<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

På tide å ta gevinst i ABG

Etter at vi anbefalte kjøp av ABG Sundal Collier-aksjen i slutten av april, har kursen gått nær 30 prosent. Nå er det på tide å sikre gevinsten inn mot det som etter alle solemerker blir en ganske så turbulent børshøst. Selg!

Motbakker venter: Vi frykter en vanskelig børshøst. Derfor mener vi man bør ta kursgevinst i ABG Sundal Collier, under ledelse av toppsjef Jonas Ström. Foto: ABG Sundal Collier
Investeringsanbefalinger

I april skrev Kapital at ABG Sundal Colliers daværende aksjekurs på rundt 3,5 kroner representerer en ypperlig kjøpsanledning. Et av argumentene bak vår kjøpsanbefaling var at det børsnoterte meglerforetaket vil spille en sentral rolle utover i andre halvår når en rekke bedrifter vil trenge påfyll av mer kapital. Meglerhuset hadde da en markedsverdi på Oslo Børs på rundt 1,5 milliarder kroner. Vi mente også at aksjonærene ville få støtte av kommende sterke kvartalsrapporter – og fikk rett i våre antagelser:

– Jeg er veldig fornøyd med å kunne melde om det beste andrekvartalet med tanke på omsetning siden 2007. Dette er stort, gitt at vi sjelden før har opplevd mer usikkerhet enn hva som har vært tilfellet dette kvartalet, uttalte administrerende direktør Jonas Ström i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapporten tidligere i sommer. Meglerhuset fikk et driftsresultat på 116 millioner kroner, mot 85 millioner kroner i samme periode i fjor.

Vi mener at mye av den forventede aktivitetsøkningen, kanskje særlig innenfor meglerhusets investment banking-divisjon, nå er priset inn i aksjen. På dagens kurser rundt 4,5 synes vi det er på tide å sikre en strålende kursgevinst – og det på bare få måneder.

Mørket siger på

For at børsen står overfor en vanskelig periode, som i så fall særlig de litt mindre børsselskapene som ABG Sundal Collier vil være sårbare overfor, er vi ikke alene om å mene:

– Sesongmessig går vi inn i en urolig børsperiode, frem til slutten av oktober, uttalte nylig Peter Andersland til Finansavisen. Harvest Funds-forvalteren peker på at de lange rentene stort sett har blitt liggende lave siden mars, samtidig som mange globale aksjeindekser har steget voldsomt. Han mener dette tyder på at obligasjonsmarkedet, i motsetning til aksjemarkedet, ikke priser inn reflasjon og viser til at slike gap ofte kommer i forkant av børskorreksjoner. 

Sesongmessig går vi inn i en urolig børsperiode, frem til slutten av oktober.
Peter Andersland, Harvest Funds

Utsikter til brede korreksjoner vet vi også spiller seg ut i form av gradvis avtagende annenhåndsomsetning – særlig i selskaper med relativt lav markedsverdi. I løpet av den siste måneden har ABGs aksjekurs knapt rikket seg videre fra dagens nivåer rundt 4,5-streken, som nettopp illustrerer at det nå ikke lenger strømmer like mange kjøpsordre inn i aksjen som det gjorde tidligere i vår. Også Hovedindeksen beveger seg nå i et langt mer sidelengs territorium.

Alarmerende svenske makrostatistikker

Meglerhusets toppsjef Jonas Strøm sier altså rett ut at de sjelden har opplevd mer usikkerhet i andrekvartal enn hva de da gjorde. Mellom linjene leser man antageligvis at andelen mer aktpågivende investorer gradvis øker – og kanskje ikke blir mindre i takt med tilsig av alarmerende svenske makrostatistikker:

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Det er den største krisen på det svenske arbeidsmarkedet i moderne tid, uttalte nylig Sveriges arbeidsmarkedsminister Eva Nordmark til Dagens Industri. Arbeidsledigheten skyter altså kraftig fart – og illustrerer jo at bedriftene ikke bobler over av fremtidsoptimisme. Det vil i så fall hemme aktivitetsnivået innenfor hele den svenske meglerbransjen. Sverige er et viktig marked for ABG Sundal Collier. Av fjorårets totale konserninntekter på 1,3 milliarder kroner bidro den svenske virksomheten med rundt en halv milliard kroner, opp fra 312 millioner kroner i 2018.

Det er en veldig alvorlig situasjon. Det er den største krisen på det svenske arbeidsmarkedet i moderne tid.
Eva Nordmark, Sveriges arbeidsmarkedsminister

Best i klassen – men hvor lenge?

Siden årsskiftet har ABG-aksjen gått nær 20 prosent, inkludert vårens utbytteutbetaling på 22 øre pr. aksje – som for øvrig ble tatt noe ned av såkalte forsiktighetshensyn. Kursoppturen er betydelig bedre enn snittutviklingen ellers for finanssektoren på Oslo Børs, som hittil i år er ned med rundt 12 prosent. Dette vet aksjeforvalterne, som har en våkent øye med hvordan selskaper innenfor en børssektor utvikler seg mot hverandre. 

Også målt mot svenske storbanker, som Handelsbanken og SEB, har ABG-aksjen siden årsskiftet gjort det klart bedre, kursmessig sett. Internasjonalt synes investorenes interesse for megleraksjer nå å være avtagende. Aksjekursen til den mektige amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er klart ned så langt i år, men bare i løpet av de fire siste ukene er den ned med rundt fem prosent. 

En titt på siste ukers aksjonærlister viser ellers at ABGs største eiere er gjennomgående forsiktige med å plukke inn flere aksjer. Selskapets aksjekurs virker åpenbart ikke lenger like appellerende som den var tidligere i år.

God salgsanledning

ABG-aksjen ligger nå på et nivå den omtrent ikke har vært på før, om man ser siste år under ett. Når selskapet presenterer sine tredjekvartalstall 14. oktober, er vi redd mye av den særlig makrorelaterte usikkerheten som preger finansmarkedene også vil skinne igjennom på bunnlinjen. For investorene tror vi altså dagens aksjekurs nå gir en god salgsanledning.

Tekst graf: ABG Sundal Collier-aksjen har dundret i vei på Oslo Børs. Det kan trigge flere selgere på banen.