<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Historisk trendskifte på Oslo Børs

Flere meglerhus rapporterer om enorme kapitalstrømmer som løftes over mot ESG-selskapene, så vel internasjonalt som på Oslo Børs. Men allerede til neste år må flere av selskapene levere opp mot hva de har lovet de nyfrelste investorene.

Grønne supertrender: Interessen for såkalte grønne aksjer skyter voldsom fart på Oslo Børs. Nå utgjør de mer enn åtte prosent av den samlede markedsverdien av aksjene på børsen.  Foto: Håkon Mosvold Larsen
Investornytt

Børsinvestorene fortsetter å vende olje- og energisektoren ryggen, med rette vil man kunne si, all den tid oljeprisen fortsatt kaver rundt 40-streken. Derimot er interessen for såkalte ESG-aksjer (miljø, samfunnsansvar og eierstyring) brennhet, inkludert hos Nordnet. Handelsstatistikken på Oslo Børs viser at Nordnets kunder i løpet av september kjøpte og solgte aksjer for litt over 16 milliarder kroner. Nettmeglergiganten var dermed børsens nest største meglerhus målt etter omsetningstall, kun slått av DNB Markets. Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet forteller at ESG-aksjer inngår i stadig flere av kundenes aksjeporteføljer.

– Tungt investert i ESG-aksjer

– På bred front ser vi at våre kunder er tungt investert i ESG-aksjer. Nel   har lenge toppet listen over selskaper som har hatt størst omsetning gjennom vår handelsplattform. På plassene bak NEL ser vi nå en stor tilvekst i både Aker Offshore Wind Aow-Me og Aker Carbon Capture Acc-Me. Til tross for sin korte børshistorie har både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture fått enormt mange flere Nordnet-kunder i sine aksjonærbaser, og jeg har aldri før sett en lignende interesse for selskaper som nettopp har blitt tatt opp til notering, sier han.

Og årets monsteroppgang i REC Rec på nær 300 prosent virker åpenbart ikke avskrekkende for stadig flere av Nordnet-kundene.

– Nei, selv etter den sterke kursoppgangen eies REC-aksjen nå av rundt litt over ni tusen Nordnet-kunder, noe som er en økning på 300 prosent så langt i 2020.

Nordnets omsetningstall viser dessuten at stadig flere kunder nå kjøper seg inn i energiprodusenten Scatec Solar Sso. Også hos de tradisjonelt sett mer sindige fondssparerne er interessen for ESG-selskaper klart økende. Blant Nordnet-kundene var tre av de ti mest kjøpte fondene i september såkalte grønne fond.

Klokketro på Musk

Nordnets investeringsøkonom mener det er positivt for Oslo Børs at de foreløpig ser ut til å være den børsen i verden som har størst fokus på og interesse for ESG-relaterte selskaper. Han viser til at det bare i år har kommet nesten 40 nynoteringer, og en stor del av disse er såkalte grønne selskaper.

– Dette har vekket stor interesse nasjonalt, men også fra internasjonale investorer. Langsiktig mener jeg dette er bra for Oslo Børs, da man fortsatt har et stempel som en typisk råvarebørs, sier Johannesen. 

Han legger til at når det gjelder de mer internasjonale selskapene Nordnet-kundene foretrekker, kommer man ikke unna Tesla.

– Man kan sikkert diskutere om dette er en ren ESG-aksje, men ut ifra en kursoppgang på over 400 prosent så langt i år har Tesla åpenbart truffet spikeren på hodet med tanke på å være en kombinert ESG- og teknologiaksje. Begge disse sektorene har som kjent steget kraftig i år. Og for noen uker siden passerte Nordnet-kundenes samlede posisjoner i Tesla-aksjen over en milliard kroner. Blant våre kunder har ingen andre selskaper en tilsvarende høy samlet aksjeeksponering, målt i kroner, som i Tesla-aksjen, sier han.

Pareto: Grønne kjøpsordre i fullt monn

Meglersjef Arild Hille i Pareto Securities forteller til Kapital at det over flere år har blitt et større og mer utbredt fokus på ESG fra de ulike aktørene i aksjemarkedet.

