<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Analytikerkrasj

Historiske kurstopper til tross – er det likevel rom for mer?

Populær mann: Veidekke, med konsernsjef Jimmy Bengtsson i spissen, nyter fortsatt stor tillit blant analytikerne – tross en historisk høy aksjekurs.  Foto: Bård Gudim
Aksjekrasj

Veidekke – opp eller ned?

En serie gode kvartalsrapporter – preget av gjennomgående høy omsetning, konkurransedyktige marginer og en stadig mer robust ordrebok – har vært hovedgrunnene til at Veidekke-aksjen nå handles på historiske toppnivåer. Tredjekvartalsrapporten var intet unntak, i perioden juli–september fikk Veidekke et resultat før skatt på 530 millioner kroner, mot 505 millioner på samme tid i fjor. Tallene var også bedre enn hva analytikerne hadde sett for seg på forhånd. I dag har entreprenørselskapet, der OBOS er største eier med kontroll over nær 20 prosent av aksjekapitalen, en markedsverdi på litt over 17 milliarder kroner etter en kursopptur så langt i år på 20 prosent. Rapportene har altså blitt tatt vel imot blant både investorer og analytikere, og selskapets høye kontantbeholdning har også blitt trukket frem som en positiv faktor av analytikerne, som ellers jevnt over opererer med en kjøpsanbefaling på aksjen. I kjølvannet av tredjekvartalsrapporten peker for eksempel Carnegie på den solide kontantbeholdningen og forventer nå en direkteavkastning fra utbytte på mellom fem og syv prosent i perioden 2021 til 2023. Meglerhuset hever sine driftsresultatestimater for 2021 til 2023 med mellom to og tre prosent, og begrunner dette blant annet med forventninger om høyere lønnsomhet innen Infrastruktur og Bygg Norge. Carnegie oppjusterte nylig kursmålet til 140 fra tidligere 130, og gjentar dermed også kjøpsanbefalingen. Den øvrige analytikerstanden er altså jevnt over fortsatt positive, tross et kursnivå som aldri før har vært registrert.  

Simen MortensenDNB Markets Foto: Iván Kverme

Kjøp! Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Veidekke med kursmål 145.

- Veidekke har satt et mål om over fire prosent margin før skatt i 2022. Selskapet hadde pr. tredjekvartal en margin på 3,6 prosent etter solide løft i marginene innen Infrastruktur og Bygg Norge. Hadde det ikke vært for stigende råvarepriser, hadde de vært mer på vei mot målet. De solide marginforbedringene er imponerende, synes vi, og om den suksessive forbedringen fortsetter, er det langsiktige målet om fem prosent margin høyst oppnåelig. Vi noterer også at selskapets mål om fire prosent til neste år betyr oppside til både våre egne estimater, men også mot konsensus, rundt inntjeningsforventningene i 2022. 

– Videre har selskapet mer i netto kontanter (negative NIBD) enn de har i regnskapsført egenkapital. Dette stammer fra salget av Nordr og avkastningen selskapet har hatt på sin negative arbeidskapital over flere år, som ble realisert ved Nordr-salget. Grunnet offentlige egenkapitalkrav ved offentlige anbud, tror vi selskapet vil søke M&A-basert vekst mer enn at det blir flere store enkeltutbytter. Dog tror vi på høye utbyttegrader i selskapet grunnet selskapets meget sterke finansielle stilling. Vi ser også at bruk av den sterke kontantbeholdningen gir oppside mot våre, og konsensus sine, forventninger rundt selskapets inntjening. Alt i alt anbefaler vi kjøp av Veidekke-aksjen av ovennevnte grunner. 

Truls EngeneSEB Foto: SEB

Kjøp! Analytiker Truls Engene i SEB har en kjøpsanbefaling på Veidekke med kursmål 140

– Veidekke har slitt med for lav lønnsomhet innen et par forretningsområder, blant annet  anleggsvirksomheten i Norge og deler av byggevirksomheten i Sverige, men det har vært tegn til bedring de seneste par kvartalene. Spesielt innen det tidligere “problemområdet” drift og  vedlikehold har det vært en kraftig lønnsomhetsforbedring på prosjektene. Selskapet rapporterte en 12-måneders rullerende margin på 3,6 prosent i forbindelse med tredjekvartalsrapporten, og ledelsen hevder man er på god vei til å nå lønnsomhetsmålet på minst fire prosent margin i 2022. Veidekke hadde en økning i ordreinngangen på 31 prosent år for år i tredjekvartal, mens ordrereserven var opp seks prosent. En viktig observasjon var at ordrereserven for Bygg Norge økte igjen, etter å ha vært fallende noen kvartaler. Hovedfokuset til selskapet er fortsatt å bedre lønnsomheten, men vi forventer at lønnsom vekst også vil komme høyere på agendaen i løpet av 2022.

– Etter salget av eiendomsvirksomheten har Veidekke en sterk balanse med over tre milliarder kroner i netto kontanter. Dette gir rom for både vekst og solide utbytter fremover; vi forventer at selskapet vil betale ut nær 100 prosent av resultatet i utbytte de nærmeste årene, noe som impliserer en attraktiv utbytteyield på rundt seks prosent. Nåværende verdsettelse på 2022-estimater er EV/EBIT <10x og justert P/E <13x, noe som ikke er veldig krevende, og Veidekke handles derfor med en rabatt mot nordiske sammenlignbare selskaper.