<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oppkjøpsbølgen kan fortsette, her er kandidatene

Kraftige børsfall har bidratt til at flere norske IT-selskaper har blitt kjøpt opp det siste året. Flere analytikere mener forholdene ligger godt til rette for at oppkjøpsbølgen fortsetter, og listen med kandidater inkluderer Kahoot!, Link Mobility, Zalaris, Elliptic Labs, Atea og Nordic Semiconductor.

En oppkjøpskandidat? Flere analytikere mener industrielle aktører kan være interessert i å kjøpe Nordic Semiconductor. Her representert ved konsernsjef Svenn-Tore Larsen.  Foto: Are Haram
Investeringsanbefalinger

Oslo Børs’ IT-indeks er omtrent halvert siden toppen i september 2021. Svake aksjekurser har bidratt til at de norske IT-selskapene Ørn Software, Mercell, EcoOnline, House of Control og Play Magnus har blitt kjøpt opp og tatt av børs. Det har også blitt lagt inn bud på Meltwater, skjønt denne transaksjonen er ennå ikke i havn.

Kjøperne av alle de nevnte selskapene er private equity-fond eller selskaper som helt eller delvis er eid av private equity-fond. Oppkjøpene har kommet med solide budpremier, og som analytiker Øystein Elton Lodgaard i ABG påpeker:

– I gjennomsnitt har budpremien vært på imponerende 74 prosent. Det er tydelig at private equity har sett langt høyere verdi i disse selskapene enn det de har vært priset til på børs.

Det er også verd å merke seg at selskapene som er kjøpt opp, med unntak av Play Magnus, i hovedsak er programvareselskaper med stabile abonnentinntekter. Det siste er spesielt viktig for private equity.

Analytikerne Kapital har snakket med er relativt samstemt om at oppkjøpsbølgen vil fortsette. Øystein Elton Lodgaard i ABG forteller hvorfor de mener vi vil se flere oppkjøp fremover:

– Ettersom aksjekursene til Norske IT-selskaper generelt har blitt hamret ned og flere aksjer nå handles på attraktive multipler, i hvert fall sett i forhold til fri kontantstrøm, samt at flere har sterke posisjoner i sine respektive markeder, så tror vi det er flere attraktive oppkjøpskandidater i IT-sektoren på Oslo Børs. Viktige kriterier vil være at selskapene har en sterk markedsposisjon, evne til å generere god kontantstrøm og et stort potensial for videre vekst, eller at man besitter en helt unik teknologi.

Tror på flere oppkjøp: Analytiker Øystein Elton Lodgaard i ABG Sundal Collier tror på flere oppkjøp. Han trekker frem Kahoot!, Nordic Semiconductor og Link Mobility Group som opplagte kandidater. Foto: Iván Kverme

Kan Nordic Semiconductor slukes?

Flere analytikere Kapital har snakket med trekker frem Nordic Semiconductor som en het oppkjøpskandidat, og hovedargumentet er at store industrielle aktører er interessert i selskapets teknologi.

Industrielle aktører kan være svært attraktive budgivere. Dersom de er ute etter rask tilgang til markedsandeler eller teknologi, kan de ha en helt annen betalingsvillighet enn private equity- selskaper. Markus Heiberg i SEB forklarer hvorfor Nordic Semiconductor kan være interessant for industrielle aktører:

Tror på industriell interesse: Analytiker Markus Heiberg i SEB mener tunge industrielle aktører kan være interessert i å kjøpe Nordic Semiconductor Foto: Iván Kverme

– Selskapet har en markedsandel på 40 prosent i en nisje som begynner å bli stor. De har den beste teknologien, chipene deres har lavt strømforbruk, og de er enkle å integrere i produkter. Dessuten har selskapet betydelige kunderelasjoner med de største aktørene i verden, noe som er vanskelig å kopiere, sier Heiberg.

– Konkurrenter kan utvikle tilsvarende teknologi selv, men det vil være dyrt og det vil ta tid. Nå som aksjen har falt og selskapet prises på linje med konkurrentene, bør dette være en opplagt oppkjøpskandidat.

Også analytiker Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets mener industrielle aktører er interessert:

Sikker på industriell interesse: DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen er sikker på at industrielle aktører er interessert i Nordic Semiconductor. Han trekker også frem Atea som en opplagt oppkjøpskandidat. Foto: DNB Markets

– Nordic Semiconductor er en soleklar oppkjøpskandidat. Selskapets langt større konkurrenter er risikoaverse og investerer ikke i selskaper som ikke er etablert og hvor det er usikkerhet tilknyttet etterspørsel. De venter heller til selskapene modnes, og usikkerheten tilknyttet både teknologi og etterspørsel er redusert. Nordic Semiconductor har nå kommet til dette stadiet og er derfor en høyaktuell oppkjøpskandidat, uttaler Bjørnsen.

