<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Offshoreoppturen brer om seg

Aktiviteten innen offshoresektoren tar seg ytterligere opp i 2023, støttet av en solid oljepris og flere år med betydelige underinvesteringer. Og på Oslo Børs tror vi sektoren har enda mer å gå på selv etter årets offshorefest.

Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Investeringsanbefalinger

Industrirapportene er entydig positive på vei inn i 2023: De tradisjonelt sett største offshoremarkedene, det vil si Brasil, Norge, Mexicogolfen og Storbritannia, forventes å vokse videre kommende år. Optimismen kommer på bakgrunn av oljeselskapenes evne til å opprettholde en god kontantstrøm, en økning i antall sanksjonerte prosjekter med forholdsvis moderate balansepriser – samt utsikter til en robust oljepris. 

Og selv om utbyggingen av oljefeltet i Wisting i Barentshavet nylig ble utsatt, vil det ikke bli noen akutt mangel på utbyggingsplaner å behandle for olje- og energiminister Terje Aasland og hans departement. Nylig leverte Equinor   , med samarbeidspartnere, en utbyggingsplan for gassfeltet Irpa. Her venter man å utvinne 20 milliarder kubikkmeter gass fra feltet, som har en investeringskostnad på anslagsvis nær 15 milliarder kroner. I slutten av november kom meldingen om at operatør Aker BP   vil sende inn planer for utvikling og drift (PUD) for prosjektene NOAKA, Valhall PWP-Fenris, Skarv Satellite og Utsira High. Olje- og gassressursene i prosjektene estimeres til 730 millioner fat oljeekvivalenter, netto for Aker BP   , der deres andel av investeringene i prosjektene estimeres til 19 milliarder dollar for perioden 2023–28, som i hjemlig valuta tilsvarer om 185 milliarder kroner. Selskapet skal levere totalt 15 planer i år, og vil i løpet av dette tiåret investere 150 milliarder kroner. 

Også internasjonalt, som nevnt innledningsvis, kommer datapunkter som støtter opp under hele bredden av offshoresektoren. 

Gir viktig drahjelp: Equinor, med konsernsjef Anders Opedal i spissen, er helt avhengig av offshoreselskapene i jakten på nye olje- og gassforekomster. Til neste år planlegger man blant annet å bore 25 nye letebrønner på norsk sokkel. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Global industriopptur 

I Storbritannia avholdt eksempelvis landets energimyndigheter nå i høst en lisensrunde for olje og gass der det ble utdelt over 100 nye lisenser. Blant britiske politikere er det konsensus om å ruste opp egen energisikkerhet, i lys av all geopolitisk uro og energimarkeder i generell ubalanse, blant annet. Det brasilianske olje- og gasselskapet Petrobras, verdens tredje største i sitt slag og Sør-Amerikas største industrikonsern, la nylig frem sin strategiplan for femårsperioden 2023–2027. 

De neste fem årene vil selskapet øke investeringene innen olje og gass med 15 prosent, med en total investeringsramme på til sammen 78 milliarder dollar, vel 765 milliarder kroner. De nye budsjettrammene er klart høyere enn tidligere anslag, og rundt 80 prosent av budsjettet tenkes anvendt på leting og produksjon. Petrobras-planene, som blant annet innebærer at det skal installeres 18 nye flytende produksjons- og lagringsskip (FPSO) i perioden, er godt industrinytt for selskaper som DOFDof, Prosafe   , BW Offshore   , Solstad Offshore   , Siem Offshore   og Seadrill   . Også i India øker investeringstakten – ifølge Upstream har det statlige Oil & Natural Gas Corp. (ONGC) nettopp lagt frem en treårsplan for gjennomføring av flere offshoreprosjekter på til sammen 7,3 milliarder dollar, vel 65 milliarder kroner.  

Og i takt med de sterke globale industrisignalene er det altså lyse industriutsikter også på norsk sokkel. Oljeselskapene er ventet å levere inn en rekke utbyggingsplaner frem mot årsskiftet, støttet av Stortingets krisepakke i 2020 der det ble vedtatt gunstige skatteordninger for de som leverer utbyggingsplan for utbygging og drift innen utgangen av 2022. – De mange utbyggingsprosjektene som ventes mot slutten av året, vil sannsynligvis gjøre at anslaget for 2023 vil bli kraftig oppjustert i de kommende målingene, skrev Statistisk sentralbyrå tidligere i høst.   

