<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Børsjuvel på billigsalg

Kombinasjonen av et høyt aktivitetsnivå sammen med gode marginer er en vinneroppskrift for ethvert foretak på Oslo Børs. Oljeservice- og fornybarselskapet Aker Solutions leverer på begge punkter. Derfor skal man kjøpe aksjen etter at kursen har kommet ned rundt ti prosent siste måned.

God grunn til å smile: Aker Solutions, under ledelse av konsernsjef Kjetel Digre, vil i årene fremover levere massive bunnlinjer som på ingen måte er tilstrekkelig reflektert i dagens aksjekurs.  Foto: Iván Kverme
Investeringsanbefalinger

– Vi er overbevist om at begrenset konkurranse på norsk sokkel og god tid til å planlegge alle prosjektene vil gi selskapet betydelig bedre marginer gjennom 2023–25, uttalte nylig Erik Aspen Fosså til Finansavisen da Carnegie-analytikeren trakk frem Aker Solutions   som en av sine børsfavoritter. Carnegie har klokkertro på oljeservicesektoren generelt, og ser nå klare tegn til at man er i starten av en sterk og varig industrioppgang. Etter seneste tids kursfall ned til intervallet 37–38 setter vi nå Aker Solutions   på Kapitals kjøpsanbefalingslister og forventer en kursdrivende førstekvartalsrapport den 13. april – drevet frem av en råsterk ordrereserve, som sammen med god prosjektdisiplin gir ytterligere støtte til driftsmarginene.  

Ordreboom

– Et solid resultat. Jeg er fornøyd med at vi leverte et sterkt fjerdekvartal både operasjonelt og finansielt. Jeg er også svært tilfreds med våre prestasjoner for 2022 totalt sett. Vi lykkes på mange områder og leverer betydelig inntektsvekst, økt lønnsomhet og rekordhøy ordreinngang, uttalte Aker Solutions-sjef Kjetel Digre i forbindelse med fremleggelsen av selskapets fjerdekvartalstall. Rapporten viste at både inntekter, marginer, utbytte og ordrebok fortsetter å peke oppover – og det meste ble høyere enn det analytikerne hadde sett for seg på forhånd. I fjerde kvartal nådde selskapet totale konserninntekter på over tolv milliarder kroner og et resultat før skatt på 564 millioner. Det er en økning fra henholdsvis ti milliarder og 450 millioner kvartalet i forveien. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger, EBITDA, endte på en milliard, noe som tilsvarer en margin på åtte prosent, mot 7,3 prosent i tredje kvartal. Marginen var særlig sterk innen selskapets subsea-virksomhet, hvor det meste er i ferd med å bli skilt ut i et joint venture. Der landet EBITDA-marginen på over 17 prosent. 

Eierne har de siste årene fått godt betalt for sine Aker Solutions-aksjer. Først og fremst støttet av en gradvis sterkere oljepris, en stimulerende oljepakke vedtatt av Stortinget samt globale olje- og gassmarkeder som skriker etter nyinvesteringer har Aker Solutions-kursen gått over 150 prosent siden våren 2021. Kursfesten reflekterer også den massive ordreinngangen – bare i løpet av fjerde kvartal ble selskapet tildelt nye kontrakter til en verdi av nær 60 milliarder, og sikret med det at ordrereserven for inneværende år og til neste år er høyere enn omsetningen i 2022.  Den kommende førstekvartalsrapporten vil nok en gang dokumentere en høy ordrebok, målt ved indikatoren book-to-bill. Blant annet ble selskapet nylig tildelt en såkalt sizeable kontrakt – det vil si en kontrakt som ligger i spennet mellom en halv million og halvannen milliard – av Equinor   for tie-back av to gassfelt til Åsgard B-plattformen. 

Positive analytikere 

– Selskapet gikk ut av 2022 med en ordrebok på nær 100 milliarder, noe som er nær det dobbelte av hva Aker Solutions   hadde ved utgangen av september samme år. Selv om det var godt kjent at ordreinntaket i fjerde kvartal ville bli rekordsterkt, drevet av kontraktstildelinger fra Aker BP   på prosjekter som skulle sanksjoneres før skattetiltakene på norsk sokkel utløp, så gir den høye ordreboken god visibilitet, uttalte nylig Christopher Møllerløkken til Kapital. SpareBank 1 Markets-analytikeren opererer med en kjøpsanbefaling på Aker Solutions    og kursmål 50. Han mener selskapets egen guiding om en omsetningsvekst i 2023 på 15 prosent er for konservativt, og prognostiserer selv en vekst på 22 prosent. – Ser man på hva de viktigste kundene til Aker Solutions   planlegger, har de guidet en vekst i sine lete- og produksjonsbudsjetter på 34 prosent. Sånn sett kan det være oppside til hva selskapet selv forventer, men også opp mot hva vi har lagt inn i våre estimater, pekte Møllerløkken videre på. 

