<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nyt bryggeidyllen med trygge sommeraksjer

Børsterrenget er mer krevende enn på lenge. Så hvordan bør man legge opp aksjeporteføljen for å sikre sommerfreden ved bryggekanten?  

Foto: Shutterstock/NTB
Investeringsanbefalinger

Oslo Børs ligger på all-time high-nivåer. Og i kulissene har den mektige amerikanske sentralbanken så smått våknet til liv igjen. På vei inn i late sommerdager er det altså flere varselskilter som nå blinker på Oslo Børs, noe det tilsynelatende også gjør hos flere meglerhus: – Det er blitt vanskeligere å finne attraktive aksjer, gitt at mange har steget ganske mye, uttalte Gaute Eie, meglersjef i ABG Sundal Collier, nylig til Finansavisen.  

Han trakk likevel frem banksektoren som et hederlig unntak, herunder SpareBank 1 SMN   . Lønnsomheten vil bedres fremover, hevder Eie, og viser til analyser der det antas at sparebankene vil kunne få rundt fem prosent høyere inntjening for hver kvarte prosentpoengs renteøkning fra Norges Bank. 

Analytiker Ole-Andreas Krohn i DNB Markets uttalte nylig til Finansavisen at investorene bør være litt forsiktige denne sommeren etter at Oslo Børs er opp rundt 16 prosent siden nyttår. 

– Vi anbefaler aksjer med både godt kurspotensial og begrenset nedsiderisiko, sa han, og pekte i den forbindelse blant annet på SpareBank 1 SMN  

De defensive egenskapene er gode i egenkapitalbeviset til SpareBank 1 SMN   , som dermed inngår i årets utgave av Kapitals sommerportefølje. Dette er en portefølje bestående av selskaper med begrenset nedside og liten kursvolatilitet. Samt fortsatt godt kurspotensial blant annet i lys av det vi tror blir gode andrekvartalstall, en serie positivt innstilte analytikere og selskaper som ikke står i første rekke til å bli solgt ned ved økende inflasjons- og rentefrykt.  

Fed: Styrende for aksjemarkedene   

Når banksektoren fortsatt trekkes frem av en rekke aksjestrateger og analytikere, skyldes det i stor grad utsikter til bedre marginer i en verden som sannsynligvis må stålsette seg for litt høyere renter. For den amerikanske sentralbanken, Fed, ser nå med litt mer bekymring på egne inflasjonstall. Ved sitt siste møte holdt banken – som ventet – fast ved målet om en styringsrente på mellom 0 og 0,25 prosent. Men banken økte samtidig inflasjonsforventningene til godt over tre prosent, noe som er et helt prosentpoeng over forventningen fra marsmøtet. Nå ventes det to renteøkninger i 2023, hvilket er en kraftig endring i forhold til den tidligere linjen om at en rentehevning tidligst ville skje i 2024. Sentralbanken signaliserte dessuten at en rentehevning kan komme tidligere enn ventet. 

Hva Norges Bank kommer til gjøre gjenstår jo å se, men med hensyn til å unngå en for sterk kronekurs vil en renteopptur i andre land – som i USA – isolert sett gjøre det lettere for Norges Bank å heve egne renter. I årets sommerportefølje skyr vi derfor såkalte vekstaksjer – aksjer som særlig kjennetegnes ved å være sårbare for kursfall ved stigende renter. Og mens rentediskusjonen vil ligge som en klam hånd over markedet i sommer, er det også utsikter til at flere av seneste års kursvinnere nå nedjusteres.  

En tøffere tone: Jerome Powell, USAs sentralbanksjef, vil heve rentene – og det raskere enn tidligere antatt. Aksjemarkedene får dermed ikke lenger drahjelp av like store kvantitative lettelser som man har hatt i det siste. Foto: Drew Angerer/Getty Images/Bloomberg

Sommeren 2021: Sårbare børsvinnere 

Noen garantier kan man naturligvis ikke gi når man begir seg ut på børsspådommer, men Kapitals sommeraksjer tror vi likevel – og med ganske stor sannsynlighet – skal unngå å bli truffet av brysomme analytikernedjusteringer. 

