<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kahoot! opp eller ned?

Favoritt: Analytikerne feller sin dom over det populære spillselskapet Kahoot!. Foto: Dreamstime
Aksjekrasj

Så langt i 2021 har aksjonærene i Kahoot! KAHOT, et selskap som tilbyr spillbaserte læringsplattformer, hatt fint lite å glede seg over, tvert imot. Med en kursnedtur på litt over 30 prosent siden årsskiftet troner selskapet, som nå prises til rundt 30 milliarder kroner, høyt på listen over årets tapere på Oslo Børs. Dette i sterk kontrast til kursutviklingen i fjerdekvartal i fjor, og ved starten av inneværende år, da investorene jaget Kahoot!-aksjen uten anfektelser over at børsprisingen satte nye rekorder til tross for at selskapet enn så lenge ikke har noen bunnlinje å vise til. 

Taktskiftet skyldes flere forhold, men den kanskje viktigste årsaken er knyttet til et jevnt over kraftig nedsalg i såkalte vekstaksjer. Dette er selskaper som er særlig sårbare for renteoppganger, ettersom inntjeningen deres, som med Kahoot!, ligger lenger frem i tid. Men blant analytikerne råder fortsatt optimismen. De peker blant annet på at det nylige oppkjøpet av den amerikanske læringsplattformen Clever, som også utløste en gigantemisjon på 68 kroner, vil bidra til høyere aksjonærverdier på litt sikt. 

Enkelte av tallknuserne peker også på at de underliggende vekstutsiktene fortsatt står seg godt i lys av flere nye produktlanseringer, samtidig som de forventer at Kahoot! gradvis vil kunne hente ut adskillige positive synergier fra alle oppkjøpene. En USA-notering er heller ikke usannsynlig, også det positivt for eierne.   

Kjøp! Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities har en kjøpsanbefaling på Kahoot!

Analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities. Foto: Iván Kverme

– Kahoot-aksjen har de siste månedene vært påvirket av noe svakere rapportert organisk vekst enn tidligere, selv om denne fortsatt er innenfor guidingen til selskapet. I tillegg har aksjekursutviklingen for enkelte høymultippel-selskaper vært svak, noe som også påvirker Kahoot!. Selskapet annonserte tidligere i år et stort oppkjøp av læringsplattformen Clever, og det lå i kortene at de etterpå da måtte hente penger – noe jeg mener de burde hentet samtidig med oppkjøpet. De vil nok utvikle Clever som et eget økosystem innen utdannelse, uten at dette skal bli en direkte konkurrent til Kahoot!.

– Jeg mener Kahoot! er et godt kjøp for langsiktige investorer. Derimot tror jeg de må bevise fortsatt sterk vekst fremover før en kraftig kursoppgang. Enkelte misforstår nok Kahoot!-konseptet, da det kan fremstå noe komplekst. Gjennom organisk vekst og tidligere oppkjøp bygger selskapet et imperium av læringsapper i skole, blant bedrifter og privatmarkedet som kan bli verdifullt på sikt. Når disse blir mer integrert, vil ikke “gammel” organisk vekst bli like relevant å se på som en god indikator for Kahoot!-konsernet videre fremover. 

– Fremover venter jeg fortsatt sterk vekst med nye produktlanseringer og synergier fra oppkjøp. En sterkere posisjon i Asia etter at Softbank kom inn som eier er en potensiell opsjon.

Kjøp! Analytiker Frank Maaø i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Kahoot! med kursmål 100.

Analytiker Frank Maaø i DNB Markets. Foto: DNB

– Til tross for at aksjen er halvert de siste månedene er det, med rette, mye interesse for Kahoot!. Aksjen er på vei inn i Hovedindeksen, står overfor en mulig sekundærnotering i USA, har et sterkt team, en ledelse som gjør veldig mye riktig, og opererer i et fragmentert e-læringsmarked i sterk vekst. Det neste halve året kommer det minst åtte nye produkter og lanseringer som har potensial til å flytte vekst-nålen. 

– Vi anslår det fremtidige totale adresserbare markedet til mellom 10 og 33 milliarder dollar, før utvidelsen som kommer via oppkjøpet av Clever. Usikkerheten nå er størst i bedriftsdelen av markedet, og hvor stor markedsandel Kahoot! vil lykkes med å oppnå. Om lag 60 prosent av inntektene til Kahoot! er fra dette området, og dette markedet er i støpeskjeen. Vi har tro på at selskapet er svært godt posisjonert, og har ingen problemer med å regne hjem et 12-måneders kursmål på 100. Vi tror det er ytterligere oppside gjennom synergistiske oppkjøp, men at vesentlig innvanning gjennom simpel multippelarbitrasje er historie. 

– Skulle selskapet lykkes med å ta en to-sifret markedsandel på lengre sikt, kan aksjen mangedobles de neste årene. På kort sikt tror vi engasjementet på plattformen samt produkt-lanseringer vil bidra positivt. Vær imidlertid klar over at aksjen godt kan halvere seg dersom inntekts- og abonnementsveksten skulle skuffe på kort sikt.