– I tillegg har de større konkurrentene dype lommer, og flere har uttalt at de er åpne for oppkjøp, spesielt innen Internet of Things (IoT). Dette er som kjent nisjen til Nordic Semiconductor.

Ifølge Bjørnsen er den underliggende etterspørselen etter Nordic Semiconductors produkter sterkere enn markedet er klar over, og han ser for seg stigende enhetspriser:

– Vi mener etterspørselen etter Nordic Semiconductors produkter er sterkere enn hva regnskapstallene indikerer. Grunnen til dette er mangel på wafers, hvilket har holdt produksjonen tilbake, forteller Bjørnsen.

– Videre mener vi selskapet er i ferd med å endres fra et selskap med enhetspris under dollaren til å bli et selskap med langt høyere enhetspriser. Vi mener finansmarkedene ikke har fått disse momentene med seg, men det har konkurrentene.

Øystein Elton Lodgaard i ABG er overrasket over at selskapet fortsatt ikke er kjøpt opp:

– Det er egentlig et under at ikke Nordic Semiconductor har blitt kjøpt opp for lenge siden. Her har semiconductor-gigantene sovet i timen. Nordic er en global markedsleder innen IoT som er en av de teknologinisjene der vi forventer sterkest vekst de neste årene. Vi mener Nordic er en åpenbar oppkjøpskandidat for en større semiconductor-spiller som ønsker å ta en posisjon innen denne raskt voksende nisjen.

Ikke alle er overbeviste

Meningene om Nordic Semiconductor er imidlertid delt, og analytiker Oliver Pisani i Carnegie er ikke overbevist:

Hørt historien før: Analytiker Oliver Pisani i Carnegie forteller at Nordic Semiconductor lenge har vært omtalt som en oppkjøpskandidat, men han har liten tro på oppkjøp med det første. Han trekker heller frem Kahoot!, Pexip, Elliptic Labs og Crayon. Foto: Iván Kverme

– Nordic Semiconductor har i mange år vært omtalt som en oppkjøpskandidat. Argumentasjonen om at industrielle aktører kan ønske å kjøpe selskapet for å få et sterkere fotfeste innen IoT er for så vidt plausibel, men i dag synes vi det er lite utenom kursfallet i aksjekursen som har styrket caset, og vi noterer oss at aksjekursene til industrielle aktører som regel også har falt.

Skeptisk: I motsetning til flere andre analytikere mener Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets at Nordic Semiconductor ikke er en oppkjøpskandidat. Han trekker heller frem Kahoot!, Elliptic Labs, Zalaris og Crayon. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Petter Kongslie i Sparebank1 Markets ser heller ikke selskapet som en opplagt oppkjøpskandidat:

– Jeg anser ikke Nordic Semiconductor som en oppkjøpskandidat. Årsaken er en kombinasjon av noe høy prising sammenlignet med konkurrenter, usikkerhet tilknyttet underliggende etterspørsel etter produktene i det korte bildet og teknologisk risiko tilknyttet cellular IoT. Likevel er denne diskusjonen mer relevant nå enn den var for 2–3 år siden.

Kahoot! og General Atlantic

Kahoot! er i skrivende stund ned nesten 85 prosent fra toppen i 2021, og er dermed blant IT-aksjene som har falt mest de siste par årene.

Da Softbank solgte seg ut av Kahoot! i fjor høst, var det private equity-selskapet General Atlantic som kjøpte aksjeposten og ble ny hovedaksjonær. General Atlantic har hele 84 milliarder dollar under forvaltning og en rekke investeringer innen edtech. Forvalterens kanskje mest kjente investering finner vi i nettstedet og språkappen Duolingo som er notert på Nasdaq. Dermed ser det ut til at Kahoot! har fått en god hovedaksjonær, men spørsmålet er hva General Atlantic ser for seg fremover. Petter Kongslie i Sparebank1 Markets gjør seg følgende refleksjoner om den nye hovedaksjonæren:

– General Atlantic eier veldig mange selskaper i sektoren, og mange handles på en yield på 2–3 prosent av fri kontantstrøm. Kahoot! er langt rimeligere og handles på en yield på nærmere 5–6 prosent. Selskapet vokser bra, det leverer positiv fri kontantstrøm, og det har netto kontanter. Enten vil markedet verdsette dette, eller så tror vi General Atlantic gjør det.