Tidligere års kursvinnere er derimot mer utsatt for mer bekymrede analytikere på vei inn i andre halvår. Nylig tok Arctic Securities ned sin anbefaling på tekstil- og interiørgiganten Kid   fra kjøp til hold, men gjentok samtidig kursmålet på 120 kroner, noe som er vel ti prosent over dagens nivåer. Meglerhuset tror etterspørselen etter ymse interiørprodukter fortsetter å være sterk, men forventer mer utfordrende sammenlignbare resultater som vil kunne føre til negativ salgsvekst på årsbasis i andre halvdel av 2021, heter det blant annet.

Meglerhuset har også nylig nedgradert anbefalingen på Nel   til hold, og halverer samtidig kursmålet fra 35 til 18, med andre ord nesten en halvering. Meglerhusets analyse legger til grunn høyere langsiktige renter og økt konkurranse om kapital som hovedårsak bak kursmålkuttet. 

SpareBank 1 Markets tok samtidig ned anbefalingen på IT-kometen Nordic Semiconductor   fra kjøp til nøytral, og gjentok kursmålet på 215, vel seks prosent under dagens nivåer.

Dessuten har en rekke enkeltselskaper etter den seneste tids voldsomme kursoppganger nå plagsomt høye prisingsmultipler, slik vi omtalte i forrige utgave. Panteautomatselskapet Tomra   , Nordic Semiconductor   og solenergiselskapet Scatec Solar   kan for eksempel skilte med P/E-nivåer basert på inntjeningsanslagene for 2022 på mellom 45 og 59. Dette er i bunn og grunn ikke bærekraftige nivåer, sett fra et fundamentalt ståsted. 

I et børsklima der investorer må være mye mer på vakt mot de aller friskest prisede aksjene på Oslo Børs, stiller derimot sommerporteføljen til Kapital et ubetinget krav om langt mer edruelige multipler.    

Kredittvolumer: Utfordrende for børsstabiliteten  

Sommeren står altså for tur, og med det forlater man nedstengte økonomier – men også en gradvis utfasing av de massive økonomiske støttetiltakene verden over. Opptakten til en fase med innstramninger ligger altså foran oss, noe den amerikanske investeringsbanken Citi peker på også kan gi en klar oppbremsing i kredittveksten, en tilførsel som har vært en viktig bidragsyter for børsfesten siden pandemiutbruddet i fjor vår. Kapital har tidligere omtalt at det bare på Wall Street nå er utstedt aksjekreditter for vel 7.000 milliarder kroner, et historisk høyt nivå – og Citi mener utsikter til en avtagende kredittvekst kan være en vel så stor trussel for aksjemarkedet fremover som økt inflasjon. 

Med andre ord er det flere fartsdumper som ligger strødd over børsene sommeren 2021, inkludert vår egen Oslo Børs. Kapitals sommerportefølje, som består av ABG Sundal CollierAsc, Entra   , Aker BPAkerbp, AF Gruppen   , Aker   og SpareBank 1 SMNMing, er vi derimot ganske så sikre på vil stå seg godt i møte med mer volatile børser.  

      

ABG Sundal Collier: Meglerkjempe i kraftig medvind 

# Nyter godt av de sterke finansmarkedene 

# Kniper markedsandeler 

# Høye utbytter     

“ABG Sundal CollierAsc har en svært sterk ordrebok på vei inn i andrekvartal, og vi ser ingen grunn til at trenden skal stoppe opp med det første,” skrev meglerhuset i forbindelse med fremleggelsen av sin førstekvartalsrapport. Butikken går så det griner, og i løpet av årets tre første måneder nådde ABG Sundal CollierAsc en samlet konsernomsetning på 738 millioner kroner, en økning på ikke mindre enn 180 prosent målt mot samme periode i fjor. Kostnadsveksten er der, men under kontroll, i takt med en kvartalsfortjeneste pr. aksje på 0,39 øre – mot 0,05 øre i førstekvartal 2020. Aktiviteten er høy, innenfor finansiell rådgivning og kapitalinnhenting så vel som tradisjonell megling – og de relative markedsandeler er økende, kom det også frem i førstekvartalsrapporten. 

