<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Digitaliseringsbølgen drar seg ytterligere til

Bedrifter og offentlig sektor digitaliseres videre. 2022 blir nok et sterkt IT-år.   

Veksten fortsetter: IT-konsulentene får nok å gjøre også til neste år. Det gjelder også for de ansatte i Bouvet, under ledelse av Per Gunnar Tronsli. IT-konsulentselskapet satte for kort tid siden ny kursrekord på Oslo Børs.  Foto: Iván Kverme
Investeringsanbefalinger

Siden årsskiftet har teknologiindeksen på Oslo Børs steget med rundt 30 prosent, klart bedre enn det øvrige børssnittet. Oppgangen reflekterer, i bred forstand, hvor gode kvartalstall teknologiselskapene i snitt har levert. Dette viser hvor sterke de underliggende vekstdriverne fortsetter å være innen hele teknologispekteret. Og vekstutsiktene synes fortsatt svært så oppløftende på vei inn i et nytt år. Antar vi at internasjonale vekstanslag også er representative for den norske teknologisektoren, vil alt ligge til rette for en nytt sterkt IT-år.

Rekord på rekord

På Oslo Børs prises norske IT-konsulenter til mellom 2,1 og 4,2 millioner kroner pr. hode, ifølge Finansavisen. Anslag som følger i fotsporene av voldsomme kurshopp, blant annet i  IT-konsulentselskapet Bouvet   seneste år. Selskapet har i dag en markedsverdi på 7,6 milliarder, et nivå vi aldri tidligere har sett. 

Rekordkurser ser vi også i både Itera   og Webstep   . Ordrebøkene eser ut når alle bransjer og virksomheter må digitaliseres. Pandemien har satt fortgang i dette, og vi fortsetter å se en positiv utvikling innen hele tjenestespektret, er den unisone tilbakemeldingen fra konsulenthold. 

– Alle virksomheter vil behøve å definere seg selv som teknologiselskaper, og data vil være nøkkelen til suksess, uttalte blant annet Itera-sjef Arne Mjøs i forbindelse med fremleggelsen av selskapets tredjekvartalstall. Den digitale kjernevirksomheten i   viste en rekordhøy organisk vekst på 27 prosent i kvartalet, med en tilhørende driftsmargin på over ti prosent. De lyse industriutsiktene spiller seg også ut i form av en mulig forestående oppkjøpstrend kommende år, når selskaper vil vokse også gjennom oppkjøp. – Det skal brukes enormt mye penger på digitalisering etter pandemien. Hele Europa skal moderniseres, uttalte eksempelvis André Rogaczewski, toppsjef i NetCompany, til Finansavisen i forbindelse med dets oppkjøp av Intrasoft for rundt 2,3 milliarder kroner tidligere i høst. NetCompany utvider nå forretningen fra tradisjonelle IT-konsulenttjenester til å bli en plattformleverandør med et stort innslag av offentlige kunder i Europa. 

Globalt høytrykk 

Globalt er vekstutsiktene sterke. Det amerikanske konsulentselskapet Gartner spår eksempelvis at IT-markedene i Europa, Midtøsten og Afrika vil vokse med 4,7 prosent til neste år. Størst antas veksten å bli innen bedriftsprogramvare, som ventes å øke med ti prosent. Gartner er tydelig på at informasjonsteknologi beveger seg fra å støtte virksomhetene til å bli en helt ut integrert del av bedriftenes forretningsmodell. Innenfor nevnte regioner antas investeringene i 2022 å bli klart størst innen kommunikasjonstjenester, etterfulgt av IT-tjenester, mens investeringer i skytjenester vil utgjøre nær 13 prosent av virksomhetenes IT-budsjetter kommende år. Ved siden av at konsernsjefene fortsetter å være mest opptatt av en bærekraftig topplinjevekst, rykker teknologi opp på en klar andreplass over hvilke temaer de er mest opptatt av fremover, ifølge Gartner. Selskapet prognostiserer også at i nevnte regioner vil bedriftenes IT-budsjetter øke med 3,6 prosent i 2022, mot en økning på to prosent inneværende år. 

Også i Asia peker pilene oppover. Ifølge en rapport fra Google, investeringsselskapet Temasek og konsulentselskapet Bain & Co. vil den digitale økonomien i Sørøst-Asia vokse til 1.000 milliarder dollar i 2030. Veksten har vært eksplosiv under pandemien, med 60 millioner nye digitale brukere siden i fjor. 

Kvanteteknologi – neste superhype?  

Konsulentselskapet Accenture har ansatt en egen kvantespesialist som oppfordrer næringslivet til å investere i kvanteteknologi, dvs. en raskt voksende teknologi som utnytter kvantemekanikkens lover til å løse utfordringer som er for komplekse for vanlige datamaskiner. Samtidig fortsetter Telenor   å rulle ut sitt 5G-nett her i Norge. Dette støtter opp under temaer som kunstig intelligens, Internet of Things, selvkjørende transport, automatisering og robotikk – fordi det krever et super-raskt mobilt eller fast bredbånd, altså 5G. Også telekomaktørene går inn i 2022 med sterke veksttrender i ryggen.