<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

SR-Bank opp eller ned?

Grønt lys: SR-Bank, med toppsjef Benedicte Schilbred Fasmer i spissen, kan se tilbake på en volatil børsperiode. Men bankens aksjekurs er nå på attraktive nivåer, hevder flere bankanalytikere.  Foto: Sparebank 1 SR-Bank / Sparebank 1 SR-Bank
Aksjekrasj

SpareBank 1 SR-Bank   , som ved siden av DNB   utgjør børsens store forretningsbanker, har siden årsskiftet hatt en kronglete børsferd, selv om den kunne vise til en mer enn godkjent kvartalsrapport. I fjerdekvartal oppnådde banken en resultatvekst på over 50 prosent med et resultat før skatt på litt over en milliard kroner, mot 705 millioner for samme kvartal i 2020. Rapporten viste en økning i netto renteinntekter, provisjonsinntekter, finansielle inntekter samt lavere tap, sammenlignet med samme periode i 2020. Resultatet var også bedre enn hva analytikerne i sum hadde sett for seg på forhånd. Aksjonærene tilgodeses, og styret foreslår et utbytte for 2021 på seks kroner pr. aksje, som basert på dagens aksjekurs gir en direkteavkastning på rundt fem prosent. Dette til tross, i skrivende stund har SR-Bank-kursen, målt mot årsskiftet, kommet ned med rundt to prosent, og henger dermed etter det øvrige børsbildet, som så langt i år er i positivt territorium takket være svært så solide kursoppganger for en rekke av børsens energikjemper. I stor grad mener bankanalytikerne at den forholdsvis svake kursutviklingen i 2022 representerer en god inngangsmulighet, ettersom banken vil profittere på stigende renter, mens et revitalisert industrioppsving innenfor olje- og gassektoren gir rammer for god utlånsvekst kombinert med lave tap i tiden som kommer. Enkelte analytikere er litt mer kjølige, og mener investorer heller burde satse på andre banker, da det blant annet har vært litt høyere kostnadsvekst enn forventet i Sr-Bank   de siste kvartalene.

Kjøp! Analytiker Håkon Astrup i DNB Markets har kjøpsanbefaling på SR-Bank   med kursmål 155.

Håkon Astrup, DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

– Anbefalingen bygger på utsikter til fortsatt lønnsom vekst, høyere rentenivå og lave utlånstap. Aksjen er i våre øyne attraktivt priset på 1,2x bokførte verdier med utsikter til tolv prosent egenkapitalavkastning i årene fremover. Vi mener høyere rente fra Norges Bank vil støtte opp om rentemarginen fremover, ettersom bankene vil forbedre lønnsomheten på innskuddsporteføljen. SR-Bank   har gjennom egne initiativer og gjennom samarbeid med alliansebankene i SpareBank1 Gruppen hatt en positiv utvikling i kapitallette inntekter fra blant annet skadeforsikring og sparing/plassering. 

– Den tragiske situasjonen i Ukraina har ført til økt usikkerhet og hatt en markant negativ effekt på aksjekursen til europeiske banker. Aksjekursen til SR-Bank   og andre norske banker har også blitt påvirket negativt. Med ingen direkte eksponering av betydning til Russland eller Ukraina, og et hjemmemarked som er en betydelig netto eksportør av energi, er SR-Bank   godt posisjonert til å takle økt usikkerhet og høyere energipriser. Ved utgangen av 2021 hadde SR-Bank en kjernekapitaldekning på 17,4 prosent. Dette gir banken et solid fundament til å levere på både lønnsom utlånsvekst og solide utbytter i årene fremover.

Hold! Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities har en hold-anbefaling på SR-Bank   med kursmål 137.

Roy Tilley, Arctic Securities. Foto: Brian Cliff Olguin

– Krigen og høy inflasjon både i USA og Europa har ført til et turbulent marked og høyere usikkerhet enn på lenge. Likevel synes vi fortsatt utsiktene for norske banker ser bra ut, og vi forventer lave tap og en betydelig bedring i netto renteinntekter som følge av en normalisering av rentenivået. Dagens høye olje- og gasspriser er også positivt for Norge og spesielt SR-BankSrbnk, da det burde bety økt aktivitet i regionen.

– Banken har alltid vært ambisiøs og fremoverlent, noe som har blitt spesielt synlig de siste årene med satsningen i Oslo-området og flere strukturelle grep for å øke andelen andre inntekter. Dette tror vi vil være viktige verdidrivere over tid, men i det korte bildet mener vi det er andre banker som er bedre posisjonert for å dra nytte av renteøkningene og som også vil levere høyere vekst. Spesielt i privatmarkedet har SR-Bank   hatt både lavere vekst og lavere marginer enn de andre regionbankene de siste par årene, noe vi tror skyldes at spesielt i Oslo-regionen må de ned i pris for å få volumer. Og selv om banken fortsatt er imponerende kostnadseffektiv, har økt aktivitet også resultert i en høyere kostnadsvekst enn forventet de siste kvartalene. 

– I sum gjør det at selv om vi forventer god resultatvekst også fra SR-BankSrbnk, ser vi bedre kjøpsmuligheter i andre deler av sektoren gitt dagens prising, og da aksjen også handler nært vårt kursmål, resulterer det i en hold-anbefaling.