Et viktig budskap fra toppsjef Jonas Ström er at bedriftene som nå søker finansiell rådgivning kommer fra et langt større industrispekter enn tidligere, da man i stor grad hadde IT-relaterte selskaper på kundelisten. Og med en mer diversifisert kundegruppe blir ABG Sundal CollierAsc mindre sårbar for eventuelle sektorrelaterte tilbakeslag. Dessuten har man lykkes med å knipe en langt mer fremtredende posisjon i Sverige. Dagens Industri skrev tidligere i vår at ifølge deres kilder måtte ABG Sundal CollierAsc i noen tilfeller si nei til nye oppdrag på grunn av kapasitetsbegrensninger. En gradvis sterkere markedsposisjon i det svenske finansmarkedet er uansett med på å sikre aksjonærene mer stabile inntektsstrømmer i tiden som kommer.

Selskapet slipper tall for andrekvartal 9. juli, en rapport som etter alle solemerker blir godt mottatt blant investorene på Oslo Børs.  

Konsernsjef Jonas Ström i ABG Sundal Collier. Foto: Eline Hvamstad


Aker BP: Energikoloss rir oljeprisen 

# Genererer heftige kontantstrømmer

# Vil kunne heve utbyttekapasiteten

# Optimistiske analytikere   

“Vi ser at selskapet vil generere massiv kontantstrøm fremover på dagens oljepris, noe som fører til en kraftig synkende nettogjeld og gjeldsgrad. De refinansierte nylig sin siste høyrenteobligasjon, og har skaffet seg bedre likviditet og lavere kapitalkostnad. Vi tror en utbytteøkning kan komme både tidligere enn ventet og til et høyere nivå enn markedet forventer. Det vil være en selskapsspesifikk trigger for andre halvår,” uttalte analytiker Steffen Evjen i Danske Bank i forrige Kapital-utgave i forbindelse med hans kjøpsanbefaling på Aker BP   med kursmål 340. 

Oljeprisen har brutt 70-tallet med god margin, og de høye kontantstrømmene som nå genereres, er vi enig med Evjen i at borger for at selskapet også vil oppjustere sine dividendeplaner. I så fall klart støttende for ytterligere kursoppgang, selv om aksjekursen har steget med over 30 prosent siden årsskiftet. 

I kulissene hever analytikerne inntjeningsestimatene på bred basis, noe som ikke går upåaktet hen hos aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Gambak: 

– Aker BP   er kanskje det beste eksempelet på aksjerotasjonen vi ser. Ingenting er en kraftigere driver for aksjene enn en oppjustering av inntjeningsestimatene, uttalte han nylig til Finansavisen etter at fondet nylig hadde økt sine Aker BP-posisjoner. 

Prisingen er også edruelig, som vist i forrige Kapital-utgave. Selskapets P/E for inneværende år og neste år ligger på henholdsvis 14,5 og 15,2, noe som er langt lavere enn snittet for OBX-indeksen. Selskapet har i dag en markedsverdi på rundt hundre milliarder kroner, men med utsikter til en fortsatt sterk oljepris og en garantert sterk halvårsrapport som publiseres 15. juli, er det i sommer rom for en enda høyere markedsprising, mener vi.       

       

Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP. Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås

SpareBank 1 SMN: Godt bankhåndverk går ikke av moten

# Bred analytikerstøtte

# Sterk underliggende bankdrift

# Konservativ lånebok  

Sparebanksektoren forblir en bransjefavoritt hos mange investorer, tuftet på bankenes stabile inntjeningsevne, lave tapsnivåer, gode dividender – samt utsikter til potensielt bedre marginer når mange spår at rentene vil stige litt i tiden som kommer. Samlet sett har egenkapitalbevisindeksen på Oslo Børs gjort det langt bedre enn den øvrige børsutviklingen, med en snittopptur siden årsskiftet på godt over 20 prosent. 

