkapitaliserte selskapene blant de store aktørene på Oslo Børs. Entusiastiske analytikere støttes også opp av en serie sterke kontrakter, nylig meldte selskapet at deres datterselskap, Kongsberg Defence & Aerospace, var blitt tildelt en utvidelse av CROWS-rammekontrakten som ble inngått med det amerikanske forsvaret i september 2018. Utvidelsen har en verdi på om lag 500 millioner dollar, tilsvarende litt over fire milliarder kroner. Samtidig vurderes en børsnotering av Kongsberg Digital, noe som også vil bidra til forsterkede aksjonærverdier i Kongsberg Gruppen i tiden som kommer, hevder flere analytikere. 

Kenneth Sivertsen, analytiker i Arctic Securities. Foto: Arctic Securities

Hold

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities har en hold-anbefaling på Kongsberg Gruppen med kursmål 225.

– Kongsberg Gruppen har levert en solid start på 2021 med resultater bedre enn ventet, drevet av både kostnadsforbedringer og en gunstig produktmiks. I tillegg var ordreinngangen sterk, på rundt 1,2x salg, noe som gir en ordrebok på cirka 37 milliarder kroner. Selskapet indikerer fortsatt vekst på gruppenivå, dog holdt noe tilbake av KM (Kongsberg Maritime, red. anm.). Vi forventer spesielt bra vekst på forsvarssiden med betydelige ordrer fra både Tyskland og Qatar. Vi ser også en mulig oppside fra økt nybyggsaktivitet i shippingsektoren. 

– I sum ser utsiktene relativt bra ut, og med en solid balanse og sterk ordrebok er det rom for økte utbytter etter vårt syn. Sist, men ikke minst, KDI (Kongsberg Digital, red. anm.) vurderes nå enten å gå sammen med en finansiell partner og/eller se på en mulig børsnotering. Begge vil nok krystallisere underliggende verdier som ligger i KDI, noe som ikke reflekteres i aksjen i dag. 

– Aksjen handles med 20–30 prosent rabatt til peers, delvis forklart av gjeldende selskapsstruktur. Dette kan nå endres, og aksjonærverdier synliggjøres. Inntil videre mener vi aksjen er fair priset, og har således en hold-anbefaling med kursmål 225 kroner som er begrenset til vår SOTP-vurdering.

LEDER ANALYSEGRUPPEN: Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets. Foto: Fotograf Ørnelund

Kjøp

Analytiker Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Kongsberg Gruppen med kursmål 240.

– Kongsberg Gruppen har ifølge vår analyse hatt en årlig organisk vekst på ti prosent og en gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 14 prosent de siste 30 årene. Vi tror hverken avkastningen eller den organiske veksten stopper med det første. Det er alltid usikkerhet knyttet til hva markedet og vi forventer av fremtidig inntjening, men gitt ordreboken (inkluderer ikke alle rammeavtaler og inntekter fra service) på 39 milliarder kroner og historisk god prosjektstyring, tror vi selskapet kommer til å levere en inntjening pr. aksje på 15 kroner i 2023. 

– Dagens verdsettelse på 14 ganger 2023-inntjening synes vi er attraktivt. Jeg skrev min første analyse på selskapet for 15 år siden, og en av de tingene jeg mener kunne vært litt bedre de siste 14 årene, var opp mot utbytte. Utbytte betalt i 2020 på 12,5 kroner pr. aksje var et steg i riktig retning. Vi mener selskapet kan og bør betale ut “all” inntjening i utbytte fremover. Kongsberg Gruppen har mer kontanter enn gjeld, og vi tror ikke på store oppkjøp de neste årene. Det kan gi en direkteavkastning på syv prosent.