– Miljø, samfunnsansvar og eierstyring er temaer som favner bredt og som til sammen er ansett å beskrive hvorvidt et selskap har en bærekraftig forretningsmodell. En bærekraftig forretningsmodell er forventet å øke sannsynligheten for god langsiktig avkastning. På investorsiden har vi sett en klar endring hvor stadig flere forvaltere legger vekt på miljøhensyn i analysen av selskapene og ikke minst opp mot selve investeringsbeslutningen, forklarer han.

Meglersjefen opplyser at de grønne aksjene som er mest populære blant meglerhusets institusjonskunder er selskaper med god avkastning, høy markedsverdi og god likviditet. Dette er selskaper som Scatec Solar Sso, Tomra   , NEL   , Quantafuel Qfuel-ME og REC Rec.

Bare i Norge har Pareto Securities i dag flere tusen online-kunder, hvorav majoriteten består av formuende privatkunder og aktive daghandlere. Her har interessen for grønne aksjer eksplodert den siste tiden, opplyser meglersjefen.

– De to siste månedene har omsetningen i både NEL og Quantafuel hver for seg vært større enn samlet omsetning i Yara   , Telenor   , Equinor Eqnr, Mowi   , DNB   og Aker BP Aker BP. Vi har også sett stor interesse for noen av de mer etablerte grønne selskapene på Oslo Børs. Blant de nye aksjene på Merkur Market har Aker Carbon Capture Acc-Me, Aker Offshore Wind Aow-Me og HydrogrenPro Hypro-Me vært favorittene.

I Sverige, som er meglerhusets desidert største marked utenfor Norge, ser man også de samme trendene.

– I USA har Tesla lenge vært en favoritt blant våre kunder på vår handelsplattform for utenlandshandel. Andre grønne tradingfavoritter har vært Nikola og Vestas Wind System i Danmark.

Høy emisjonsaktivitet

Den økte interessen for grønne selskaper har også gitt seg utslag i form av høy konferanseaktivitet, forteller Hille. Bare i høst har man holdt tre konferanser med det såkalte grønne skiftet som hovedfokus. Aktiviteten er også høy blant meglerhusets Investment Banking-medarbeidere. Innenfor områdene fornybar energi og cleantech har Pareto i løpet av 2020 gjort rundt 15 transaksjoner. I den forbindelse har meglerhuset hentet inn rundt fem milliarder kroner i ny egenkapital.

– Vi har lykkes i å finansiere flere selskaper som bare for et par år siden ville ha blitt ansett for å være i en for tidlig utviklingsfase. Vi opplever at de større investorene, både nordiske og internasjonale, har fått mer kompetanse til å vurdere selskapene på et tidlig stadium. Ikke minst har investorene også mer kapital tilgjengelig for å finansiere nye energiløsninger og teknikker.

Høy prising

Når det gjelder prisingen av ESG-sektoren, kan den synes høy sett i et tradisjonelt perspektiv, mener Hille.

– Men det er fordi markedet, og vi, forventer en betydelig vekst i årene som kommer. Med lave renter blir heller ikke selskapene med inntjening langt frem i tid straffet like hardt rundt verdsettelse som tidligere. Denne effekten slår spesielt heldig ut for de grønne selskapene som ofte har lave inntekter i dag, men med store forventninger til fremtidig vekst. Den lave diskonteringsrenten forsvares på grunn av det generelle lave rentenivået, men også på grunn av det grønne aspektet og mangel på grønne alternativer. De samme effektene ser man også i obligasjonsmarkedet.

– Noen selskaper vil nok slite med å leve opp til markedets vekstforventninger, men av de selskapene vi dekker, er det ingen som ikke har en proven technology kombinert med et klart markedspotensial, avslutter Hille.

Sitat: – Til tross for sin korte børshistorie har både Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture fått enormt mange flere Nordnet-kunder i sine aksjonærbaser.

Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet

Sitat: – Noen selskaper vil nok slite med å leve opp til markedets vekstforventninger, men av de selskapene vi dekker, er det ingen som ikke har en proven technology kombinert med et klart markedspotensial.

Arild Hille, meglersjef Pareto Securities