<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

PGS – opp eller ned?

Tøffe tak: Intense gjeldsforhandlinger venter nå PGS, med toppsjef Rune O. Pedersen i spissen. Kan de skyhøye energiprisene redde aksjonærene fra en fullstendig utvanning?  Foto: Iván Kverme
Aksjekrasj

Oljeprisen handles til godt over 100 dollar fatet, og med det har mer eller mindre hele spekteret av oljeserviceselskaper på Oslo Børs også fått et etterlengtet rykk oppover i kurs. Noen børsfest er det derimot ikke å spore for seismikkselskapet PGSPgs, som i løpet av det siste året nesten er halvert i kurs. En altfor aggressiv kapitalstruktur, med en gjeldsgrad stadig flere investorer og analytikere mener blir for tung å bære uten påfyll av betydelig mer egenkapital, har sendt PGS-kursen ned mot historiske bunnivåer. Med kurser rett over tre kroner pr. PGS-aksje har selskapet i dag bare en markedsverdi på rundt 1,3 milliarder kroner. Et refinansieringsscenario er under full oppseiling, mener et klart flertall av analytikerne, der man råder dagens aksjonærer til å kvitte seg med PGS-aksjer før eierne står i fare for å bli betydelig utvannet. Men Ukraina-krigen har revitalisert oljeselskapenes investeringsbudsjetter, også opp mot seismikksegmentet. Så kan det likevel være et snev av håp for dagens PGS-eiere? Enkelte tallknusere har nylig oppjustert sine tidligere salgsanbefalinger til en nøytralanbefaling. Man peker blant annet på at seismikkmarkedet har vært så dårlig så lenge at man nå står igjen med bare to båtleverandører av en viss størrelse i det vestlige markedet, nemlig PGSPgs og Shearwater. Den stramme tilbudssiden kan derfor gi PGSPgs et godt kort på hånden i møte med sine kreditorer fremover.   

Kim A. Uggedal, SEB. Foto: SEB

Selg!
Analytiker Kim A. Uggedal i SEB har en salgsanbefaling på PGSPgs med kursmål 0,5.

– PGSPgs fortsetter å slite med for høy gjeld, og vi tror det er for sent til at de kan reddes av en bedring i seismikkmarkedet. Selskapet har allerede varslet at det er stor risiko for at de ikke klarer å betale sine gjeldsforfall i 2022 og samtidig oppfylle kravet om minimumslikviditet på 75 millioner dollar. Den sikrede gjelden handles til en implisitt yield på rundt 20 prosent, noe som i praksis betyr at refinansieringsmarkedet er stengt for dem. De fleste bankene har allerede solgt sin eksponering til hedgefond, og vi ser stor risiko for en restrukturering som innebærer full utvanning av dagens aksjonærer. 

– Samtidig ser vi nå konturene av en ny oppgangssyklus for oljeserviceindustrien, inkludert seismikkselskapene. Etter flere år med underinvesteringer responderer nå oljeselskapene på høyere oljepriser med en 15–20 prosent økning i investeringene for 2022. Vi forventer at leteaktiviteten tar seg gradvis opp mot 2023, med økt etterspørsel i både nært eksisterende infrastruktur og i mer umodne områder. Båtmarkedet er allerede konsolidert med bare to dominerende båteiere igjen i markedet, PGSPgs og Shearwater, noe som bør vises igjen i høyere disiplin. Vi mener at alt ligger til rette for en god økning i dagratene, men dessverre for PGS-aksjonærene får nok ikke de være med på oppturen.

Christopher Møllerløkken Sparebank 1 Markets tidligere Carnegie Mick Tully/Carnegie

Hold!
Analytiker Christopher Møllerløkken i SpareBank 1 Markets har en nøytralanbefaling på PGSPgs.

– Vi venter at PGSPgs vil bryte sine lånevilkår i tredjekvartal 2022 når selskapet skal starte nedbetalingene av sine lån. Men med dagens høye energipriser og fokus på energisikkerhet venter vi at långiverne fortsatt vil være støttende med tanke på at bruddet skyldes avdrag på gjeld, og ikke at driften går dårligere.

– Den beste løsningen for aksjonærene vil være en mindre bratt avdragsprofil hvor man etablerer en mekanisme der kontantene til PGSPgs over et visst minimumsnivå går til å nedbetale gjeld. Den verste løsningen for aksjonærene vil være hvis gjeld må konverteres til egenkapital.

– Selskapet har dessverre vært igjennom flere runder med sine kreditorer allerede. Ingen ønsker at selskapet skal ende opp i skifteretten, så begge parter vil være innstilt på å finne en løsning. Risikoen i PGS-aksjen er naturlig nok veldig høy gitt situasjonen. Samtidig har seismikkmarkedet vært så dårlig så lenge at man nå står igjen med bare to båtleverandører av en viss størrelse i det vestlige markedet, PGSPgs og Shearwater.

– Selv om oljeselskapene fortsatt holder igjen på sine letebudsjetter, varsler de betydelig økning av sine lete- og produksjonsbudsjetter. Kontantstrømmen til oljeselskapene har aldri vært så god som den er nå. Oljeprisen har steget videre etter at Russland invaderte Ukraina. I land der olje og gass fortsatt vil være en viktig del av energimiksen, vil seismikkteknologien som PGSPgs tilbyr, være en viktig bidragsyter med tanke på å finne nye ressurser.