<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Heftig bankrabatt – kjøp!

Generelt handles egenkapitalbevisene med en betydelig rabatt mot Oslo Børs. Det gjør også Sparebanken Sør – og det med god margin. Vi lar oss friste av en veldrevet sørlandsbank som nå er på skikkelig billigsalg.

Billig, billigere, billigst: Sparebanken Sør lever i beste velgående på Oslo Børs, langt fra offentlighetens lys. Bankens egenkapitalbevis er attraktivt priset, noe vi tror vil trigge frem flere bankkjøpere i tiden som kommer. Foto: Stian Lysberg Solum
Investornytt

Allerede vel inn i årets tre siste børsmåneder synes terrenget på Oslo Børs å være ganske så kupert. Som vi i høst har poengtert en rekke ganger, blinker flere varsellamper – som i mange tilfeller høye prisingsmultipler, et dramatisk forestående amerikansk presidentvalg samt sentralbanker, inkludert vår egen Norges Bank, som melder om lave renter i lang tid gitt økonomier tynget av et mer omseggripende pandemiutbrudd.

 Også strategene trår varsomt nå: – Etter en sterk opphenting siden slutten av mars venter vi at høsten kan bli litt vanskeligere for aksjemarkedet, uttalte nylig aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen. Likevel, for den langsiktige investor – på jakt etter et råbillig kjøp på Oslo Børs som også vil gi svært så attraktive dividender i årene som kommer tuftet på god underliggende inntjening – trekker vi frem egenkapitalbeviset til Sparebanken Sør. Løp og kjøp!

Sjelden lav P/B

For man får mye for pengene ved å kjøpe beviset på dagens kurser: 

– Sparebanken Sør   er et av de billigste egenkapitalbevisene på Oslo Børs. Banken har sett relativt lave negative estimatrevisjoner med små tapsavsetninger. Vi tror bankens utbyttekapasitet normalt ligger på mellom fem og seks prosent, men med forbehold om at man tilbakeholder utbytte for 2019 basert på Finanstilsynets anbefalinger, uttalte nylig analysesjef i Norne Securities, Petter Slyngstadli, til Kapital. 

Dagens kurser impliserer nå en P/B på 0,7 (se tabell). Det er et nivå få av de litt større sparebankene kan matche, da de handles til brøker rundt én. Etter hvert vil Finanstilsynet åpne opp for at banker igjen kan gi eierne utbytter, og analytikerne forventer at Sparebanken Sør gir et utbytte for 2021 og 2022 på henholdsvis 5,9 og 7,5 kroner pr. egenkapitalbevis. Det er svært attraktive dividender i dagens lavrentesamfunn.

Sjette største norskeide bank

Det er ikke all verdens publisitet beviset får i de daglige børsspaltene. Kort oppsummert er Sparebanken Sør et uavhengig og selvstendig finanskonsern med virksomhet innenfor bank, verdipapirvirksomhet og eiendomsmegling. Den er den sjette største norskeide banken, målt etter forvaltningskapital, og har hovedkontor i Kristiansand. Sparebanken Sør betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor i Agder, Telemark og Rogaland – og har i tillegg et landsdekkende kundesegment. 

Banken har utstedt 15,7 millioner egenkapitalbevis, og basert på dagens kurser har bevisene en markedsverdi på rundt 1,6 milliarder kroner. Sånn sett en liten sparebankaktør på Oslo Børs – til sammenligning har eksempelvis SpareBank 1 SMN   en markedsverdi på over 10 milliarder. Siden årsskiftet har Sparebanken Sørs egenkapitalbevis falt med rundt syv prosent, noe som er litt svakere om man måler mot egenkapitalbevisindeksen, OSEEX, på Oslo Børs. Likevel har sørlandsbeviset gjort det betryggende bedre målt mot DNB-kursen   , som siden årsskiftet er ned med rundt 20 prosent.

Går for Sørlandet: Wenaasgruppen, med styreleder og daglig leder Lars Wenaas i spissen, er en av de største egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Sør. En posisjon vi tipper Gruppen vil ha i mange år fremover. Foto: Eivind Yggeseth

Sterke eiere

Stiftelsen Sparebanken Sør eier 51 prosent av bankens egenkapitalbevis, mens Eika Gruppen og Arendal Kommunale Pensjonskasse i sum kontrollerer litt over syv prosent av bevisene. Den stramme eiersitsen begrenser de daglige omsetningsvolumene på Oslo Børs – men gir dertil en viss kurssikkerhet i svake børsmarkeder som nå, mener vi, ved at det ikke siver ut selgere i stort monn tatt i betraktning av at eiertrioen definitivt er av det langsiktige slaget. 

Om man er på jakt etter litt større volumer, kan det være en idé å kontakte Oslo Børs og høre hvilket meglerhus som har market making-avtale med Sparebanken Sør. Meglerhuset har som en av sine oppgaver blant annet å kunne vise de litt større bankinvestorene tilstrekkelig med bevis – i et volum som ikke ligger fremme i det løpende kursbildet.

Begrenset utlånsrisiko

I halvårsrapporten skriver banken at det fremdeles er lave nivåer på mislighold, konkurser og konstaterte tap. Om lag 66 prosent av bankens utlånsportefølje er rettet mot personkundemarkedet, noe vi mener begrenser andelen tapsutsatte låneengasjementer i årene som kommer. Banken har tilnærmet null direkte eksponering mot olje- og oljeservicesektoren. I andre kvartal fikk banken et resultat etter skatt på 288 millioner, en økning på nær åtte prosent målt mot samme periode i fjor. Banken er solid med en ren kjernekapitaldekning på 15,7 prosent. Og i likhet med andre spare- og forretningsbanker har også Sparebanken Sør valgt å følge Finanstilsynets føringer: 

– Beslutning vedrørende utbytte er utsatt til høsten 2020 som følge av coronapandemien, heter det i bankens halvårsrapport.

Egenkapitalbevisindeksen har gitt en årlig meravkastning over Oslo Børs på 5 prosent siden 1995. Sparebankene er fortsatt rimelige, preget av høye utbytter – når Finanstilsynet snur – og av høy kapitaldekning. Og en av de aller beste i klassen er Sparebanken Sør!