<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rir bærekraftbølgen

Merk deg at Subsea 7 vinner flere og flere havvindkontrakter. Det gir støtte for klart høyere kurser i tiden som kommer.

Et tøft 2020: Styreformann i Subsea 7, Kristian Siem, har sett selskapets aksjekurs rase på børsen så langt i år. Men den brede havvindeksponeringen tror vi kan være en katalysator for bedre Subsea 7-kurser fremover. Foto: Iván Kverme
Investeringsanbefalinger

På rund baut prises oljeservicenæringen på historiske bunnivåer. Med rette vil man kunne si, tatt i betraktning hvilket historisk sceneskifte verden nå går igjennom med hensyn til utviklingen mot helt andre grønne energibærere. Og parallelt har oljeprisfallet og pandemikrisen sendt oljeselskapenes lete- og borebudsjetter ned med rundt 30 prosent bare siden starten av året. Midt i elendigheten har likevel flere av oljeserviceselskapene, som Subsea 7   , en betydelig eksponering mot havvindsektoren. Vi tror det om ikke altfor lang tid kan bli en del-listing av denne virksomheten, noe som i så fall klart vil stimulere aksjonærverdiene i selskapet. Det er dette perspektivet som gjør at vi nå setter Subsea 7   på våre anbefalingslister. Kjøp!

Fisjonsaktiviteten brer om seg

I sommer gjorde Aker-systemet nok en finansiell genistrek ved å splitte opp Aker Solutions   . Markedsverdien til Aker Offshore Wind Aow-me er eksempelvis høyere i dag enn hva prisingen av det gamle Aker Solutions   var gjennom store deler av andrekvartal. Seismikkselskapet Seabird Exploration   gjorde også en tilsvarende strategisk manøver og meldte nylig at det planlegger børsnotering av datterselskapet Green Minerals på Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market). Green Minerals driver med dyphavs-gruvedrift av sjømineraler og sjeldne jordarter. Meldingen sendte Seabird   sin aksjekurs til himmels. 

 Subsea 7   er nettopp et annet oljeserviceselskap som kan gjøre noe lignende, sett i ly av at havvind nå utgjør rundt 30 prosent av selskapets ordrebok. I dag prises Aker Offshore Wind Aow-me til rundt fire og en halv milliard kroner, etter å ha nær doblet seg i kurs siden slutten av august. Det massive investeringstrykket opp mot fornybar-sektoren vil ikke akkurat minske sannsynligheten for at Subsea 7   vil prioritere arbeidet med å liste sin egen ESG-vennlige havvindvirksomhet, tror vi. Også toneangivende analytikere utelukker ikke et slikt strategisk grep fra Subsea 7   , et selskap som i dag har en markedsverdi på rundt 25 milliarder kroner, etter en kursnedtur siden årsskiftet på rundt 18 prosent.

Har allerede vist omstillingsevne

– Man trenger også mye av den samme kompetansen innen for eksempel havvind som man gjør i oljesektoren. Et selskap som allerede i veldig stor grad er til stede i dette markedet, er Subsea 7   , skrev nylig Bård Rosef i en gjestekommentar i Kapital. 

Pareto Securities-analytikerne mener selskapet er en såkalt topp 3-spiller innen både installasjon av vindturbin-fundamenter og kabler mellom turbinene. Som en følge av flere store ordre i år forventer meglerhuset årlige inntekter fra havvindkontrakter på rundt en milliard dollar, det vil si om lag ni milliarder kroner, de neste par årene. 

Rosef mener selskapet har en lignende posisjon i dette markedet som det har i oljeservicemarkedet. Og mens små spesialiserte såkalte grønne selskaper blir priset på salgsmultipler flere år frem i tid, er eksponeringen i liten grad priset inn i oljeserviceselskapene, da det foreløpig utgjør en forholdsvis liten del av inntjeningen. Men taktskiftet innenfor havvindindustrien er voldsomt – og det er derfor slett ikke usannsynlig at investorene blir mer villige til å vektlegge Subsea 7   sine ESG-engasjementer større verdi enn i dag. Det betyr i så fall klart høyere kurser i tiden som kommer.

2021: Klart høyere Ebitda

Og regnskapstallene? Ikke på den euforiske siden, om man ser på selskapets seneste tredjekvartalsrapport. Subsea 7   fikk da en justert Ebitda på 114 millioner dollar, mens det var ventet 135 millioner. Omsetningen på 947 millioner dollar var rundt seks prosent under konsensusanslagene. Samtidig spådde analytikere et driftsresultat på 23 millioner. Dette kom inn på syv millioner. 

I rapporten skriver selskapet at de ser for seg en økning i omsetningen til neste år – blant annet som følge av fortsatt vekst innen fornybarvirksomheten. Ebitda skal opp, melder analytikerne. Snittanslagene for 2021 tilsier en Ebitda på 4,9 milliarder kroner, opp fra et 2020-estimat på 3,5 milliarder, en økning på 40 prosent. Anslagene støttes av analytikernes spådommer om en topplinje i 2021 på rundt 37 milliarder kroner, en økning på fem milliarder målt mot 2020-anslagene. Finansielt står selskapet sterkt, og har en netto kontantposisjon som overgår selskapets gjeldsforpliktelser.

Analytikerne: Positive 

Det er en klar overvekt av positivt innstilte Subsea 7-analytikere. Noen få av dem har en hold-anbefaling, mens ingen oppfordrer investorene til å selge aksjen på dagens kurser. Likevel er Subsea 7   en av børsens mest shortede aksjer, om man ser på ferske statistikker gjengitt i Finansavisen. Akkurat det tror vi mer er uttrykk for at internasjonale fond bruker aksjen som en sikring mot andre tunge oljerelaterte investeringer, mer enn at fondene nødvendigvis frykter massive kursskreller i Subsea 7-aksjen i tiden som kommer. Det gjør i det minste stadig færre investorer – bare de siste fire–fem ukene er aksjen opp med kraftige 25 prosent og sender selskapets markedsverdi opp i om lag 25 milliarder.

Men grønnskjæret preger altså mer og mer ordremassen til Subsea 7   . Og ett av hovedpunktene ved fremleggelsen av selskapets tredjekvartalsrapport var knyttet til lovnaden overfor investorene om å akselerere arbeidet med å bli en proaktiv medspiller i den pågående energitransformasjonen. Kjøp!