<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Subsea 7 opp eller ned?

Foto: Anders Horntvedt
Aksjekrasj

– Horribelt er nok den beste måten å oppsummere kvartalet, uttalte DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen til Finansavisen i forbindelse med fremleggelsen av Subsea 7s andrekvartalsrapport. For den imponerte ingen – undervannsentreprenøren leverte svakere resultat enn ventet med et underskudd før skatt på 27,8 millioner dollar. På Oslo Børs ble kursen kjørt hardt ned, men nok er nok, mener nå et kobbel analytikere. 

DNB Markets har derfor oppjustert anbefalingen på Subsea 7 til kjøp fra hold, med kursmål 85 kroner, noe som er vel 20 prosent over dagens nivåer. Oppjusteringen begrunnes blant annet med at verdsettelsen nå er på den nedre enden av det historiske området. Danske Bank peker på sin side på at til tross for de svake marginene, som meglerhuset karakteriserer som sjokkartede, viser likevel en nærmere titt på rapporten bare noe svakere SURF-marginer samtidig som selskapet gir en robust guiding for andre halvdel av 2021. 

Ordreinngangen var også sterk, pipelinen forbedrer seg, og selv om man nedjusterer marginestimatene for 2021–23, forblir verdsettelsen attraktiv – og Subsea 7 er derfor etter vårt syn et solid selskap, heter det videre. Alt i alt nedjusterer meglerhuset kursmålet fra 107 til 100 kroner pr. aksje, og gjentar dermed kjøpsanbefalingen på Subsea 7-aksjen. Men til tross for flere positivt innstilte analytikere – en revitalisert aksjekurs er også helt avhengig av en overbevisende tredjekvartalsrapport, som publiseres først 17. november.         

Haakon Amundsen, ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier

Kjøp

Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Subsea 7 med kursmål 100.

– Subsea 7 er primært et offshore oljeserviceselskap, og det er ingen tvil om at deres kjernevirksomhet er under langsiktig press fra den pågående dreiningen av verdens energimarked mot fornybart. Likevel ticker Subsea 7 de boksene en slik aksje må for å være investerbar i dag; de har en sterk balanse (cirka netto cash), relativt fleksibel kostnadsbase (annonsert 400 millioner dollar i kostnadskutt i fjor), lave investeringsbehov (capex ~25 prosent av Ebitda) og opererer i et av de segmentene i sektoren som har høyest barriers-to-entry. De har også en betydelig eksponering mot fornybar energi gjennom sitt offshore vindsegment, som nå på en elegant måte blir spunnet ut gjennom en fusjon med børsnoterte OHT til Seaway 7. 

– Nå som oljeprisen er tilbake på rundt 70 dollar fatet, ser vi tydelige tegn til at subsea-markedet er i en viss bedring ved at flere felt blir sanksjonert, noe Subsea 7 har begynt å reflektere i høyere prosjektmarginer. Vi har tro på langsiktig vekst i offshore vind, og at Seaway 7 har bra potensial til å bli repriset. Etter at aksjen har vært litt svak etter et skuffende andrekvartalsresultat, er den implisitte prisingen på den gjenværende olje- og gassbusinessen under 3x Ebitda, noe vi syntes ser attraktivt ut.

Bård Rosef, Pareto croppet til høydeformat Foto: Iván Kverme

Kjøp

Analytiker Bård Rosef i Pareto Securities har en kjøpsanbefaling på Subsea 7 med kursmål 100.

– Subsea 7 har fått seg en knekk den siste tiden etter skuffende marginer i andrekvartal. Det store bildet er likevel ganske uendret etter vårt syn, med bra ordreinntak i første halvår og gode kontraktsutsikter de neste 6–12 månedene. 

– Positive nyheter i løpet av sommeren inkluderer børsnotering av selskapets havvindvirksomhet gjennom en sammenslåing med OHT. For Subsea 7, som forblir majoritetseier, gir det tilgang til nye, effektive båter i tide til tilstrammingen i 2024–25. Det vil også bedre få frem verdiene, med en tilsvarende god posisjon i havvind som i olje- og gassektoren, som aldri har blitt reflektert fullt ut i Subsea 7-kursen.

– Vi ser ikke for oss noen rask innhenting i oljeselskapenes investeringsbudsjetter for olje og gass, tross høy inntjening og god avkastning på nye prosjekter på dagens priser. Men det trenger du heller ikke tro på for at det skal lønne seg å kjøpe Subsea 7-aksjer. Etter siste fall er selskapet priset til omtrent 4,5 ganger 2021–22e Ebitda, tross relativt lav finansiell risiko og syklisk lave marginer. Justerer man ut den utskilte havvindvirksomheten på dagens markedspris, er prisingen omtrent 3,5 ganger Ebitda, godt under snittet de siste årene i et marked ellers preget av lave avkastningskrav.