<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Detaljhandel: Lyse utsikter for shopping

I husholdningene er det nå enormt med oppsparte midler, der mye er klart for konsum. En kommende vaksine betyr at tjenesteforbruket vil øke kraftig i 2021.

Bedre tider venter: Den norske detaljhandelsbransjen går lyse tider i møte. Det vil blant annet Olav Thon, som eier en rekke kjøpesentre, nyte godt av. Foto: Gry Traaen
Investornytt

Covid-19-pandemien og restriksjonene i den forbindelse har bidratt til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum.

Husholdningene fyller opp handlekurvene, tross et pandemiutbrudd som fortsatt henger i. Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 1,2 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette var klart bedre enn ventet. Samtidig advarer økonomene om at økt varekjøp gjenspeiler et fall i tjenestekonsumet. 

Les alle prognosene for 20 bransjer og sektorer i det nye året her.

I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og færre utenlandsreiser. Dagligvarebutikkene melder om sterk omsetningsøkning. Hovedorganisasjonen Virke meldte ellers nylig om at bransjen hadde ansatt rundt 6.000 flere for å kunne ta unna etterspørselsøkningen. Netthandelsbutikkene opplever euforiske tilstander. Ifølge SSB endte varehandelen over nett på 19 milliarder kroner i andre kvartal, en økning på nesten 40 prosent målt mot kvartalet før. 

Kan disse vekstratene fortsette i 2021? Nei.

Spareiver avtar, konsum opp

For etter hvert som vaksineringen brer om seg, vil grensehandelen åpne opp igjen. Det betyr avtagende vekstrater innen dagligvarebransjen i 2021. Omfanget av netthandelen har gitt varige skift i måten vi handler varer på – men noe av denne handelen vil vris over mot fysiske kjøp i takt med et samfunn med mindre smittevernsrestriksjoner. 

Ifølge Virke har byggevarehandelen hatt en vekst så langt i år på 19 prosent, også dette er en bransje som fremover vil se mer normale omsetningstall. Men utsiktene som sådan er lyse, mener DNB Markets, som i en nylig avlagt strategirapport spår en real forbruksfest litt utover i 2021. Meglerhuset peker på at husholdningene nå har enorme summer på sparekonto, og med utsikter til en restriksjonsfri sommer forventer man således en kraftig økning i pengebruken. For i ly av pandemien har sparetilbøyeligheten kommet kraftig opp. I første halvår sparte nordmenn 150 milliarder kroner, mot 135 milliarder i hele fjor. Virke anslår at husholdningene vil spare mer enn dobbelt så mye i 2020 som de gjorde i 2019. Også OECD mener at det private forbruket skal opp i 2021, når spareiveren nå avtar.

Lave renter trigger konsumvekst

I en fersk Norge-prognose spår organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, at det private forbruket – som i år antas å falle med nær åtte prosent – skal stige 3,2 prosent i 2021. Et viktig premiss er knyttet til at spareraten kommer ned fra 16,6 prosent i år til rundt 12 prosent til neste år. Samtidig spår OECD at arbeidsledigheten fortsatt vil ligge relativt høyt, i norsk målestokk, på rundt fem prosent i 2021. Dessuten peker DNB Markets på at selv om det foreløpig ikke er noen store utslag på konkursstatistikken, er det langt fra usannsynlig med en bølge av konkurser når støtteordningene gradvis forsvinner. 

Dette er forhold som kan begrense vekstpotensialet i det private forbruket og detaljhandelen som sådan i 2021. Men i sum spår vi likevel at detaljhandelen vil øke til neste år, selv om den altså innen visse bransjer kommer ned. Og med støtte av utsikter til fortsatt lave renter vil nordmenn bruke adskillig mer på kjøp av tjenester i 2021 enn hva tilfellet har vært i år.