<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dårlige odds for vekstmarkedsfond

Sjelden har selskaper med tilholdssted i fremvoksende økonomier vært billigere priset enn hva tilfellet er i dag. Men investorer som vurderer å kjøpe fond rettet inn mot denne type markeder bør fortsatt holde seg på sidelinjen. Globalt er det nær køtendenser av investorer som vil ut av vekstmarkedene.      

Rødt lys: Kinas økonomi, inkludert eiendomsmarkedet i Shanghai, viser klare svakhetstegn. Det bidrar til å svekke avkastningsmulighetene for investorer sultne på å investere i fremvoksende markeder.  Foto: Dreamstime
Investeringsanbefalinger

Etter et fall så langt i år på nær 18 prosent handles den ledende referanseindeksen MSCI Emerging Markets Index til en P/E på litt over 12. Det er lavt, historisk sett, også målt mot den globale referanseindeksen MSCI World – samt sammenlignet med den toneangivende amerikanske nøkkelindeksen S&P 500. Etter et indeksfall siden årsskiftet på litt over ti prosent handles sistnevnte til en P/E på rundt 20. 

MSCI Emerging Markets Index er en teoretisk indeks som favner et hav av selskaper innenfor en rekke sektorer, spredt fordelt blant 24 såkalte fremvoksende økonomier. Finansbransjen veier tyngst, og blant landene vekter Kina desidert mest.  

Selvstendige kapitalforvaltningsselskaper som tilbyr fond rettet inn mot fremvoksende markeder, setter opp egenkomponerte fysiske porteføljer – men vil jo skjele godt til den miksen MSCI Emerging Markets Index til enhver tid har. Kjøper du altså slike fond nå, vil du etter all sannsynlighet sitte ganske så tungt eksponert mot den kinesiske finanssektoren. Og akkurat det er et tøft veddemål å inngå, mener vi, til tross for at også denne sektoren prises relativt lavt. 

Mye Kina-grums 

Den økonomiske veksten i Kina var i andrekvartal, årsjustert, på bare 0,4 prosent. Det er nivåer man ikke har registrert siden starten av pandemien. Både industriproduksjonen og detaljhandelen viser nå klare svakhetstegn – og sentralbanken frykter åpenbart at det svake vekstbildet vil vedvare, ettersom den nylig kuttet styringsrenten med ti basispunkter. 

Rapporter antyder ellers om generelt avtagende låneetterspørsel i privat sektor, mens en rekke kinesiske eiendomsutviklere står i store økonomiske vanskeligheter. Flere investeringsbanker ser seg dermed nødt til å kutte i sine vekstanslag. Goldman Sachs forventer nå at Kinas bruttonasjonalprodukt i 2022 vokser med tre prosent, en klar nedjustering fra tidligere prognoser. 

En Kina-økonomi som viser tydelige svakhetstegn går heller ikke upåaktet hen blant utenlandske fondsinvestorer med til nå tunge poster inn mot fremvoksende økonomier. Ifølge Financial Times har de i løpet av de siste fem månedene nettosolgt denne fondsgenren for milliarder av dollar, og et slikt salgstrykk over en tilsvarende periode har man aldri før registrert. Også rentefond med aktiva tilordnet fremvoksende markeder har blitt gjenstand for massive innløsninger, legger den britiske næringslivsavisen til. Investorskepsisen er ellers ikke bare knyttet til de svake kinesiske makrostatistikkene, men også frykt for at en nedkjølt Kina-økonomi vil få store negative eksportvirkninger for andre fremvoksende økonomier, markeder som også er innkapslet i MSCI Emerging Markets Index.

Flere regioner under press 

Referanseindeksen har også et betydelig innslag mot taiwanske og indiske foretak, her ligger selskapsvektene på henholdsvis 14,8 og 13,9 prosent, mot kinesiske som vekter 32 prosent. Kapital har tidligere i år omtalt data som viser at utenlandske investorer siden i fjor høst og frem til utgangen av juni solgt indiske aksjer til en verdi av rundt 33 milliarder dollar, tilsvarende over 300 milliarder kroner. Det omfattende nedsalget skyldes flere forhold, dels knyttet til økende frykt blant investorene for at den sterke dollaren skal hemme vekstutsiktene også for indiske selskaper, men også fordi den indiske sentralbanken har tatt ned de økonomiske vekstutsiktene for neste år.

Fremvoksende økonomier – med Kina i førersetet – opplever altså makroøkonomiske motbakker, i sin tur hemmende for inntjeningen til selskaper med sin hovedbeskjeftigelse her. Det gir dårlige odds for at fondsinvesteringer i disse regionene vil gi investorene klingende mynt i kassen, tross jevnt over lave selskapsmultipler.