<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kursfest i sikte for Aker BP

Oljeprisen stiger, nye pristopper er i sikte, og flere investorer og forvaltere mener man kan stå overfor en energikrise, etter flere år med underinvesteringer. Nå er det duket for kursoppgang i Aker BP, også drevet av utsikter til høye, attraktive utbytter.     

På med festbuksene: En sterk oljepris, og svært optimistiske analytikere, gir rammer for at Aker BP – med hovedeier Kjell Inge Røkke i spissen – går lysere børstider i møte.  Foto: Iván Kverme
Investeringsanbefalinger

Så siver det altså ut mer og mer positive oljespådommer: Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer nå den globale oljeetterspørselen for 2022 til 99,39 millioner fat pr. dag, går det frem av byråets siste prognoserapport. Det tilsvarer en oppjustering på 80.000 fat pr. dag fra deres augustanslag. Oljeetterspørselen skal opp, er dermed det klare IEA-budskapet, støttet av en pandemi som er i ferd med å komme under kontroll, spesielt i Asia. 

Rammene for en klart høyere aksjekurs i Aker BP   er dermed gitt, mener vi, etter en dyp kurskorreksjon fra 270-merket i slutten av juni.  

Optimistiske analytikere 

Samtidig setter en stadig bredere skare av tallknusere Aker BP    nå på sine respektive kjøpslister – DNB Markets tok eksempelvis nylig opp anbefalingen fra hold til kjøp, med kursmål 285. Oppjusteringen henger særlig sammen med en avklaring av et nytt skatteregime, endelige investeringsbeslutninger på flere av prosjektene ventet annonsert de neste 16 månedene – og styrkede utbytteutsikter. 

Analytiker Steffen Evjen i Danske Bank har også ståltro på det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet, og opererer nå med et kursmål på 350. Han peker på at med unntak av Equinor   , som nyter godt av ekstremt sterke gasspriser, har de fleste oljeaksjene hatt en meget svak utvikling siden i sommer. 

– Dette til tross for at oljeprisen har kommet opp igjen over 70 dollar etter en svak august. For eksempel er Aker BP   ned over 20 prosent fra toppen, mens oljeprisen samtidig er ned knappe syv prosent. Vi tror dette stort sett bunner ut i økt usikkerhet rundt oljeetterspørselen og hvorvidt deltavarianten vil føre til en fjerde smittebølge og en ny runde med globale restriksjoner og lockdowns som potensielt kan føre oljemarkedet i ubalanse igjen i 2022. Men et slikt scenario ser vi ikke for oss, sier Evjen til Kapital. 

– Og om man tar feil, tror jeg uansett OPEC er dynamiske og vil justere produksjonen for å holde oljeprisen rundt nåværende nivå, slik de har gjort gjennom store deler av året.

Dermed tror Danske Bank-analytikeren at Aker BP   , og andre oljeaksjer, nå står i startblokkene for en større kursoppgang i takt med mindre usikkerhet rundt pandemiforløpet. 

– Rent selskapsspesifikt forventer vi at både tredje- og fjerdekvartal blir to solide kvartal preget av sterk kontantstrømgenerering og en økende likviditetsposisjon, samt lavere giring. Da er det i våre øyne helt uunngåelig at utbytte økes fra dagens nivå, noe vi tror meldes ved selskapets kapitalmarkedsdag tidlig i 2022. I våre øyne er det nye skatteforslaget også veldig fordelaktig for Aker BP   , og vil styrke likviditeten ytterligere, noe som isolert sett burde tale til fordel for at en større andel av overskuddet skal tilbake til aksjonærene, legger Evjen til. 

Han forventer at utbytte i 2022 og 2023 vil ligge på respektive 550 og 650 millioner dollar. Basert på dollarkursen tilsvarer dette 13,2 kroner pr. aksje for 2022 og 15,6 kroner pr. aksje, eller mellom seks og syv prosent direkteavkastning, gitt dagens aksjekurs.

