<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fem utbytteaksjer med stor oppside

Minimale renter har gjort at mange klassiske utbytteaksjer på Oslo Børs prises høyt. Her er et knippe som fortsatt har oppside, spesielt dersom konjunkturene vender opp i 2021.

Utbyttene kan bli bra: Toppsjef Karl Johnny Hersvik i Kjell Inge Røkke-dominerte Aker BP forventes å levere rundt 6 prosent i direkteavkastning til aksjonærene. Foto: NTB Scanpix
Investeringsanbefalinger

For litt over et år siden (Kap. 19/2019) plukket vi ut fem aksjer med minst fem prosents direkteavkastning, i hver sin sektor på Oslo Børs, som vi mente man kunne shoppe inn til jul uten at det kostet det hvite ut av øyet.

Arbeidshypotesen var at aksjene på Oslo Børs som leverer en jevn strøm av dividende, var blitt ganske dyre fordi aksjer fungerte som “rentesubstitutter” i en verden med rekordlave renter.

Men verdsettelsen for det femkløveret vi plukket ut, mente vi derimot var mindre avskrekkende, og de skulle samtidig være likvide nok til å dele ut et solid utbytte i 2020. Denne “Black friday”-varianten på Oslo Børs viste seg også å gi valuta for pengene.

Bedre enn indeks

Fasit etter 55 uker er at aksjene vi plukket ut, nemlig Aker BP   , BW LPG   , Atea   , Europris   og Fjordkraft FKRFT, har gitt en gjennomsnittlig totalavkastning (kursendring og utbytte) på 30 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,2 prosent i samme periode.

De to førstnevnte aksjene gav negativ totalavkastning også etter utbytter, mens de to siste har vært blant årets raketter, da de havnet i kategorien “coronavinnere”. Europris gav hele 108 prosent i avkastning, mens Aker BP havnet på minus 18 prosent. Atea endte opp med å gi en smultring i totalavkastning.

Alt i alt viste utbyttestrategien seg altså å fungere bra i et turbulent børsår.

Kan det funke igjen?

Vi kjører derfor en ny screening på følgende faktorer: 

  • Utbytte-yield, dvs. hva de betaler i utbytte i 2021 i forhold til aksjekursen
  • Hvor dyrt de er priset, målt ved P/E i 2021
  • Hvor solide de er/i hvilken grad de tar opp gjeld for å betale utbytte, målt ved netto gjeld/EBITDA
  • Hvor god likviditet de har til å betale utbytte, målt ved fri kontantstrøm.

I utgangspunktet vil vi spre oss på flere sektorer, når det er spesifikt solide aksjer og utbyttekvaliteter vi er på jakt etter. I tillegg har vi valgt å se bort ifra finanssektoren. 

Vi konsentrerer oss om Hovedindeksen på Oslo Børs, der de mest solide og likvide aksjene er notert.

Ganske få gode

Det ikke akkurat noe voldsomt utvalg i gode kandidater med de kriteriene som vil legger til grunn, men det er flere som screenet med moderat P/E og samtidig forventet utbytteavkastning på rundt fem prosent og høyere neste år.

Mange av utbytteaksjene har også solid forventet kontantstrøm neste år, hvilket gir trygghet for at dividende står klare til å skyfles ut når vi kommer godt inn i 2021. Dog avhenger mye av at verden nærmer seg en mer normal tilstand i løpet av det neste året.

Antall kandidater reduseres når vi screener ut selskaper som har lastet opp med gjeld for å tilfredsstille aksjonærenes krav til utbytter. Høy netto gjeld målt mot kontantstrøm (EBITDA) gir større risiko for at utbyttene må kuttes dersom inntjeningen skulle bli lavere enn forventet.

Kan komme tilbake

Den helt store sektorspredningen blir det ikke denne gangen, og flere av aksjene som vi blinket ut for ett år siden, kommer igjen godt ut av det, så det blir ikke et helt nytt utvalg.

Blant selskaper som betaler rundt 5 prosent direkteavkastning og høyere, er det flere råvare- og shippingselskaper, der inntjeningen kan få et oppsving neste år dersom hjulene kommer skikkelig i gang etter pandemien og det utløser en bølge av “oppdemmet” etterspørsel i verdensøkonomien.

Vi velger derfor å ta et veddemål på at et syklisk oppsving faktisk vil inntreffe, for å kunne høste blant noen av de sprekeste utbyttecasene Oslo Børs har å by på.

Arbeidshypotesen får dermed et lite addendum: En syklisk drevet og mer råvareintensiv økonomisk vekst neste år kan bl.a. gi støtte til oljeaksjene på Oslo Børs.

Selv om Kjell Inge Røkke-dominerte Aker BP var aksjen som skuffet mest forrige gang, beholder vi den som en av fem utvalgte.

Analytikerne ligger inne med en forventet direkteavkastning på 6 prosent neste år. Den frie kontantstrømmen er bortimot dobbelt så høy og gjelden rundt en ganger EBITDA.

Dersom oljemarkedet kommer tilbake, kan utbyttene bli høyere. Ved en oljepris på 50 dollar pr. fat tror Danske Bank at Aker BP kan opprettholde en utbytteavkastning på 10–12 prosent.

Cash i tørrlast

Shippingaksjen vi faller ned på er Golden Ocean Group   , og det til tross for at gjelden er litt høyere enn det vi egentlig er happy med på 3,6 ganger forventet EBITDA for neste år.

Golden Ocean gjentok etter siste kvartalsrapport at selskapet ønsker å betale dividende, men avsto fra dette nå på grunn av usikkerheten om utviklingen den nærmeste tiden.

Dersom Golden Ocean klarer å levere en direkteavkastning som analytikerne forventer neste år, på 8,5 prosent, vil det trolig gjøre at flere får øynene opp for aksjen. Det er langt fra bankers, men shippinganalytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou Securities betegnet nylig utsiktene som gode:

– Med forventninger om at andre land kommer tilbake til normalen neste år, kombinert med lavere flåtevekst, ser utsiktene gode ut, sa Mørkedal til Finansavisen. Noen superinntjening spår han dog ikke i tørrlast, all den tid verftskapasiteten er god og det bygges mange skip.

Beholder vinnerne

Både Europris og Fjordkraft retter seg i stor grad mot norske forbrukere. Det viste seg som en trygg havn under Covid-19-pandemien. Med P/E på hhv. ca. 14 og 16 for neste år er de en god del høyere priset enn for ett år siden. Det blir derfor først og fremst på grunn av direkteavkastningen på rundt fem prosent neste år at de får være med videre et år til. 

Nokså lav gjeld, og en fri kontantstrøm som ligger godt over forventet utbytte, gir trygghet for at utbyttet faktisk vil tikke inn. Disse er dessuten mindre avhengig av at det sykliske oppsvinget vi satser på vil komme.

Sper på med gjødsel

Men når vi først har valgt å tro mest på råvarevekst, er det naturlig å inkludere Yara   i en utbyttefokusert setting. Med direkteavkastning på ca. 5 prosent, P/E på rundt 12 og en nettogjeld på 1,4 ganger EBITDA neste år, er ikke gjødselprodusenten den aller største cash-maskinen, men nedsiden for utbyttet bør være begrenset.

Etterspørselen etter gjødsel og matvarer er ifølge Yara motstandsdyktig også i krisetider. Yara varslet dessuten i kvartalsrapporten redusert investeringsnivå grunnet “streng kapitaldisiplin”.