<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Reiselivsbransjen 2021: En lang vinter

Det ser beksvart ut for reiselivet som følge av coronapandemiens herjinger, og næringen går en blytung vinter i møte.

Mørke utsikter: Den norske reiselivsnæringen går nok et tøft år i møte, med økende gjeldsgrad og fare for konkursras. Men for aktørene som klarer å stå gjennom krisen, kan det kanskje være noen lysglimt i horisonten. Foto: Liv Engholm
Investornytt

Den norske reiselivsnæringen er i ferd med å legge bak seg et av de vanskeligste årene noensinne. Næringen har vært hardt rammet av Covid-19, både som en følge av direkte og indirekte restriksjoner pålagt av myndighetene, og ikke minst kundenes egen reisefrykt. Dette gjelder både ferie- og fritidsturisme, samt forretningsbaserte reiser i form av møter, arrangementer, konferanser og internasjonale kongresser.

Les alle prognosene for 20 bransjer og sektorer i det nye året her.

Analyser fra Menon Economics tyder på at norsk omsetning i norsk reiselivsnæring i år faller med 45 prosent fra 2019.

– Den underliggende veksttrenden i næringen før coronakrisen var fem–seks prosent, så vi anslår at coronakrisen har ført til et omsetningsfall på mer enn 120 milliarder kroner i år. Utenlandsmarkedet har falt mest i prosent, men målt i absolutte tall er omsetningsfallet størst i det norske markedet, sier Erik W. Jakobsen i Menon.

Fare for konkursras

Det er fremlagt dystre tall for reiselivsnæringen i 2020, og like dystre estimater for 2021, ifølge en rapport utarbeidet av professor Kåre Sandvik ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Bedriftenes samlede egenkapital var 95 milliarder kroner i 2019. Rapporten estimerer at 60 prosent er tapt ved utgangen av 2021. Gjeldsgraden vil da øke fra ca. tre til ca. ti, noe som rammer den investeringstunge delen av næringen. Dette kan føre til massiv nedlegging, konkurser og neddimensjonering i løpet av 2021, sier Per-Arne Tuftin i bransjeforeningen Norsk Reiseliv.

Prognoser for reiselivsnæringen i 2021 avhenger av effektiv vaksinering og at denne kan igangsettes på nyåret. Dersom det skjer, regner eksperter med at en stor nok andel av befolkningen både i Norge og Europa er vaksinert i løpet av våren slik at ferie- og fritidsturismen kan komme i gang fra sommeren 2021, og at forretningsbaserte reiser og arrangementer kan starte opp igjen rett over sommerferien.

Ifølge Tuftin vil det for 2021 være snakk om det norske og europeiske markedet, mens oversjøisk turisme ikke vil være oppe igjen før tidligst i 2022–23.

Varig nedgang i forretningsreisende

Menon Economics forventer også at utenlandsmarkedet vil ta seg opp i 2021, men fremdeles ligge 40–50 prosent under et normalår. Det skyldes både at reiserestriksjonene vil fortsette gjennom vinteren og at flytilbudet vil være dårligere enn før corona gjennom hele 2021. 

– Det norske ferie- og fritidsmarkedet vil trolig ligge høyere enn trendveksten, men yrkesmarkedet vil ligge vesentlig lavere. I likhet med de fleste andre, for eksempel Avinor, forventer vi et varig negativt skifte i yrkesmarkedet, sier Jakobsen, og tilføyer: – Totalt sett venter vi at omsetningen vil vokse med 40 prosent i 2021 (fra 2020), men omsetningen vil likevel ligge 80 milliarder under trendveksten før corona.

Men etter den lange, mørke vinteren kommer omsider våren. Som vi skrev i siste utgave av Kapital Reise, kan “ketchupeffekten” følge coronapandemien – hvor de aktørene som har overlevd den største krisen for reiselivet i nyere historie, får ta del i tidenes opptur når verden igjen åpner opp. Noe som etter alt å regne ikke vil skje med full effekt før tidligst i andre halvår 2021. Reiselivsnæringen som helhet må dermed forberede seg på nok et rødt år.