Rent selskapsspesifikt forventer vi at både tredje- og fjerdekvartal blir to solide kvartaler preget av sterk kontantstrømgenerering og en økende likviditetsposisjon, samt lavere giring.
Steffen Evjen, Danske Bank

 

Andrekvartalsrapporten – sterke produksjonstall 

Gode produksjonstall resulterte i mer enn godkjent andrekvartalsrapport. Selskapets driftsinntekter viste en dobling målt mot samme kvartal i 2020. Kontantstrømmen var rekordhøy, noe som gir forutsetninger for attraktive løpende utbytter. For inneværende år har derfor selskapet ambisjoner om å utbetale 450 millioner dollar til sine eiere, vel 3,8 milliarder kroner. Med 360 millioner utstedte Aker BP-aksjer gir dette i 2021 en dividende på over ti kroner i kontantutbytte pr. aksje. Ved utgangen av andrekvartal sto selskapet oppført med en netto rentebærende gjeld på 2,8 milliarder dollar, vel 24 milliarder kroner. Det mener vi likevel er på akseptable nivåer, gitt et selskap med såpass sterk kontantgenerering og hensyntatt en markedsverdi i dag på rundt 90 milliarder kroner. 

Mr. Bull: Toppsjef i Det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, spår nå en kraftig økning i oljeetterspørselen. Det gir rom for sterkere oljepriser, i sin tur støttende for høyere kurser for Aker BP-aksjen. Foto: Bloomberg

Arctic Securities – høyner oljeprisestimatet 

Fra flere hold heves altså nå oljeprisutsiktene, det gjelder også hos meglerhuset Arctic Securities.  

– Basert på en langsiktig oljepris på 65 dollar fatet, og et vektet avkastningskrav på 6,5 prosent, estimerer vi en fair verdi av Aker BP-aksjen på 300 kroner. Vi oppjusterte nylig vårt langsiktige oljeprisestimat til 65 dollar, et nivå vi mener må til for å trigge nødvendig produksjonsvekst for å gi langsiktig balanse i oljemarkedet, påpeker Daniel Stenslet overfor Kapital. 

Samtidig mener Arctic Securities-analytikeren at utviklingen de siste par årene tilsier at investeringsrisikoen for industrien er på nedsiden og den langsiktige pris-“risikoen” tilsvarende på oppsiden. 

– Da tenker vi på det sterke presset fra kapitalmarkeder og myndigheter om at oljeindustrien skal redusere sine investeringer for å redusere fremtidige utslipp og utvikle en mer grønn forretningsmodell. Denne trenden har nylig blitt forsterket, blant annet via de siste rapportene fra FNs klimapanel og IEA, samt fra konsument- og investorhold, som ønsker å dreie industrien i en ny retning. Derfor virker det rimelig å anta at terskelen for de store oljeselskapene til å investere i nye felt har blitt høyere, noe som alt annet likt vil presse prisene ytterligere oppover, sier han til Kapital. 

Han tilføyer:  

– Fra et investorståsted er det fine med Aker BP   at man vet helt sikkert at kontantstrøm generert av høyere oljepriser vil tilbakebetales i form av økte utbytter. Antar man et gulv på 60 dollar fatet, har Aker BP   allerede nå kapasitet til å oppjustere utbyttet tilbake til tidligere høyder, som lå over en kvart milliard dollar. I praksis vil nok selskapet heller foretrekke å øke utbyttet noe mer gradvis over tid.

Vi forventer alt i alt en god kursopptur for Aker BP-aksjen, og setter derfor selskapet på Kapitals kjøpsanbefalingsliste.  

Fra et investorståsted er det fine med Aker BP at man vet helt sikkert at kontantstrøm generert av høyere oljepriser vil tilbakebetales i form av økte utbytter.
Daniel Stenslet, Arctic Securities