<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Massive kjøpssignaler blant børsproffene

Sjelden har kjøpssignalene vært mer klare fra amerikanske Dark Pools enn hva tilfellet er nå. For mens de ordinære børsene sliter kraftig i motbakke, hamstrer de virkelig store børsfiskene i USA nå store mengder aksjer, på de mer bilaterale markedsplassene. Så – ligger det an til en het børsvår, likevel?

Bull!: I amerikanske Dark Pools posisjonerer børshaiene seg for høyere aksjekurser på Wall Street. Deres adferd har tidligere vist seg å være en god pekepinn på hvordan USA-børsen ellers utvikler seg.   Foto: Bloomberg
Investeringsanbefalinger

Men først: Børssikten er mildt sagt elendig, og aksjemarkedene har da også respondert i kraftig negativ retning siste uker i takt med all bankuro, både i USA og i Europa, kombinert med skyhøye inflasjonstall og tilhørende rentefrykt. Den ledende amerikanske børsindeksen S&P 500 er på vei ut av førstekvartal opp med litt over tre prosent siden årsskiftet – et indeksnivå som likevel er klart lavere enn målt mot nivåene ved inngangen til februar, for eksempel. Også oljeprisen har korrigert ned de siste ukene, av frykt for at summen av all makrostøy, sammen med den finansielle bankustabiliteten, skal sende så vel den amerikanske som globale verdensøkonomien ut i en bred resesjon. Sammen med bankene har de ledende amerikanske oljeserviceselskapene vært særlig utsatt for brede nedsalg, og kursmessig er sistnevnte aktivaklasse i snitt nå klart ned målt mot årsskiftet. 

Men i de amerikanske Dark Pools er holdningen altså en helt annen sammenlignet med den stemningen som rår blant investorene som handler aksjene sine utelukkende på S&P 500-plattformen. Så – hva er det vi egentlig snakker om?

Venter klart stigende kurser 

For en viktig indikator for hvordan det amerikanske aksjemarkedet vil utvikle seg, kan man lese ut fra hva som skjer i ymse USA-organiserte såkalte Dark Pools. Dette er handelsplasser som i bunn og grunn er fullt integrerte deler av de offisielle finansmarkedene. Men investorer som velger å gjøre aksjehandler gjennom Dark Pools, har det til felles at de har behov for å gjøre svært store handelsvolumer samtidig som de nødig vil tilkjennegi hva de kjøper og selger på de offentlige børsene, der deres aktiviteter lett blir gjenstand for mye oppmerksomhet.

Nettstedet www.squeezmetrics.com gir et klart innblikk i hvordan børsstemningen er i amerikanske Dark Pools. Mens den grønne grafen, grovt sett, reflekterer kjøpsintensiteten på S&P 500-indeksen, viser den blå grafen tilsvarende forhold i nevnte Dark Pools. Og i slutten av mars peker den blå grafen tydelig oppover, og viser med det at det nå er flere kjøpere enn selgere blant kapitalinstitusjoner og internasjonale hedgefond som velger å handle på disse plattformene. I disse investormiljøene kan det synes som om man tror børsbunnen for amerikanske aksjer er nådd, i det minste på kort sikt. Og det er klare holdepunkter for at det som rører seg her gir en god pekepinn på hvordan S&P 500-indeksen vil utvikle seg: I slutten av oktober 2022 pekte vi nettopp på at den blå linjen steg markert, og at det kunne signalisere et forestående børsrykk på Wall Street. Vårt børsbudskap sto seg godt – frem til begynnelsen av desember steg S&P 500-indeksen med rundt tolv prosent. Og igjen råder altså aksjekjøperne arenaene i de amerikanske Dark Pools.       

Kommer rentekuttene allerede til høsten? 

I rentemarkedet prises det nå inn at den amerikanske sentralbanken, mot slutten av året, vil gjennomføre kutt i sine styringsrenter, stikk i strid med bankens egne prognoser. Dette kan være en av forklaringene bak den optimismen som nå råder blant investorene i Dark Pools. En annen forklaring kan være knyttet til den brede gjenåpningen av den kinesiske økonomien, som kan bli en viktig global katalysator for en bedret verdensøkonomi. Det tenker man i det minste hos Det internasjonale pengefondet – IMF antar at Kinas økonomi kan vokse med over fem prosent for inneværende år, opp mer enn to prosentpoeng sammenlignet med 2022. Kina vil i så fall stå for rundt en tredjedel av den globale veksten i 2023. 

Moralen blir: Stoler man på aktørene i amerikanske Dark Pools, skal Wall Street opp utover våren. Det vil i så fall også dra med seg Oslo Børs.