<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skal Scatec opp eller ned?

En holdbar kursvending? Solenergiselskapet Scatec har siste uker gått som en kule på Oslo Børs, men flere analytikere mener det er klart mer å gå på. Her selskapets toppsjef, Terje Pilskog, under høstens Paretokonferanse.  Foto: Iván Kverme
Aksjekrasj

I 2022 har ESG-feberen så til de grader sluknet på Oslo Børs etter euforien seneste to år, en utvikling også aksjonærene i Scatec har opplevd til fulle. Selskapet, som utvikler og opererer solenergianlegg i lavkostland, har i dag en markedsverdi på rundt 14 milliarder kroner etter et kursfall siden årsskiftet på rundt 35 prosent, klart svakere enn utviklingen ellers på Oslo Børs. I år har investorene for alvor heller kastet seg over selskaper tilordnet energisektoren, støttet av de høye olje- og gassprisene, mens stivt prisede ESG-selskaper har fått tilsvarende liten oppmerksomhet. Årets Scatec-fall henger også sammen med at enkelte meglerhus, som DNB Markets, har sådd bekymringer knyttet til hvordan selskapet skal finansiere sine ambisiøse vekstmål. Men den nylig fremlagte tredjekvartalsrapporten var et friskt pust. – Vi rapporterte sterke resultater fra vår diversifiserte portefølje av kraftverk drevet av solide resultater på Filippinene. Vi hadde en all-time high EBITDA i tredjekvartal og våre byggeaktiviteter i Sør-Afrika, Brasil og Pakistan viser god fremgang. Vi fortsetter å fokusere på å levere videre på strategien vår, uttalte Scatec-sjef Terje Pilskog i forbindelse med resultatfremleggelsen. Etter tallseansen har Scatec steget klart i kurs – men er det rom for ytterligere kursoppganger, støttet av en overbevisende regnskapsrapport? 

Analytiker Magnus Solheim, Fearnley Securities. Foto: Iván Kverme

Kjøp! Analytiker Magnus Solheim i Fearnley Securities har en kjøpsanbefaling på Scatec med kursmål 106.

– Selskapet har i dag en operasjonell portefølje med hydro og sol som tilfører rundt ni prosent årlig kontantstrøm til egenkapitalen. Dette er noe av det høyeste vi har sett historisk. Samtidig er det viktig å få frem at mesteparten av Scatecs gjeld er fikset gjennom levetiden på prosjektene. Videre har porteføljen stor geografisk eksponering med ulike teknologier som også tar ned totalrisikoen i selskapet. Dette blir ikke nødvendigvis reflektert i en netto nåverdi-beregning der man summerer opp NPV med et avkastningskrav pr. prosjekt. I tillegg synes vi konstruksjonssegmentet ser spennende ut igjen ettersom prosjekter i Sør-Afrika, Pakistan og Brasil begynner byggefasen.

– Til slutt tror vi Scatec er en oppkjøpskandidat på dagens kursnivåer. Inflasjon, og en svært tidkrevende konsesjonsprosess i de fleste regioner, gjør at det er vanskelig å vokse organisk samtidig som flere selskaper med store kontantbeholdninger har satt seg ambisiøse vekstmål. Husk at Equinor kjøpte aksjer i Scatec i desember 2019 til kurs 116, og i dag har en kontantbeholdning på 23,4 milliarder dollar, altså rundt 18x markedsverdien av Scatec. Oppsummert så tror vi energi vil være ekstremt viktig det neste tiåret, og synes Scatecs eksponering innen ren energi i fremvoksende markeder fremstår attraktivt på dagens aksjekurs.

Analytiker Irmantas Vaskela, Norne Securities. Foto: fotolobis.lt

Kjøp! Analytiker Irmantas Vaskela i Norne Securities har en kjøpsanbefaling på Scatec med kursmål 110.

- Tredjekvartalsrapporten til Scatec gjenreiste tilliten til selskapet, med en sterk EBITDA og kontantstrømgenerering, samt byggestart i tre nye prosjekter etter en lang pause. Samlet sett - ny vekst!  Faktorene bak det sterke tredjekvartalet - høy vannkraftproduksjon i Filippinene sammen med høye energipriser i spotmarkedet – videreføres og bør underbygge et godt resultat for fjerdekvartal, også. Vi forventer mer vekst i 2023 ettersom vi venter oppstart i løpet av året i minst to nye prosjekter, ett i Sør-Afrika og ett i Tunisia. 

- En annen positiv faktor for selskapet er at polysilisiumprisene har kommet noe ned, og vi forventer at denne trenden fortsetter, da Kina øker sin produksjonskapasitet. Dette er positivt for selskap som Scatec, da lavere kostnader bør åpne opp for flere solarenergiprosjekt og redusere byggekostnaden i fremtidige prosjekter. En risikofaktor for Scatec er at noe av selskapets vekstplaner nok må finansieres gjennom utstedelse av aksjer, og dette vil være utvannende for aksjonærene. Scatec kan godt måtte reise mer enn de to til tre milliardene selskapet har indikert. Imidlertid styrker tredjekvartalsrapporten hypotesen om at funding-gapet ikke øker, og det kan også bli redusert gjennom salg av mindre eiendeler. Alt i alt har vi en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 110.