<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Revansjesugen meglerkjempe

Meglerhuset ABG Sundal Collier har falt kraftig i kurs målt mot nivåene for ett år siden. Vi tror kurser i underkant av syv-tallet nå gir investorene god valuta for pengene, blant annet i takt med en strøm kommende rådgivningsoppdrag innenfor oljerelatert industrivirksomhet.     

Leverer stødig: Toppsjef Jonas Ström og finansdirektør Geir B. Olsen i ABG Sundal Collier har stålkontroll på meglerbutikken, noe som i sin tur også gir rom for attraktive utbytter i årene som kommer. Foto: Brian Cliff Olguin
Investeringsanbefalinger

Kursfallet siste tolv måneder skyldes frykt blant investorene for at den stadig tiltagende børsvolatiliteten og utsikter til kraftig forhøyede sentralbankrenter, kombinert med økt geopolitisk uro, vil sende ABG Sundal Colliers inntjeningspiler permanent ned i tiden som kommer. Og meglerhusets førstekvartalsrapport bekreftet noe av investorenes bekymringer, i takt med et resultat før skatt på rundt 120 millioner kroner, sammenlignet med 270 millioner på samme tid i fjor, et resultatfall på godt over 50 prosent. 

– Det var svakere enn i fjor, men fremdeles et veldig sterkt første kvartal historisk. Så må vi jo se det i lys av uroen som oppsto i midten av februar. Det påvirket driften, spesielt for transaksjonsaktiviteten, uttalte meglerhusets norgessjef, Peter Straume, i forbindelse med resultatfremleggelsen. 

Børs- og renteuroen ligger fortsatt som en klam hånd over aktiviteten i både første- og annenhåndsmarkedet. Dette gir i sin tur utsikter til en beskjeden annenkvartalsrapport. Men med kurser vel 20 prosent under nivåene fra sommeren 2021 har meglerhuset i dag en markedsverdi på rett i overkant av tre milliarder kroner. Det mener vi på ingen måte gir grunn til engstelse, tvert om. Vi velger derfor å sette selskapet på Kapitals liste over anbefalte aksjer på Oslo Børs.

Oljeboom velter inn meglerdørene 

Det er særlig innenfor nynoteringssegmentet aktiviteten nå er avtagende. Dette var en viktig årsak til at førstekvartalsomsetningen endte på 487 millioner, en nedgang på over 30 prosent målt mot tilsvarende kvartal i 2021. Derimot er aktivitetsnivået høyt på meglerbordet, som sammen med analytikerne genererte rundt 150 millioner i honorarer, forsiktig ned fra i fjor. Men lønnsomheten har altså kommet under press, med en fortjeneste pr. aksje etter årets tre første måneder på bare 0,17 kroner, ned fra 0,39 kroner.  

Så hvorfor kjøpe aksjen? 

En revitalisert interesse opp mot hele oljespekteret spiller seg nå ut på Oslo Børs. Dette gir rammer for betydelig kommende kapitalstrømmer inn mot sektoren, som dermed gjør det lettere for typisk oljerelatert virksomhet å kunne vokse videre, også via oppkjøp og fusjoner. Dette krever finansiell rådgivning, noe et vel ansett meglerhus som ABG Sundal CollierAsc vil nyte godt av. Også emisjonsmarkedet åpner seg nå opp, blant annet brukte nylig meglerhuset Carnegie bare noen timer på å hente inn 800 millioner kroner i ny egenkapital til seismikkselskapet PGS   , som inntil nylig ble ansett å være en ren konkurskandidat av et kobbel analytikere. Fremover vil ABG Sundal CollierAsc helt sikkert hente inn nye millioner i rådgivningshonorarer, særlig innenfor oljerelatert virksomhet, som nå går en betydelig bedre industrifremtid i møte. 

Dagens aksjeverdsettelse mener vi heller ikke reflekterer den eksisterende ordreboken, som danner grunnlag for et fortsatt høyt kommende aktivitetsnivå blant meglerhusets rådgivere.  

– På den ene siden har vi solide ordrebøker, men på den andre siden er det litt usikkert akkurat når transaksjonene skjer. Vi skal ikke spå for mye, men det er som sagt solide ordrebøker og gode muligheter, og vi gikk inn i 2022 med sterkere pipeline enn det vi gikk inn i 2021 med, uttalte Straume under den nylige resultatfremleggelsen. 

Fortsatt gode utbytteutsikter  

For inntektsåret 2021 utbetalte ABG Sundal CollierAsc et utbytte på en krone pr. aksje, som målt mot aksjekursen ga en direkteavkastning på godt over ti prosent. Selskapets historisk sett gode lønnsomhetsevne har over tid gitt aksjonærene forutsigbare og konkurransedyktige dividenderater. Dette har inspirert mange litt mer konservative investorer, og flere av dem troner i dag høyt på listen over meglerhusets største aksjonærer. Dette stabiliserer aksjekursen i volatile perioder som nå, ved at denne type eiere typisk tenker langsiktig og ikke selger seg ut – motivert særlig ut fra det årlige utbyttet. 

Dividendene er viktig også for Thomas Nielsen. Han forvalter FIRST Veritas, og fondet er en av ABG Sundal Colliers største eiere. 

Positiv storaksjonær: – Selv om inntektene kan variere mye, tjener de alltid godt med penger, og med en kapitallett modell uten store investeringsbehov tror jeg ABG Sundal Collier vil fortsette med å betale store utbytter til sine aksjonærer, sier forvalter Thomas Nielsen i FIRST Veritas. Foto: Odin Forvaltning

– Selv om inntektene kan variere mye, tjener de alltid godt med penger, og med en kapitallett modell uten store investeringsbehov tror jeg ABG Sundal CollierAsc vil fortsette med å betale store utbytter til sine aksjonærer, sier han til Kapital. 

Han tror samtidig meglerhuset vil kunne kapitalisere videre på den gode kundetilveksten seneste år.

– Ja, meglerhuset har hatt en markert økning i antall nye kunder de siste årene, blant annet drevet av det høye antallet nynoteringer i 2020 og 2021. Disse selskapene vil i sin tur trenge finansiell bistand enten det er gjennom nedsalg, ved fusjoner eller oppkjøp eller ved utstedelse av ny gjeld eller egenkapital. 

FIRST Veritas-forvalteren trekker også frem fordelene meglerforetaket har av å kunne skilte med en mer diversifisert forretningsmodell enn tidligere. 

– Syndikering av eiendom, folkefinansiering, megling, betalte analyser, nynoteringer, kapitalinnhenting og rådgivning er viktige inntektskilder for meglerhuset. Så langt i 2022 har markedet for nye noteringer vært utfordrende, mens selskapet har vært rådgiver i flere store og viktige oppkjøp, noe som viser viktigheten av diversifisering i praksis. Markedsposisjonene i Sverige er også styrket i det siste, og her ligger nok også mye av vekstpotensialet fremover, tror Nielsen. 

Oppsummert tror vi en inngang på i underkant av syv kroner i ABG Sundal Collier-aksjen gir investorene en attraktiv balanse mellom risiko og avkastning. Det langsiktige inntjeningsbildet er solid, oljerelaterte rådgivningsoppdrag vil ta seg kraftig opp, samtidig som eierne fortsatt vil tilgodeses med rikelige utbytter, blant annet. Kjøp!