<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skattebomben skaper energikrise

Regjeringens skatteforslag for fornybar energi slo ned som en bombe i kraftbransjen og investormiljøet i september i fjor. For oss blir konsekvensen i verste fall at vi må flytte satsingen til land med mer stabile rammevilkår.

Stopper opp: Det kan bli færre prosjekter som Odal Vindkraftverk i fremtiden, mener kronikkforfatteren. Vindkraftverket, som eies av Akershus Energi Vind, KLP og Cloudberry Clean Energy, består av 34 vindturbiner med totalt 160 megawatt installert effekt.  Foto: Eivind Røhne/Odal Vind
Gjestekommentar

Kronikk: Anders Lenborg, administrerende direktør i Cloudberry Clean Energy

Regjeringens foreslåtte skattepakke fra høsten 2022 medførte at tilnærmet all utvikling av vann- og vindkraft i Norge stoppet opp, etter at beregninger viste at eksisterende kraftverk og nye prosjekter kan bli ulønnsomme eller i verste fall gå konkurs. Samtidig viser nye rapporter fra Statnett og DNV at Norge vil få et kraftunderskudd allerede i løpet av tre–fire år.

Anders Lenborg er administrerende direktør i Cloudberry Clean Energy, et rendyrket fornybarselskap notert på Oslo Børs. Foto: Cloudberry Clean Energy

Våre ambisjon er å bidra til å forhindre en ny energikrise i Norge, men usikkerheten skapt med de foreslåtte skattene har i praksis stoppet våre utviklingsplaner og prosjekter i Norge.

Energikrise i Europa

Fra sommeren 2021 steg gassprisene dramatisk som følge av en kraftig reduksjon av russisk gasseksport. Den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 forsterket problemet, da Europa svarte med kraftige sanksjoner mot Russland. Bortfallet av russisk gass kastet Europa ut i en energikrise, med ekstrem prisøkning på energi som konsekvens.

Denne krisen har EU brukt til å iverksette RePowerEU; et historisk krafttak for å redusere avhengigheten av fossil energi fra Russland. EU innfører tiltak for å spare energi, akselerere overgangen til fornybar energi og sørge for diversifisering av energikilder. Til tross for ekstreme energipriser har Europa hittil vist evne til omstilling og klart å håndtere vinterkulde og kraftbehovet til industrien uten russisk energi.

Norske rekordpriser

Også i Norge fikk vi føle konsekvensene av den europeiske energikrisen, som ble forsterket av et historisk tørt år i deler av Sør-Norge. Lavt vannivå i magasinene, høye europeiske kraftpriser og stor usikkerhet rundt europeisk energiforsyning sendte norske kraftpriser til ekstreme høyder.

I Norge har det ikke manglet på planer og ambisiøse målsettinger for å øke farten på omstillingen til fornybar energi. Behovet for rask omstilling skyldes planer om å elektrifisere sokkelen og landbasert industri, samt omfattende planer om etablering av ny kraftkrevende industri. Summen av dette peker mot en kraftig økning i norsk kraftforbruk – og det raskt. Likevel uteblir investeringene og prosjektene som skal sikre at vi når klimamålene som er satt for 2030 og møte forbruksveksten.

Statnett har kanskje vært tydeligst: Selskapet presenterte i januar sin oppdaterte rapport Forbruksutvikling i Norge. I den ligger basisforbruket i Norge i 2030 på 178 terawatt-timer, opp fra dagens 140 terawatt-timer. Til sammenligning har det norske kraftsystemet i dag en forventet årsproduksjon på rundt 155 terawatt-timer.

Grunnrenteskatt

Den 28. september i fjor ble den norske kraftbransjen tatt på sengen. Uten utredninger eller høringsrunder la regjeringen frem en historisk skatteskjerpelse på vann- og vindkraftverk. I kraftbransjen ble det opprør, og flere tusen megawatt med planlagte kraftprosjekter ble satt på hold.

For vindkraftens del bestod forslaget i å innføre en grunnrenteskatt, men selve strukturen på skatten er etter vår mening mindre gunstig enn strukturen som gjelder for vannkraft- og petroleumsnæringen. Det er historisk og normalt sett små marginer i vindkraftbransjen, og beregninger viser at dagens forslag gjør at mange prosjekter står i fare for å bli ulønnsomme eller gå konkurs.

Videre melder Finans Norge at investeringer i Norge nå assosieres med betydelig politisk risiko, og flere utenlandske investorer har allerede truet med å legge sine fremtidige investeringer i infrastruktur til andre land. NHO på sin side melder at arbeidsplasser kan gå tapt og at skatteforslaget kan medføre kraftkrise.

Konsekvensen av den nye beskatningen er at investeringer stopper, og at det dermed blir umulig for Norge å nå klimamålene. Det har også alvorlige konsekvenser for verdiskapning og utbygging av norsk industri, i tillegg til å bidra til vedvarende høye strømpriser for folk flest. Vi, som mange andre, står klar med en betydelig portefølje av prosjekter, men til syvende og sist er det opp til regjeringen om de blir realisert. Dersom regjeringen velger å skatte i hjel fornybar energi, har vi et ansvar overfor våre eiere og investorer, og vi blir nødt til å flytte prosjektene til land med mer forutsigbare rammevilkår.

Konsekvensen av den nye beskatningen er at investeringer stopper, og at det dermed blir umulig for Norge å nå klimamålene.
Administrerende direktør Anders Lenborg i Cloudberry Clean Energy

Regjeringens forslag ble sendt på høring før jul, og har høringsfrist i mars. Det betyr at regjeringen har innført en helt ny skatt med virkning før høringsrunden er gjennomført, uten utredninger, og før Stortinget har vedtatt den. Vi håper regjeringen lytter til innspillene fra bransjen, slik at vi sammen kan bidra til et klima- og kraftløft i Norge. Cloudberry står klar.