SpareBank 1 SMN   , som anbefales av et kobbel analytikere, har også steget friskt i år. Banken har i dag en markedsverdi på rundt 15 milliarder kroner, etter en utbyttejustert avkastning siden årsskiftet på over 25 prosent. En tilsvarende høy markedsverdi har derfor aldri før vært registrert, men 11. august vil banken legge frem det som sikkert blir en godt mottatt halvårsrapport, i likhet med den knallsterke førstekvartalsrapporten. Den viste at banken etter årets tre første måneder fikk et resultat på 768 millioner kroner, mot 290 millioner målt mot samme periode i 2020. Kvartalet var preget av solide inntekter innenfor alle forretningsområder, effektiv drift og sterk vekst både i bedriftsmarked og personmarked, het det videre i rapporten. Det ble også understreket at de samlede tapene nå er tilbake på mer moderate nivåer. 

Eierstrukturen er stabil og preges av langsiktige eiere som søker papirer med gode dividender, og det til moderat risiko. Dette får de til gagns i SpareBank 1 SMN   , en bank som vil stå seg sterkt i sommer, antar vi, i et investeringsklima som i stor grad fortsetter å favorisere bank- og finanspapirer. 

Jan-Frode Janson, toppsjef SpareBank 1 SMN

   

Entra: Eiendomskoloss som inngår i et strategisk kappløp  

# Solide leietagere med lang løpetid

# Sterk driftshistorikk  

# Oppkjøpskandidat

Pandemien har så smått satt i gang en diskusjon om hvordan den fremtidige kontorhverdagen blir seende ut her i Norge. Med andre ord om arbeidsgivere vil komme til å etterspørre mindre næringslokaler for å akseptere mer fleksible hjemmekontorløsninger. Vi mener at Entra   , et av landets største eiendomsselskaper med en børsverdi på 38 milliarder kroner, fint vil bli skjermet for denne diskusjonen. Og at livet på Oslo Børs vil fortsette å blomstre, tatt i betraktning at selskapet er i spill, strategisk sett. 

I dag eier og forvalter Entra   rundt 1,4 millioner kvadratmeter med næringslokaler, fordelt på over 90 bygg. I løpet av det siste året er børskursen opp med over 70 prosent, en utvikling som ikke bare skyldes god underliggende inntjening drevet frem av en sterk og robust eiendomsportefølje, men også at strategiske eiere har kjøpt seg kraftig opp i Entra-aksjen seneste år. Det svenske eiendomsselskapet Castellum er i dag en av selskapets største eiere med en eierandel på 18,2 prosent, selv etter at de innså at deres bud på Entra   ikke nådde frem. I deres seneste kvartalsrapport er svenskene tydelige på at Entra-posten likevel er en såkalt interessant del av puslespillet i fremtidige strukturelle transaksjoner

Vi mener at Entra-kursen dermed får en fin nedside-beskyttelse nå i sommer i lys av å være såpass interessant for andre kommersielle aktører, ved siden av å levere gode andrekvartalstall, som etter årets tre første måneder, når disse leveres 14. juli. I løpet av førstekvartal fikk Entra   et resultat før skatt på nær 1,3 milliarder kroner, klart høyere enn på samme tid i fjor. Ved inngangen til andrekvartal var 98 prosent av porteføljen utleid, der gjennomsnittlig gjenværende leietid ligger på rundt syv år. 

