<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Stor oppside i Sparebank 1 SMN

Egenkapitalbeviset til SpareBank 1 SMN har ramlet stygt på Oslo Børs så langt i 2022. Det synes vi er et uberettiget fall, og oppfordrer derfor investorer til å gå inn i sparebankpapiret, som nå handles til kurser klart under vinterens historiske toppnivåer.  

Duket for opptur: Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN har fortsatt god grunn til å smile, med tanke på bankens videre fremtidsutsikter og dens evne til å generere god banklønnsomhet.   Foto: Sparebank 1 SMN
Investeringsanbefalinger

Inflasjons- og rentefrykten rir investorene, ikke bare internasjonalt, men også på Oslo Børs.  Store mengder investeringskapital trekkes derfor ut av markedene, særlig innenfor teknologisektoren, som er særlig negativt påvirket av den makroøkonomiske støyen. 

Men også andre toneangivende bransjer på Oslo Børs, som finanssektoren, opplever motbør som følge av et vanskelig makrobakteppe – og ikke, slik vi ser det, på grunn av utsikter til sviktende inntjening eller på grunn av stive selskapsmultipler. Siden inngangen til 2022 har finanssektoren kommet ned med ikke fullt fem prosent, og har dermed utviklet seg svakere enn børsen for øvrig, som i skrivende stund kan skilte med en oppgang på nær tre prosent. Også egenkapitalbevisene har gjennomgående utviklet seg svakt så langt i år, og SpareBank 1 SMN-beviset er ned med hele elleve prosent.    

I et nervøst børsklima tror vi dagens kurs på rundt 125 kroner, betydelig under vinterens historiske kurstopp på nær 150, representerer en ypperlig kjøpsanledning i SpareBank 1 SMN-papiret. Den største sparebanken på Oslo Børs målt etter markedsverdi leverte en mer enn godkjent førstekvartalsrapport, og vil komme til å levere enda bedre driftsmarginer fremover i takt med den støtten banken får når sentralbankrentene nå blir hevet. Samtidig vil det fortsatt dryppe attraktive dividender over til egenkapitalbeviseierne. Og som alltid troner langsiktige institusjonelle investorer høyt oppe på bankens eierlister. Dette reduserer faren for at store poster plutselig legges ut for salg, en klar fordel i tider som nå, med betydelige markedssvingninger og et generelt sett skjørt børsklima.     

Ingen tap 

SpareBank1 SMN   leverte en solid førtekvartalsrapport, som viste et resultat etter skatt på nær 700 millioner kroner. De gradvis økte markedsrentene, kombinert med en fortsatt vekst i utlånsvolumene, sendte netto renteinntekter opp i 758 millioner kroner, en økning på 13 prosent målt mot samme kvartal i fjor. Resultat pr. egenkapitalbevis endte på 3,20 kroner, en forsiktig nedgang fra perioden januar–mars 2021. 

Banken er mer solid enn noen gang. Ved utgangen av kvartalet oppnådde man en ren kjernekapitaldekning på 18,3 prosent. Rapporten viser at det presteres godt innenfor alle forretningsområder – og for første gang i bankens historie har man nå nådd en samlet utlånsmasse på 200 milliarder kroner. Banken hadde ingen tap i kvartalet. I dag er vel syv av ti utlånskroner rettet mot personmarkedet. Dette, kombinert med at norsk økonomi kan skilte med en historisk lav arbeidsledighetsrate og husholdningene gjennomgående står sterkt finansielt sett, tror vi borger for fortsatt forsiktige utlånstap.  

Den høye oljeprisen støtter opp under norsk næringsliv i sin alminnelighet, og bidrar sånn sett til å dempe volumene med tapsutsatte næringslivsengasjementer, herunder i Midt-Norge, hovednedslagsfeltet til banken. Oljeprisen synes heller ikke å ramle med det første, eksempelvis hevet nylig DNB Markets sine anslag og forventer nå en oljepris på henholdsvis 115 og 105 dollar fatet for de neste to årene. 

Utlånsveksten var ellers på 2,4 prosent i førstekvartal, en økning på ett prosentpoeng målt mot samme periode i 2021. Dette viser at banken vokser i et fornuftig tempo. 

Positive analytikere

Blant bankanalytikerne er det en klar overvekt som har SpareBank 1 SMN-beviset på sine respektive kjøpslister. Attraktive selskapsmultipler er ett av kjøpsargumentene, mener Carnegie-analytiker Johan Ström. 

– Banken leverte et veldig sterkt førstekvartalsresultat med diversifiserte inntekter godt over forventning, kostnadskontroll og null tap til tross for et marked med mye volatilitet. Den stabiliteten er verdt mye. Basert på både våre estimater og konsensus handles banken på rundt ni ganger forventet inntjening, noe som historisk sett er lavt. Justerer man for at banken er overkapitalisert med litt over fem kroner pr. bevis, så er vi under dette nivået, sier Ström til Kapital. 

