<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dette er investeringsdirektørens nyttårsraketter

Investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen anbefaler to vekstaksjer som potensielle raketter på nyåret.

Pernille Skarstein Christensen er investeringsdirektør i C WorldWide Asset Management, og forvalter deres norske fond. Hun øyner særlig stor oppside for to vekstaksjer på nyåret. Foto: Iván Kverme
Investeringsanbefalinger

– For begge aksjene er prisingen en risiko. En stor grad av suksess er allerede priset inn, sier Pernille Skarstein Christensen i C WorldWide Norge. Hun lar seg likevel ikke skremme av markedets høye priser, og trekker frem to vekstaksjer med stor oppside på nyåret.

Grønn børsnykommer

– Hexagon Purus er med på energitransformasjonen gjennom sine hydrogensystemer og integrasjoner med batterisystemer. Vi forventer at selskapet vil vokse signifikant de neste årene, forteller Christensen.

Den ferske børsdebutanten er en spin-off fra Hexagon Composites   , som produserer lagrings- og transportløsninger for naturgass.  Selskapet samlet sine grønne virksomheter i Purus, som ble priset til over fem milliarder kroner i forkant av børsnoteringen. Selskapet hadde sin første handelsdag 14. desember, og aksjekursen endte lille julaften på 41,20 kroner. Det gir selskapet en prising på nesten 9,5 milliarder kroner, kun ti prosent under markedsverdien til det som inntil nylig var børsrakettens morselskap.

Den sterke veksten skremmer likevel ikke Christensen, som ser store muligheter for selskapet på lengre sikt.

– Markedet innen hydrogen-sylindere forventes å vokse til 7 milliarder dollar i 2030. Kun med en moderat markedsandel innen den tid ser vi et enormt inntektspotensiale, forteller hun.

Norsk tech-eventyr

– Kahoot er fortsatt tidlig i sin reise fra kun å være en quiz-app til å bli en bred læringsplattform, sier Christensen.

Fra sin spede begynnelse har Kahoot, som har sitt utspring fra NTNU, vokst seg til å bli et internasjonalt tech-eventyr. Aksjekursen har i 2020 mer enn firedoblet seg, og endte lille julaften på 93,60 kroner. 

EVENTYR: Fra Kahoots notering på Merkur Market (nå Euronext Growth) i oktober 2019. Siden har aksjen gjort seksgangeren. Foto: Ivan Kverme

– Selskapet har demonstrert en vanvittig vekst med over 21 millioner aktive brukere per tredje kvartal i år. Dette er oppnådd uten å bruke en eneste krone på markedsføring. Det forteller hvor sterke effektene er når Kahoot først har begynt å gå viralt.

Tross en børsverdi på over 40 milliarder kroner, er selskapet kun notert på vekstbørsen Euronext Growth. Selskapet planlegger riktignok en notering på hovedlisten i løpet av neste år.

– Det er et enormt potensiale når vi ser på det totale adresserbare markedet, og hvor tidlig Kahoot er i sin fase med å ta betalt hos sine brukere. De neste årene vil inntjeningen skyte fart gjennom videre vekst i antall brukere, økt konvertering til betalende brukere og høyere inntjening per bruker, spår Christensen.

Høy prising

Investeringsdirektøren forvalter fondet C WorldWide Norge, som eier aksjer i begge selskapene. Hun legger likevel ikke skjul på at både Purus og Kahoot er høyt priset.

– Vi er enig i at Kahoot kan fremstå dyrt på tradisjonelle multipler de neste årene, men vi mener man må se på hva Kahoot kan bli lengre frem i tid. Softbanks inntreden som eier har også gitt økt forventning til en vekst i Asia. Et viktig kriterium fremover vil være hvilken grad de klarer å få kundene til å begynne å betale.

– For Purus vil det alltid være en risiko at det velges helt andre løsninger innen hydrogen-universet fremover. De har likevel allerede vist at de leverer mot tunge industrinavn.

For ordens skyld: Periscopus AS, Kapitals morselskap, eier aksjer i Kahoot, men har ikke noe med anbefalingen å gjøre.