<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Wall Street – kurstrender som under dotcom-krasjet

Leverer ikke selskapene tall som forventet, faller kursene på Wall Street nå i et omfang man ikke har sett maken til siden teknologikrakket i 2000. Og om de overrasker positivt, er det gjennomgående knapt børsoppgang å spore. På vei inn i et nytt aksjeår råder dermed børspessimismen til fulle blant amerikanerne.         

Nådeløst: På Wall Street straffes selskapene stadig hardere om de ikke når opp til analytikernes estimater.  Foto: Dreamstime / Dreamstime
Investeringsanbefalinger

Få uker gjenstår av børsåret 2022, et år den amerikanske børsindeksen S&P 500 garantert ender kraftig i minus. Og vi vet alle hva som har vært de drivende faktorene bak et ganske så trøstesløst Wall Street-år: i første rekke all rente- og inflasjonsstøy, i sin tur ødeleggende for mer eller mindre hele bredden av selskapenes løpende driftsmarginer. Den høye dollarkursen spiller også inn, og er alt annet likt til hinder særlig for eksportbedriftenes dekningsbidragsnivåer. Men et fallende aksjemarked sier ikke noe om hvordan kursvolatiliteten til enkeltforetakene har vært, spesielt når selskapene kommer med sine respektive kvartalstallsrapporter. Dette har imidlertid analytikerne i Bank of America sett nærmere på – og deres konklusjoner er verdt å ta lærdom av, så vel for institusjonelle investorer som for de mindre privatinvestorene.  

Fallhøyde som ved dotcom-kollapsen 

For i et nytt analysenotat fra den amerikanske investeringsbanken, gjengitt i Financial Times, har man sett nærmere på hvordan kurseffekten har vært etter at et selskap har levert sine tredjekvartalstall, men der tallene ikke når opp til analytikernes salgs- og marginforventninger. Hovedkonklusjonen i rapporten er at om selskapet kommer med tall som er dårligere enn prognostisert, gir det et kursfall dagen etter rapporteringsdagen som i gjennomsnitt er 6,7 prosent svakere enn målt mot S&P-indeksen. Dette er langt mer enn hva man historisk har sett, med negative kursfall etter rapporteringsdagen på i gjennomsnitt 2,4 prosent. Banken hever derfor det røde flagget, av flere grunner. Ikke bare peker man på at kursfølsomheten ved skuffende kvartalstall nå er på linje med hva man så rundt dotcom-kollapsen for over 20 år siden. De heftige kursfallene kommer dessuten i en situasjon der analytikerne allerede på forhånd har tatt ned sine tredjekvartalsanslag for inntekter og marginer, nedjusteringer som ellers er i et omfang man ikke har sett siden pandemiutbruddet i 2020.    

Kursfallene i tredjekvartal reflekterer at skuffende Wall Street-investorer nå har et adferdsmønster med klare paralleller til hvordan de opptrådte under dotcom-krisen. Dette illustrerer på en god måte hvor høy deres risikoaversjon som sådan er på vei inn i et nytt børsår. Og den brede børsnervøsiteten som nå råder på verdens desidert viktigste aksjehandelsplass, kommer også godt til syne når Bank of America avdekker hvordan kurseffektene har vært for de S&P 500-selskapene som leverte tredjekvartalstall bedre enn forventet. For denne type selskaper var snittoppgangen dagen etter rapporteringsdatoen kun 1,3 prosent bedre enn forløpet til S&P-indeksen, en kursrespons svakere enn det historiske snittet. De forsiktige kursoppgangene forteller at investorene ikke forventer en serie overraskende gode kvartalstall i tiden som kommer, dessuten bør dataene være disiplinerende for de investorer som gambler på raske kursoppganger om et S&P500-selskap skulle levere bedre kvartalstall enn hva som er forventet. 

Milliardene renner ut      

Skuffende tredjekvartalstall har altså i år utløst ekstra vonde kursfall, som hos teknologigigantene Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Meta. Etter at de la frem sine respektive tall for perioden juli–september, har de hatt et samlet fall i markedsverdi på rundt 770 milliarder dollar, ifølge den britiske næringslivsavisen, noe som i norske kroner tilsvarer nesten 8.000 milliarder. Også på Oslo Børs ser man hvor følsom et selskaps aksjekurs nå er om det er svikt i omsetnings- og margintallene; etter at for eksempel E-læringsplattformselskapet Kahoot!Kahot leverte sine tredjekvartalstall 2 .november falt selskapets aksjekurs rundt 20 prosent de to påfølgende handelsdagene.