<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Store muligheter for verdiskapning

De kommende årene vil en rekke felt på norsk sokkel falle inn under kategorien “modne felt”. Å drifte disse feltene lønnsomt er krevende, men de inneholder store verdier, både for samfunnet og oljeselskapene. En klar strategi og teknologiutvikling forlenger levetiden til modne felt.

Draugen: Oljefeltet ligger i den sørlige delen av Norskehavet og ble påvist i 1984. Okea er operatør, og Petoro og M Vest Energy as partnere. Foto: Okea
Gjestekommentar
Espen Myhra, SVP Business Management & Commercial Foto: Ole Ekker

Gjestekommentar: Espen Myhra, SVP Business Management & Commercial

Det er i år 56 år siden det første funnet på norsk sokkel, og over 50 år siden oljeeventyret for alvor startet med produksjonen på Ekofisk. Så langt er det et begrenset antall felt som er stengt ned. Utvikling av ny teknologi, påvisning av nye ressurser, og ikke minst endring av strategi og fokus, har gjort at stadig flere felt får økt utvinningsgrad og forlenget levetid.

Strategi og teknologiutvikling er nøkkelen

Med dagens produksjonsplaner blir mer enn halvparten av de påviste oljeressursene liggende igjen i bakken. Ny teknologi gjør imidlertid at en har helt andre muligheter til å utvikle modne felt sammenlignet med for 20 til 30 år siden. Et eksempel er bedre verktøy for modellering av reservoarer, hvilket gjør at vi med bedre presisjon kan anslå størrelsen på reserver som ligger i bakken og dermed avgjøre hvilke felt som er lønnsomme å utvikle videre. Et annet eksempel er ny boreteknologi som gjør det mulig å bore lengre og mer avanserte brønner. Ny teknologi gir modne felt større potensial, men for å få modne felt lønnsomme og øke levetiden er også nye funn nær eksisterende infrastruktur avgjørende.

Teknologien er i stor grad tilgjengelig for alle, men å drifte felt i senfasen på en lønnsom måte krever en annen strategi og tenkning sammenlignet med å bygge ut eller drifte felt i en tidlig fase. De store internasjonale oljeselskapenes spisskompetanse er generelt evnen til å gjennomføre store og kompliserte utbygginger. Det å jage de siste fatene blir ofte for marginalt og feil ressursbruk for dem. Verdiskapningen fra denne typen felt ser man ofte kommer fra mindre og spesialiserte oljeselskaper.

Draugen til 2040

På Draugen, som Okea kjenner best, har vi benyttet oss av tilgjengelig teknologi, men det er strategien og dedikasjonen til å ta et modent felt fra avvikling til utvikling som har gitt resultater. Etter at Okea tok over Draugen fra Norske Shell i 2018, har utviklingen av feltet blitt kjernevirksomheten i selskapet. Trimming av prosesser og prosedyrer som ikke er nødvendig for et lite selskap med fokus kun på norsk kontinentalsokkel, sparer oss for store utgifter. En annen verdidriver er korte beslutningslinjer og rask implementering av tiltak som øker lønnsomheten. Dette, sammen med en organisasjon som kjenner Draugen godt, har blant annet bidratt til en økning av produksjonseffektiviteten fra 84 til 94 prosent. Men for å øke levetiden og lønnsomheten må vi øke ressursgrunnlaget, og i løpet av 2023 knyttes Hasselmusfeltet til Draugen. Vi jobber også aktivt med å finne nye ressurser i området som kan knyttes inn mot Draugen.

Summen av tiltakene har ført til at Draugenfeltet, som i år fyller 30 år, har fått forlenget levetiden fra 2027 til 2040, og vi har sammen med lisenspartnerne planer om å forlenge levetiden ut over dette.

Erfaringsoverføring til nye prosjekter

Erfaringene fra operatørskapet på Draugen er overførbar til andre felt. Nettopp derfor tok vi i fjor over operatørskapet på Bragefeltet. Reservoarene på Brage er av en helt annen karakter enn Draugen, men tankegangen og kompetansen som skal til for å realisere de gjenværende verdiene har mange likhetstrekk. Det er også betydelige synergier, både i form av kostnader og læring.

Stort potensial og lite konkurranse

Det er stort potensial for verdiskapning fra felt i moden fase på norsk sokkel, og modne felt vil bli langt viktigere fremover. For å realisere verdiskapningen trenger sokkelen selskaper som er motiverte, dedikerte og som har kompetanse til å utvinne de siste, lønnsomme fatene. Å utnytte eksisterende infrastruktur på en optimal måte har også et viktig miljøaspekt.