<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Noen børsfest har det så visst ikke vært for forretnings- eller sparebankene på Oslo Børs så langt i år. En noe overraskende utvikling, vil mange sikkert si, tatt i betraktning bankenes alt i alt sterke lønnsomhet, høye dividender og en forretningsdrift preget av lave utlånstap, blant annet. Utsikter til klart høyere renter burde også, isolert sett, gitt god støtte til videre kursoppganger, ettersom de økte rentene bidrar til bedre utlånsmarginer. Men etter noen forrykende børsår har altså finansaksjer, både her hjemme og internasjonalt, møtt klar motbør i 2022. All makroøkonomisk uro knyttet til det raskt stigende rente- og inflasjonstrykket har fått noen banker til å signalisere litt mildere vekstambisjoner for å bevare lønnsomheten. Derfor tror enkelte investorer og analytikere det blir vanskelig for flere av bankene å generere høyere egenkapitalavkastning fremover, og flere tallknusere har derfor valgt å ta ned sine respektive estimater og kursmål. Høy makrousikkerhet kombinert med all geopolitisk uro har også fått flere tyngre institusjoner til generelt sett å vekte seg ned i aksjemarkedet – dette har også ført til et økt salgstrykk innen finanssektoren. Men kurskorreksjonene får nå holde, melder nå stadig flere analytikere, og flere setter nå blant annet SpareBank 1 SR-Bank   igjen på sine respektive kjøpslister. Og peker i den forbindelse på at banken fint vil levere god lønnsomhet fremover, støttet av sterke dividender og fortsatt lave utlånstap.     

Kjøp! Analytiker Håkon Astrup i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på SpareBank 1 SR-Bank   med kursmål 152.  

Håkon Astrup, DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

- Til tross for usikre og turbulente tider tror vi 2022 vil bli et godt år for norske banker og SR-Bank   . For det første vil Norges Bank mest sannsynlig fortsette å øke styringsrenten. Vi ser for oss en styringsrente på 1,5 prosent ved utgangen av 2022 og 2,5 prosent ved utgangen av 2023. Høyere sentralbankrenter vil være positivt for SR-Banks rentemarginer, særlig fordi lønnsomheten på bankens innskudd blir bedre. For det andre estimerer vi at utlånstapene vil være under normaliserte nivåer i inneværende år. SR-Bank   har tidligere tatt betydelige tapsavsetninger knyttet til sin eksponering opp mot leverandørindustrien innen olje og gass. Vi tror dagens høye energipriser vil bedre kredittkvaliteten til dette segmentet. For det tredje vil vi også fremheve bankens robuste kapitalsituasjon. I våre øyne muliggjør dette både lønnsom utlånsvekst og solide utbytter i årene fremover. 

– Dagens makroøkonomiske situasjon med høyere inflasjon vil kunne gi kostnadsvekst i årene fremover. Men siden høyere inflasjon mest sannsynlig går hånd-i-hånd med økte styringsrenter, vil høyere kostnader bli kompensert med økte renteinntekter. SR-Bank   er en av våre favoritter blant norske banker. Dette er drevet av sterk historisk lønnsomhet, en sterk merkevare og en gunstig verdsettelse på under 10x forventet inntjening for 2023.

Kjøp! Analytiker Roy Tilley har en kjøpsanbefaling på SpareBank 1 SR-Bank   med kursmål  137. 

Roy Tilley, Arctic Securities. Foto: Brian Cliff Olguin

– Det har vært et krevende marked i det siste, der både krigen i Ukraina, nedstengninger i Kina og stigende inflasjon og økte levekostnader har vært i fokus. Spesielt dette siste punktet har nok skapt endel frykt for økonomiske tilbakeslag, men vi opplever at de fleste norske bankene er godt posisjonert, ettersom inntektene vil stige i takt med rentehevninger. Dessuten har de en konservativ risikoprofil med lav risiko for utlånstap til tross for økt usikkerhet.

– Vi har en periode operert med en hold-anbefaling på SR-Bank   , dels på grunn av verdsettelse, men også fordi vi mener banken har underprestert målt mot konkurrentene både på utlånsvekst og marginutvikling. Denne trenden har til dels fortsatt, og banken har hatt mindre løft i netto renteinntekter enn de andre regionbankene så langt i denne rentesyklusen. Vi tror derimot at dette delvis også skyldes timing-effekter, spesielt i bankens boligkredittforetak, der en rask renteoppgang medfører at innlåningskostnadene stiger raskere enn utlånsrentene på grunn av varslingsfristen. Over tid vil disse timing-effektene forsvinne, og når alt av reprising vises i regnskapet, tror vi også SR-Bank   vil få en sterk vekst i rentenettoen de nærmeste par årene som bør mer enn oppveie for noe økt kostnadsinflasjon og risiko for utlånstap. 

– Etter en svak periode handles aksjen nå til en rabatt mot sammenlignbare konkurrenter til tross for høyere likviditet, noe vi mener gir rom for en god relativ utvikling fremover. Vi oppgraderte derfor til kjøp etter kvartalstallene med et kursmål på 137.