<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tåler aksjemarkedet høyere renter?

De globale aksjemarkedene er på rekordhøye nivåer. Samtidig er verdsettelsen høy. Det var lett å forsvare en høy verdsettelse i fjor med ekstremt lave renter. Rentene er fortsatt lave, men de er på vei opp. Likevel er vi positive til aksjemarkedet i år.

Joachim Bernhardsen Nordea Markets Foto: Are Haram
Gjestekommentar

Nedturen i aksjemarkedet i mars i fjor var kraftig, men kort. Etter å ha bunnet ut 23. mars snudde de globale markedene raskt opp igjen med kraftig støtte fra verdens sentralbanker og myndigheter. Myndigheter bidro med finanspolitiske stimulanser der privat sektor ble kompensert for inntektsbortfall under nedstengingen. Sentralbankene trådte til med støttekjøp av det meste, sammen med kraftige rentekutt.

Sterke rentekrefter 

Ekstremt lave renter gjør det lettere å forsvare høy prising i aksjemarkedet. Lave renter innebærer dyre obligasjoner, og da er det naturlig at aksjer også blir dyrt. Høye P/E-multipler trenger dermed ikke være alarmerende. Men nå stiger rentene. For all del, de er fortsatt lave, men retningen er klar. Og siden bunnen under pandemien har ti års amerikansk statsrente steget med ett prosentpoeng. Det er ikke ubetydelig. Burde ikke renteoppgangen gjøre oss bekymret over utsiktene i aksjemarkedet?

Det korte svaret er: “Det kommer an på.” Det kommer an på hvorfor rentene stiger. Nå stiger rentene hovedsakelig som en konsekvens av bedre vekstutsikter. Og sterkere vekst innebærer også høyere inntjeningsutsikter for bedriftene. Så langt har mye av renteoppgangen blitt “matchet” av høyere inntjeningsestimater, slik at aksjemarkedet har taklet høyere renter.

Det er likevel en viss frykt for høyere renter i aksjemarkedet. Og den siste tiden har vi sett tegn til at aksjemarkedet ikke tåler for rask renteoppgang. Mange har nok episoden fra mai 2013, kjent som “taper tantrum”, i mente. Da vitnet daværende sentralbanksjef for Federal Reserve, Ben Bernanke, for Kongressen. Han antydet at sentralbanken kunne trappe ned sine kjøp av verdipapirer (QE). Det bidro til at rentene steg markant over en kort periode. Aksjer falt riktignok med “bare” ti prosent, men med mye fokus på høy verdsettelse i aksjemarkedet er nok endel redde for et større fall ved en eventuell “taper tantrum” i dag.

Bedring i økonomien 

Det er flere forhold som skiller episoden i 2013 fra i dag. Det viktigste er at Feds politikk er langt bedre kommunisert. I 2013 ble sentralbanksjefens uttalelser også tatt som et tegn på at renten snart skulle opp. I dag har vi fått klare retningslinjer for når en renteoppgang er aktuelt, og det er fortsatt lenge til.

I takt med bedring i økonomien vil rentene fortsette oppover. Bedring i økonomien vil imidlertid også innebære bedre inntjeningsutsikter. Aksjemarkedet og renter kan derfor stige i takt. Under overflaten vil imidlertid renteoppgangen bidra til at fjorårets vinnere i markedet kan bli tapere. I fjor dro vekstaksjer, med teknologi i spissen, spesielt stor nytte av lave renter. Høyere renter fremover vil etter alt å dømme bidra til at teknologiselskapene ikke vil prestere like skarpt i forhold til det øvrige markedet. Kanskje er det duket for at noen av fjorårets tapere, som innen finanssektoren, kan hente inn noe av det tapte.

Aksjemarkedet og renter kan derfor stige i takt.
I takt med bedring i økonomien vil rentene fortsette oppover.