DNB Markets stiller seg også positive til Aker Solutions   , som i dag har en markedsverdi på litt over 18 milliarder kroner etter en mer eller mindre uforandret kursutvikling siden årsskiftet.

– Vi oppgraderte for kort tid siden Aker Solutions   til kjøp med kursmål 45 etter at aksjen nylig har falt endel tilbake. Basert på det delvise salget av subsea-divisjonen verdsetter vi denne delen av selskapet til 31 kroner pr. aksje og tenker på dette segmentet som et “fastpriselement” i verdsettelsen. Med en aksjekurs på rundt 37 kr er følgelig de gjenværende segmentene lavt priset, og handles på en EV/EBITDA-multippel på rundt to ganger for 2024, sier Martin Huseby Karlsen til Kapital. Og legger til at basert på “fastpris”-dynamikken rundt subsea-divisjonen mener han Aker Solutions-aksjen, alt annet likt, bør ha mindre volatilitet enn andre oljeserviceaksjer, noe som også underbygger at dagens aksjekurs representerer et godt kjøp. 

– Når det gjelder markedsutsiktene til segmentene som forblir i Aker Solutions   etter subsea-salget, så er de i all hovedsak eksponert mot norsk sokkel. Selskapet har hatt bra ordreinngang de siste kvartalene, og vil nyte godt av prosjekter fra skattepakken de neste årene. Vi mener at disse prosjektene representerer den siste store bølgen av offshoreutbygginger i Norge, så når disse er ferdigstilt, vil selskapet være avhengig av å lykkes med omstillingen til fornybare områder, understreker Huseby Karlsen, som i flere år har toppet Kapitals rangering over landets beste offshoreanalytikere. 

Selskapet har hatt bra ordreinngang de siste kvartalene, og vil nyte godt av prosjekter fra skattepakken de neste årene. Vi mener at disse prosjektene representerer den siste store bølgen av offshoreutbygginger i Norge, så når disse er ferdigstilt, vil selskapet være avhengig av å lykkes med omstillingen til fornybare områder.
Analytiker Martin Huseby Karlsen, DNB Markets

Bordet dekket for utbytter 

Lytter man til analytikerne i konsulent- og rådgivningsselskapet Rystad Energy, er det mye mer å glede seg til også for aksjonærene i Aker Solutions   , når det nå spås at oppsvinget for hele den globale oljeservicesektoren kan vare i mange år fremover. Dette gir selskapet, overordnet sett, gode industrirammer, igjen støttende for å fase inn en mer aksjonærvennlig utbyttepolitikk. I ovennevnte Kapital-intervju pekte Møllerløkken også på selskapets sterke balanse som støttende for den fremtidige utbyttepolitikken. – Ved utgangen av 2022 hadde Aker Solutions   vel 10,50 kroner i netto kontanter pr. aksje. Gjennom salget av subsea-virksomheten, som ventes fullført til høsten, vil selskapet bli tilført ytterligere kontanter. Utbyttet for 2022, som selskapet selv foreslo til en krone pr. aksje, er en fem-dobling fra i fjor og var over vårt estimat på 60 øre, sa han. 

Aker Solutions-aksjen går ex dividende den 14. april, der utbyttet på en krone pr. aksje gir en yield – basert på dagens kurser – på litt over to og en halv prosent. Men analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier, som har en kjøpsanbefaling på Aker Solutions   med kursmål 52, tror det kan vanke mer i utbytte allerede på slutten av året. 

– Aker Solutions   har blitt et mer spesielt case i løpet av det siste året, med nedsalget og deltagelsen i subsea-jointventuret med Schlumberger og Subsea 7   . Cash fra nedsalget gjør at vi forventer et betydelig ekstraordinært utbytte mot slutten av 2023, uttalte han til Kapital for kort tid siden.

For regnskapsåret 2022 utbetales det nær en halv milliard til eierne. Dette tilsvarer 40 prosent av nettoresultatet – og er altså betydelig opp fra 0,20 kroner pr. aksje som ble betalt i utbytte for 2021. Utbytteøkningen er ikke et engangstilfelle, forventer vi, og mer vil drysse over eierne kommende år – støttet av et høyt aktivitetsnivå med tilhørende gode inntektsstrømmer og i ryggen en kontanttung balanse.  

DNB Markets acted as Sole Financial Adviser to Aker Solutions in connection with the establishment of the subsea Joint Venture with Schlumberger and Subsea 7.