<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

God tankfart - verre for global varehandel

I 2023 fortsetter oppturen i tankmarkedet, men også til neste år vil ratene periodevis svinge kraftig. Både tørrbulk- og containerrederiene får det derimot mye vanskeligere i 2023, særlig på grunn av en vaklende kinesisk økonomi.

Klar sikt: Tankrederiene går klar av en svak verdensøkonomi, mener vi, noe som igjen støtter inntjeningsutsiktene for Frontline med storaksjonær John Fredriksen i spissen.  Foto: Reuters/Ints Kalnins/NTB / X02120
Investeringsanbefalinger

– I tredjekvartal var fortsatt rundt 50 prosent av russisk sjøveis oljeeksport rettet mot Europa, og likevel hadde gjennomsnittlig importdistanse til Europa økt med litt over 20 prosent fra 2019 til 2021. Dette illustrerer de fordelaktige distanseeffektene, og hvor mye mer som ligger foran oss. Det blir desto mer interessant om man hensyntar sekundæreffekter av økt russisk olje til alternative importører som India. Der fortrenger russisk olje kortdistanseimport fra Midtøsten som igjen må finne andre importører lenger unna. Til og med Midtøsten kan importere billig russisk olje som fasiliterer god eksport av både råolje og produkter til tross for innstramninger på produksjon i OPEC+, uttalte DNB Markets-analytiker Jørgen Lian i vår forrige Kapital-utgave i forbindelse med at vi satte det John Fredriksen-kontrollerte rederiet på våre kjøpsanbefalingslister. Lian pekte også på at de positive katalysatorene bare delvis motvirkes av volumbortfall relatert til OPEC+-kutt og slutt på trekk fra USAs strategiske petroleumsreserver.

– I verste fall kan rundt fire prosent av etterspørselen fordufte, mens de fordelaktige distanseeffektene til sammenligning vil slå ut rundt åtte prosent positivt på våre tall. Derfor ser vi god støtte for tankmarkedet de nærmeste månedene, dessuten er man i en situasjon hvor oljeetterspørselen globalt fortsatt ikke har hentet seg inn etter pandemien. Dette bør love godt for tanketterspørselen også på lengre sikt, når man vet at ordreboken begrenser seg til rekordlave fire prosent av flåten, la Lian videre til. DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Frontline-aksjen med kursmål 174. 

Vi mener stortankmarkedet går inn i en langvarig strukturell oppgangsperiode. Ratene vil i perioder naturligvis svinge voldsomt, også i 2023. Her må man hensynta et endret løpende nyhetsbilde – eksemplifisert slik man nå ser at russerne har etablert en skyggeflåte på rundt 100 skip, samtidig som blant annet G7-landene har introdusert et pristak på 60 dollar fatet på russisk råolje levert på skip. Men de fundamentale rammene er sterke – ordreboken for råoljetankskip og produkttankskip er på henholdsvis kun 4,1 og 4,7 prosent, målt i forhold til dagens flåte. Samtidig står den eksisterende tonnasjen også overfor dyptgripende endringer i regelverket, noe som kan føre til lavere hastighet, eller muligens opphugging av eldre skip, slik Nicolai Hansteen i skipsmeglerfirmaet Lorentzen & Co pekte på i en nylig publisert Gjestekommentar i Kapital. – Også 2024 blir sterkt, peker man på i ABG Sundal Collier. Meglerhuset og analytiker Petter Haugen spår at tankmarkedet kommer til å bli utsolgt i 2024 med tilhørende snittrater for VLCC-skip på 104.000 dollar dagen. Tankrederiet troner dermed høyt på listen over meglerhusets kjøpsanbefalinger.

Svake tørrbulkutsikter 

Visibiliteten for tørrbulkrederiene er lav på vei inn i 2023, i første rekke på grunn av en vaklende kinesisk økonomi. Handelsstatistikkene for november var jevnt over klart svakere enn ventet, blant annet falt den kinesiske eksporten med nær ni prosent sammenlignet med samme måned i fjor. På forhånd var det ventet en nedgang på tre og en halv prosent. Importen falt hele 10,6 prosent. OECD anslår i sine siste oppdateringer at den globale veksten til neste år blir på litt over to prosent, og bare stiger moderat, til 2,7 prosent, i 2024. For inneværende år antar OECD at den globale veksten blir på rundt tre prosent. Skjøre makroøkonomiske vekstutsikter setter et klart press på tørrbulkrederiene fremover, selv om også dette segmentet opplever en lignende situasjon på tilbudssiden som i stortank ved at lite ny tonnasje er ventet kommende år.