En oppkjøpskandidat: Flere analytikere trekker frem Kahoot! som en klar oppkjøpskandidat. Her representert ved konsernsjef Eilert Hanoa. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Øystein Elton Lodgaard i ABG påpeker at Kahoot! også kan være en oppkjøpskandidat for industrielle aktører:

– Etter Alphabet er Kahoot! det selskapet som har den aller sterkeste posisjonen i den amerikanske skolen, langt foran de andre store teknologiselskapene. Dersom utdannelse havner på den strategiske agendaen til aktører som Microsoft eller lignende, mener vi Kahoot! er den åpenbare kandidaten å kjøpe, forteller Lodgaard.

Mye kvalitet

Det er ikke bare Kahoot! og Nordic Semiconductor som trekkes frem som oppkjøpskandidater. Listen av kandidater er relativt lang, og en medvirkende årsak er at aksjekursene har falt mye. Likevel gir også antallet kandidater en indikasjon på at det er mye kvalitet innen IT på Oslo Børs. Andre selskaper som trekkes frem er:

Atea: Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets anser dette som en opplagt oppkjøpskandidat. Han forteller at aksjen er gunstig priset sammenlignet med store internasjonale aktører som kan tenkes å ville etablere seg i Norden.

PatientSky og Carasent: Emilie Krutnes Engen, også analytiker i DNB Markets, trekker frem disse selskapene innen e-helse. Begge selskapene leverer skybaserte journalsystemer og er ledende innenfor sine segmenter i henholdsvis Norge og Sverige. Analytikeren forteller at det nordiske markedet, i likhet med det bredere europeiske markedet, fortsatt er i startfasen av å migrere til skybaserte løsninger, og at det er et stort potensial for vekst.

Trekker frem e-helse: Analytiker Emilie Krutnes Engen i DNB Markets trekker frem PatientSky og Carasent som mulige oppkjøpskandidater. Foto: DNB Markets

Elliptic Laboratories: Både Oliver Pisani i Carnegie og Petter Kongslie i Sparebank1 Markets trekker frem denne aksjen. Kongslie fremhever at selskapet har fått tre av de fem største laptop- produsentene og to av de fem største smarttelefon-produsentene på kundelisten. Videre forteller han at selskapets marginer – 100 prosent bruttomargin – er så høye at dette i seg selv kan trigge oppkjøp fra en større aktør. Han mener selskapet ikke vil være på børs i 2025 hvis det leverer som forventet. Pisani fremhever blant annet selskapets unike teknologi innen kunstig intelligens samt de nevnte avtalene.

Crayon: Oliver Pisani i Carnegie anser dette selskapet som en klar oppkjøpskandidat, og fremhever blant annet tidligere interesse fra industrielle aktører (SoftwareONE og Softline) og private equity (One Equity Partners). Han trekker også frem spekulasjoner i mediene om at private equity-fond har vist interesse for det sammenlignbare selskapet SoftwareOne, som prises på omtrent samme nivå. Petter Kongslie i Sparebank1 Markets har Crayon som en outsider på bakgrunn av lav prising, strukturell vekst, muligheter for økte marginer samt en attraktiv kontantstrømdynamikk uten for mye gjeld.

Link Mobility: Øystein Elton Lodgaard i ABG trekker frem dette selskapet som en oppkjøpskandidat fordi selskapet har levert vekst, lønnsomhet og sterk kontantstrøm i alle år, og fortsatt prises attraktivt på yield av frie kontanstrømmer. Han legger til at bransjen har opplevd en sterk konsolideringstrend de siste par–tre årene og at både konkurrenter og private equity vil kunne være potensielle beilere.

Pexip: Oliver Pisani i Carnegie trekker frem dette selskapet som en oppkjøpskandidat, blant annet grunnet verdifull teknologi som kan være komplementær for konkurrenter som blant annet Microsoft og Cisco.

Zalaris: Petter Kongslie i Sparebank1 Markets forteller at dette selskapet er en oppkjøpskandidat fordi den ryddejobben som må gjøres på kostnadssiden med fordel kan gjøres av børs. I tillegg forteller han at aktører har raidet denne type selskaper i Europa for å ta del i konverteringen av HR- og lønnssystemer til skyen (som SoftwareOne) og at selskapet har høye visibilitet i topplinjen (primært 5 års kontrakter).