Sonja Horn, konsernsjef Entra 

Aker: Industrikoloss med bred investorappell

# Lojale og langsiktige storaksjonærer 

# Forretninger som spenner bredt   

# Stor analytikerstøtte

I forbindelse med pandemiutbruddet i mars i fjor dundret Aker-aksjen under 200-streken, et nivå man ikke hadde sett på nær åtte år. Et halvt år senere brøt kursen 700-platået, en kursrekyl Aker-aksjonærene aldri før har opplevd, over et tilsvarende kort tidsrom. Oppturen skyldes ikke bare en flom av ledig investeringskapital som strømmet til Oslo Børs på jakt etter likvide investeringsmuligheter. Akers eventyrlige børsferd etter kollapsen i fjor vinter henger også sammen med investorenes begeistring over dets evne til å fremme aksjonærverdier, både ved god underliggende drift og ved å modne frem nye børskandidater sprunget ut fra Aker-paraplyen. I fjor høst ble noteringen av både Aker Carbon Capture   og Aker Offshore WindAow en braksuksess, godt timet inn mot det grønne stemningsskiftet på Oslo Børs.

Aker   blir en mer og mer diversifisert industrikoloss med fotavtrykk innenfor stadig flere bransjer, som innenfor teknologisektoren. Kjell Inge Røkke, majoritetseier i Aker   , har tidligere uttalt at han tror Akers IT-selskap Cognite vil stå for over halvparten av verdiene til Aker   innen fem til ti år. Bredden i industriporteføljen trigger et bredt utvalg investorer, noe som i seg selv er med på å stabilisere så vel nedsidepotensialet som de daglige kurssvingningene i Aker-kursen. 

På Oslo Børs prises selskapet til 50 milliarder kroner, etter en kursopptur siden årsskiftet på over 20 prosent, klart bedre enn snittet ellers på Oslo Børs. Dette er ikke til hinder for at samtlige analytikere som følger selskapet har Aker   på sine respektive kjøpslister – også det en god grunn til at Aker forsvarer en plass blant sommerens sikreste aksjer.    

Øyvind Eriksen, konsernsjef Aker 

AF Gruppen: Entreprenørbutikk på skinner 

# Sterk balanse

# Høy konkurransekraft

# Rekordstor ordrebok 

AF Gruppen   med god og forbedret lønnsomhet i førstekvartal, var hovedparolen fra selskapets ledelse ved fremleggelsen av konserntallene etter årets tre første måneder. Og med en resultatmargin på over fire prosent, klart bedre enn ved tilsvarende kvartal i fjor, kombinert med en ordrereserve på rundt 33 milliarder kroner, ligger alt til rette for nok en sterk kvartalsrapport når halvårstallene kommer 27. august. 

Et av landets største entreprenørselskaper har i dag en markedsverdi på rundt 20 milliarder kroner, etter en utbyttejustert oppgang siden årsskiftet på rundt 14 prosent. Investorer generelt skyr selskaper med en kapitalstruktur tuftet på for mye gjeld. AF Gruppen-aksjen sklir unna denne problemstillingen med god margin, tatt i betraktning av at selskapet er nær gjeldfritt. 

Butikken hviler på en rekke forretningsområder. Dette sikrer mer stabile kontantstrømmer samlet sett – noe dets tilstedeværelse i Sverige også bygger oppunder. Bygg og anlegg utgjør de klart største virksomhetsområdene, områder preget av sterke vekstutsikter, der de samtidig kan skilte med gode markedsandeler og høy konkurransekraft. 

OBOS er største aksjonær i AF Gruppen   med en eierandel på litt over 16 prosent. Folketrygdfondet er også en dominerende eier, og eieroversikten ellers vitner om langsiktige storeiere som ikke smetter inn og ut av aksjen. Selskapets utbyttepolitikk er også støttende for aksjekursen:    

– Investorer vil alltid søke mot selskaper med inntjening, og gjerne også mot selskaper med en etablert og troverdig utbyttepolitikk, uttalte nylig forvalter Sigurd Klev i Landkreditt Forvaltning til Finansavisen, da han blant annet trakk frem AF Gruppen   som en av sine selskapsfavoritter på Oslo Børs. 

AF Gruppen   går inn i smult farvann nå i sommer, støttet av mange entusiastiske aksjonærer og en stødig forretningsplattform.     

Konsernsjef Amund Tøftum, AF Gruppen