 Meglerhuset Sparebank 1 Markets nedgraderte nylig tørrbulkrederiet 2020 Bulkers   til nøytral fra kjøp, og nedjusterte kursmålet til 85 fra 135. Samtidig nedjusterte man kursmålet på Golden Ocean   til 78, fra tidligere 85, og gjentar dermed salgsanbefalingen. Meglerhuset peker blant annet på at begge aksjene handles høyere relativt til langsiktige rater enn de historisk har gjort, samtidig ser man videre nedside i jernmalmvolumene – gitt den svake tilstanden som preger den kinesiske byggesektoren. Som et resultat nedjusteres capesize rate-estimatene for 2023 fra 20.000 dollar pr. dag til 18.000 dollar pr. dag.

Tøffere for containerrederiene 

Nylige handelstall, gjengitt av CNBC, viser at amerikanske innkjøp fra Kina på kort tid har sunket med 40 prosent. Den fallende etterspørselen får fraktselskaper til å kansellere en rekke planlagte seilinger, skriver nyhetskanalen videre. Det asiatiske shipping-konglomeratet HLS spår et videre fall på to og en halv prosent i den globale containervolum-trafikken i 2023, som de i sin tur forventer vil føre til et ytterligere fall i fraktratene. For containerskip har lavere generell kjøpekraft verden over, og en ordrebok som har eksplodert, lagt et sterkt press på ratene. De finansielle investorene ser tydeligvis hvor det bærer hen, i oktober ble det sendt børsmelding om at storaksjonær i containerrederiet MPC Container Ships   , Star Spike Ltd., hadde solgt alle aksjene sine. Containerrederiene går et høyst usikkert år i møte, en usikkerhet som brer om seg på Oslo Børs i takt med at MPC Container Ships-kursen er ned med rundt ti prosent siden årsskiftet.  

Høy sjøgang: Containerskipsrederiene møter motbør i 2023, særlig som følge av en svekket kinesisk økonomi. Foto: Pedro Amaral/ShipSpotting,com / ShipSpotting.com

Sterke LPG-utsikter 

Rederier som frakter flytende petroleumsgasser, LPG, opplever gode markedsforhold. Ratene for såkalte VLGC-skip – very large gas carriers – har i høst steget kraftig med VLGC-rater for moderne skip med scrubbere på godt over 100.000 dollar dagen. Ratene har vært drevet av god volumvekst, relativt lav flåtevekst og køer i havner. Volatiliteten i LPG-markedet er som alltid høy, og man skal ikke lenger tilbake enn til mars for å finne VLGC-rater helt nede i 13.000 dollar dagen. 

BW LPG   og den norske konkurrenten, Avance Gas   , har begge steget kraftig på børsen så langt i år. Til tross for de friske kurshoppene mener flere analytikere at aksjene fremdeles handles godt under den verdijusterte egenkapitalen. Petter Haugen i ABG Sundal Collier toppet Kapitals siste rangering over landets beste shippinganalytikere. Han er fortsatt positiv til LPG-Shipping. For selv om det er 45 nye LPG-skip på vei inn i markedet, forventes det sterk produksjonsvekst for LPG i USA, samtidig kommer rapporter om sterk asiatisk etterspørsel der alt som produseres av LPG nå blir solgt. Haugen har kjøpsanbefalinger både på BW LPG   og Avance Gas   , med kursmål klart over dagens respektive kurser. 

Også andre shippingnisjer har i år hatt god medvind i seilene. Årets aksjekursoppgang i kjemikalietankrederiet Stolt-Nielsen   er på over 100 prosent, og viser godt hvor høy investoroptimismen er rundt rederiets inntjeningspotensial for 2023. Wilh. Wilhelmsen-aksjen skal klart opp i kurs, mener DNB Markets-analytiker Jørgen Lian. Han hevder rederiet fortjener en høyere aksjekurs, særlig støttet av selskapets sterke eksponering mot det lukrative bilskipssegmentet, som han forventer borger for god inntjeningsvekst fremover. 

Uansett – i 2023 kommer verdensøkonomien under press, og dette hemmer flere shippingsegmenter, slik vi har argumentert for ovenfor. Imidlertid tror vi tankmarkedet går et nytt sterkt år i møte, som i 2022, med høye gjennomsnittsrater.