<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

SR-Bank; neste års bankvinner?

Aksjonærene i SR-Bank har i år vært vitne til et realt kursfall. Men den siste måneden har bankens aksjekurs gått rundt åtte prosent, en god illustrasjon, mener vi, på at investorer igjen posisjonerer seg i en av landets mest veldrevne forretningsbanker. Kjøp!    

Revansje venter: SR-Bank, under ledelse av konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer, har fått ganske så hard medfart på Oslo Børs i år. Men bedre børsutsikter er i emning tror vi, støttet blant annet av en raus utbyttepolitikk.     Foto: Sparebank 1 SR-Bank / Sparebank 1 SR-Bank
Investeringsanbefalinger

For med et kursfall i år på om lag 13 prosent, dog hensyntatt vårens kontantutbytte på seks kroner pr. aksje, har bankens aksjekurs utviklet seg svakere – både målt mot finansindeksen på Oslo Børs og mot markedet ellers. I dag har SR-Bank en markedsverdi på rundt 28 milliarder kroner, et nivå godt under det man så rett i forkant av Russlands invasjon av Ukraina, der kursen satte historiske toppnoteringer i spennet mellom 130 og 135.