<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sikkerhetsstillelse for lån som skattepliktig aksjeutbytte

For å forebygge skattemessige tilpasninger skal lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær anses som skattepliktig aksjeutbytte. Det samme gjelder når selskapet stiller sikkerhet for aksjonærens lån f.eks. i en bank. Det kan gi tøffe resultater.

Låne og kjøpe: Skatteyteren i saken hadde lånt 10 millioner kroner i en bank i forbindelse med et eiendomskjøp. Foto: Dreamstime
Gjestekommentar

Etter at skatteplikt for aksjeutbytte til personlige aksjonærer ble gjeninnført i 2006, kom det opp mange saker hvor aksjonæren i formen hadde lånt penger av selskapet, men hvor skattemyndighetene hevdet at det i realiteten dreide seg om endelig overføring av verdier til aksjonærene som dermed skulle utbytteskattlegges. Vurderingstemaet var vanskelig i praksis, og fra 2015 ble derfor loven endret slik at lån fra selskap til personlig aksjonær rett og slett skal anses som aksjeutbytte.