<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Høstfest i emning

Vi tror Aker Solutions lykkes med sine ambisjoner om å generere en fri kontantstrøm på en milliard kroner årlig innen 2025. Det gir rom for bunnsolide kursøkninger. Kjøp!   

På rett vei: Styreleder i Aker Solutions, Øyvind Eriksen, kan glede seg over et selskap som har god medvind på vei inn i andre halvår. Også blant analytikerne er det bred optimisme, med tilhørende høye kursmål. Foto: Terje Pedersen
Investeringsanbefalinger

På Oslo Børs har Aker Solutions   på ingen måte kommet ut av startblokkene, til tross for en klart overbevisende andrekvartalsrapport, lyse industriutsikter og et kobbel positivt innstilte analytikere. Prisingen av Aker Solutions-aksjen er det heller ikke noe å si på, og i takt med at investorene nå vender tilbake fra sommerferie, er vi overbevist om at det vil ledsages av en strøm nye kjøpsordre. Vi gjentar derfor vår kjøpsanbefaling fra i vinter på Aker Solutions- aksjen, som om ikke altfor lang tid også kan bli et ganske så attraktivt dividendepapir.  

En grønn ordrebok vokser frem

Et grønt industriskifte setter nå et mer og mer tydelig fotavtrykk i selskapets ordrebok, klart støttende for at flere oljeskeptiske investorer gradvis vil senke terskelen for å gå inn i Aker Solutions-aksjen. For i løpet av andrekvartal signerte man flere viktige kontrakter utenfor olje-og gass-segmentet, blant annet havvindprosjektet East Anglia Three for Scottish Power Renewables. I tillegg vant selskapet et oppdrag fra Nordic Electrofuel for tidligfasearbeid ved  et e-fuel-anlegg, der planen er å produsere karbonnøytralt, syntetisk drivstoff, i tillegg til andre erstatninger for fossile produkter, basert på hydrogen, CO2 og fornybar energi. Tendensen har fortsatt inn i tredjekvartal, og i midten av juli meldte selskapet at man som en del av et konsortium hadde signert en såkalt betydelig kontrakt som omfattet prosjektering, anskaffelser, konstruksjon og installasjon (EPCI), med en hittil ukjent kunde, opp mot et stort havvindprosjekt. Kontrakten antas å være på om lag tre milliarder kroner. 

Ved utgangen av andrekvartal ligger den samlede ordreboken på nesten 46 milliarder, en åpenbar bekreftelse på så vel høyere industriaktivitet innen selskapets kjerneområder samt en god illustrasjon på at Aker Solutions    – etter å ha gjennomført kostnadskutt i 2020 på rundt halvannen milliard, tilsvarende vel 30 prosent av de totale driftskostnadene – har klart å etablere en enda skarpere konkuranseevne. 

Positive analytikere 

Tidligere i år trakk analytiker Kim Andre Uggedal i SEB frem selskaper med eksponering mot norsk sokkel og fornybarsegmentet som de mest interessante aktørene da han overfor Kapital skulle peke på sine favoritter innenfor oljeservicesegmentet på Oslo Børs.   

– Aker Solutions   tilbyr begge deler. Som en ledende EPC-kontraktør på norsk sokkel etter fusjonen med Kværner tror vi Aker Solutions   vil være involvert i så godt som alle de nye sanksjonerte prosjektene på sokkelen, og man vil se en svært god ordreinngang det neste året. I tillegg er de nå i stadig økende grad involvert i flere segmenter innen fornybarindustrien, som offshore vind, karbonfangst og elektrifisering, understreket han. 

Meglerhusene Kepler Cheuvreux og ABG Sundal Collier opererer også med en klar kjøpsanbefaling på Aker SolutionsAkso, og overfor Kapital tidligere i år har begge påpekt at utsikter til flere større kontrakter, bedrede marginer og en sterk underliggende fri kontantstrøm vil være viktige kursdrivere i tiden som kommer. 

Og i etterkant av andrekvartalsrapporten oppjusterte Carnegie kursmålet på Aker Solutions-aksjen til 20 kroner, fra tidligere 17, og gjentar dermed sin kjøpsanbefaling. Meglerhuset viser til en sterk regnskapsrapport, og peker i den forbindelse på en ebitda på åtte prosent, noe som var over forventning. I tillegg oppnådde selskapet en god ordreinngang samtidig som de nå deltar i rekordhøye anbudsprosesser til en verdi av 90 milliarder, noe som er en økning på 115 prosent målt på årsbasis. Meglerhuset vektlegger samtidig at ledelsen oppjusterte guidingen for ebitda-marginen for inneværende år. 

– Blant sammenlignbare selskaper har Aker Solutions   den sterkeste ordrebokdekningen og nyter godt av en netto kontantposisjon estimert til en milliard kroner ved årsslutt 2021, noe som tillater introduksjon av utbytter, poengterer også Carnegie. Ved siden av en klar overvekt av positivt innstilte analytikere er det på Oslo Børs bred investoroptimisme, ettersom bare en helt marginal andel av selskapets utestående aksjer er lånt ut til shorting.   

Støtter butikken: Regjeringen og olje- og energiminister Tina Bru bidrar, gjennom ymse skatteordninger, til økt aktivitet på norsk sokkel – klart støttende for selskaper som Aker Solutions. Foto: NTB

Ser høyere marginer   

Andrekvartalsrapporten var, som nevnt, overbevisende. I kvartalet fikk selskapet et resultat før skatt på 37 millioner, mot et underskudd på 124 millioner sammenlignet med samme periode i 2020. Ordreinngangen var også den høyeste på flere år, og kom inn på litt over tolv milliarder. Dermed økte ordreboken med 30 prosent. Internt råder også optimismen: 

– Fremover skal vi øke topplinjen med i snitt ti prosent årlig frem til 2025, og levere en milliard kroner i fri kontantstrøm i snitt, uttalte selskapets konsernsjef, Kjetel Digre, ved fremleggelsen av andrekvartalstallene. Man ser samtidig for seg en jevnt over økende markedsaktivitet, og antar i den forbindelse en forventet totalomsetning for inneværende år på rundt 28 milliarder. Marginene skal også opp, og ledelsen guider nå ebitda-marginer i det øvre spennet mellom fem og en halv og seks prosent, klart bedre enn i 2020.  

Vi tror selskapets mål er realistiske og gjentar dermed vår kjøpsanbefaling på Aker SolutionsAkso, som på dagens kurser priser selskapet til bare litt over åtte milliarder kroner.