Han tilføyer:  

Basert på både våre estimater og konsensus, så handles banken på rundt ni ganger forventet inntjening, som historisk sett er lavt.
Johan Ström, Carnegie

– Den ordinære dividenden gir en direkteavkastning på fem og en halv prosent, hvilket fortsatt gir rom for en utlånsvekst godt over markedsveksten. Banken er også i en spesielt god situasjon med tanke på videre konsolidering i banksektoren. Fortsetter markedet å falle med dårlige makrotall, så vil dette skape interessante muligheter for banken. Alt i alt har vi en kjøpsanbefaling på SpareBank 1 SMN-beviset med kursmål 157.

– Vår favoritt blant sparebankene

Også det sparebankeide meglerforetaket Norne Securities har banken på sine anbefalingslister. Til Finansavisen påpekte nylig foretakets analysesjef Petter Slyngstadli at norske egenkapitalbevis, i børssammenheng, gjennomgående kan betraktes som en trygg havn. I den forbindelse ble særlig SpareBank 1 SMN   trukket frem, en sparebank analysesjefen mener er blant de aller mest lønnsomme her i landet, og som dermed vil kunne tilgodese sine eiere med friske utbytter også i årene som kommer. 

Hos Arctic Securities er man også overbevist om at det er betydelig mer å gå på kursmessig, og meglerhuset har i dag et kursmål på 160, forteller analytiker Joakim Svingen til Kapital.  

– SpareBank 1 SMN   har vært vår favoritt blant sparebankene i en årrekke, og vi mener kursfallet i år representerer en god kjøpsmulighet. Banken er relativt stor i norsk sammenheng med drøyt 200 milliarder i utlån, og var tidligst ute med å satse tungt på å bre inntektsstrømmene utover bankenes tradisjonelle netto renteinntekter, sier han. 

SpareBank 1 SMN har vært vår favoritt blant sparebankene i en årrekke, og vi mener kursfallet i år representerer en god kjøpsmulighet.
Joakim Svingen, Arctic Securities

Svingen peker på at konsernet har om lag halvparten av inntektene fra provisjonsinntekter knyttet opp mot salg av forsikring, fond, betalingsformidling, eiendomsmegling og så videre. I tillegg har banken, ifølge Arctic Securities-analytikeren, hatt en meget vellykket satsning på regnskapstjenester som både har generert inntekter og resultatbidrag, samt gitt synergier med resten av virksomheten.

– Banken har etter vårt skjønn vært flinke til å balansere en sunn og lønnsom vekst og ikke blitt fristet til å dumpe pris for å øke veksten. Gjennomsnittlig utlånsvekst de siste tre årene har vært relativt stabil på rundt syv prosent, og de er flinke til å gjøre kundene sine til lønnsomme totalkunder, sier han, og tilføyer:   

– Etter vårt skjønn er egenkapitalbeviset moderat priset, og vi tror også det er merverdier i SpareBank 1-systemet, ikke minst i Fremtind Forsikring. Banken er svært godt kapitalisert med en ren kjernekapital på over 18 prosent. Vi forventer godt over 50 prosent utdeling for 2022, noe som gir et utbytte på 7,2 kroner pr. bevis, tilsvarende en direkteavkastning på nær seks prosent, gitt dagens kurs. Det er rett og slett meget attraktivt, understreker Svingen. 

Tenker langsiktig: Investor Jan Petter Collier (t.h.) er ikke bare hovedaksjonær i meglerhuset ABG Sundal Collier, men også en av hovedeierne i SpareBank 1 SMN. En høyt innslag langsiktige investorer preger ellers bankens eierregister, klart fordelaktig i turbulente børstider som nå. Foto: Berit Roald/NTB

Takler inflasjonen godt  

– Dagens makroøkonomiske situasjon med høyere inflasjon vil kunne gi kostnadsvekst i årene fremover. Men siden høyere inflasjon mest sannsynlig går hånd-i-hånd med økte styringsrenter, vil høyere kostnader bli kompensert med økte renteinntekter, uttalte DNB Markets-analytiker Håkon Astrup i forrige Kapital-utgave. Uttalelsen var knyttet til meglerhusets kjøpsanbefaling på SpareBank 1 SR-Bank   , og Astrup, som i år toppet Kapitals rangering over landets beste bankanalytikere, tror dermed ikke på hypotesen om at bankene i sin alminnelighet kan få problemer med sine kommende driftsmarginer i en situasjon med høyere inflasjon. 

Det samme synspunktet deler man i NEF Kapitalforvaltning, som i en gjestekommentar i denne utgaven, under hovedtittelen Norske sparebanker fortjener høyere prising, nettopp peker på at bankene har vist god kostnadskontroll samtidig som de har vært, og er, flinke til å drive sin virksomhet effektivt.        

NEF Kapitalforvaltning viser til at de større sparebankene – inkludert SpareBank 1 SMN    –over tid har levert høye egenkapitalavkastningsrater.  

– Til tross for dette er prisingen av norske sparebanker relativt moderat i forhold til det generelle markedet. Ser man på egenkapitalbevisindeksen siden de første egenkapitalbevisene ble notert i 1998, har en krone investert gitt rundt 17 kroner i dag, mens Oslo Børs i samme periode ville gitt seks kroner, heter det videre i kronikken. 

Vi deler deres synspunkt om at norske sparebanker forblir et attraktivt sted å investere, der utsikter til fortsatt god egenkapitalavkastning, moderate tap og høyere renter gjør at også SpareBank 1 SMN   fortjener en høyere prising på Oslo Børs.