Superoptimisme blant analytikerne 

For første gang på flere år er det en kraftig økning i andelen analytikere som stiller seg positive til offshoresektoren. – Alt blir bedre i oljeservicesektoren, meldte nylig analytiker Haakon Amundsen overfor Finansavisen, og venter høyere riggrater, økt salg av seismikktjenester og sterkere ordreinntak for subsea- og feltutbyggingssegmentet. Momentet i oljeserviceindustrien er sterkt, mener ABG Sundal Collier-analytikeren, og tror man står foran en flerårig oppgangssyklus som vil resultere i at offshoreselskapene vil oppleve en betydelig inntjeningsvekst målt mot dagens nivåer. Hovedrisikoen, ifølge Amundsen, er at en global økonomisk oppbremsing vil gi lavere oljepriser neste år, men peker samtidig på at leverandørindustrien burde være litt mer robust mot en slik utvikling når det er såpass stor oppmerksomhet knyttet til energisikkerhet som det nå er.  

På Oslo Børs kan så å si hele bredden av offshoreselskapene se tilbake på et sterkt børsår. Siden årsskiftet er energiindeksen opp med over 50 prosent, og illustrerer godt hvor sterk investortiltroen har vært opp mot et forestående industricomeback for en offshoresektor som i flere år har ligget med brukket hals på Oslo Børs. Vi forventer at den investeringsvilligheten man har sett i år fortsetter med full tyngde i 2023, også ledsaget av selskaper som allerede kan vise til skarpe kursoppganger. Undervannsentreprenørselskapet Subsea 7   har i dag en markedsverdi på 34 milliarder kroner, etter en kursoppgang siden årsskiftet på om lag 80 prosent. En større andel av de fremtidige profittene inndiskonteres dermed mer og mer i selskapets aksjekurs – men det er likevel mer oppside, peker Amundsen i ABG Sundal Collier på, og viser blant annet til at Subsea 7-aksjen fortsatt prises på historiske snittmultipler, basert på årets inntjening som er på en syklisk bunn. Selskapet selv er yr av optimisme, og i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalsrapporten ser ledelsen for seg en solid inntjeningsvekst i 2023. Mye av forbedringen kommer antageligvis sent til neste år – hvilket igjen kan borge for en marginekspansjon også i 2024. En klar overvekt av Aker Solutions-analytikerne har selskapet på sine respektive kjøpsanbefalingslister, blant annet i takt med en stadig sterkere ordrebok. Nylig meldte selskapet at de hadde blitt tildelt en femårig rammekontrakt av brasilianske Petrobras, til en potensiell verdi på opp mot fire milliarder kroner.

Betryggende høy oljepris 

Kapitals positive offshorespådommer for 2023 bygger også på utsikter til en gjennomsnittlig høy oljepris. Nylig tok imidlertid OPEC ned sine oljeetterspørselsanslag for neste år, da man frykter at etterspørselen kommer under press som følge av en stadig svekket verdensøkonomi. Kinas fortsatt strenge covidrestriksjoner spiller også inn i de nye OPEC-prognosene. Hos meglerhuset Pareto Securities peker man imidlertid på at selv om mange fokuserer på et resesjonspress kommende år, særlig i USA, må man ikke glemme at Kina i år har hatt et fall i oljeetterspørselen for første gang siden 2006, inkludert under finanskrisen og da den første bølgen av med coronasmitte inntraff. Selv uten nye kutt fra OPEC forventer meglerhuset en sterk rekyl i oljeprisen i første halvår av 2023. Oljemarkedet er mye strammere ut fra første kvartal av, pekes det på, samtidig som man forventer at oljeetterspørselen til neste år tar seg kraftig opp, støttet av færre kinesiske covidrestriksjoner. Tidligere i høst hevet Goldman Sachs sine prisanslag, og  de forventer en oljepris på 115 dollar fatet innen utgangen av 2023. Den amerikanske investeringsbanken sier samtidig at risikoen for en større prisoppgang er til stede, særlig hvis de globale oljelagrene, som er på historisk lave nivåer, tappes ytterligere.

I 2023 synes rammene for offshoreindustrien å være bedre enn på mange, mange år.