<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Olje: Prisoppgang i sikte

Utsikter til en mer normal verdensøkonomi med mer reising og samferdsel trekker i retning av gradvis høyere oljepriser utover i 2021. Siden bunnen i midten av mars er prisen nå mer enn doblet.

Prisstøtte: Ved stortingsvalget i september tror vi olje- og energiminister Tina Bru (H) også kan vise til høyere oljepriser enn hva tilfellet er nå. Foto: Vidar Ruud
Investornytt

Oljekartellet Opec, samt andre viktige produsentland som Russland, ble for kort tid siden enige om å utsette sin planlagte produksjonsøkning. Opec kuttet tidligere i år produksjonen med rekordhøye 9,7 millioner fat pr. dag for å motvirke etterspørselsfallet i ly av pandemiutbruddet. I august ble kuttet redusert til 7,7 millioner fat pr. dag. Et disiplinert Opec har dermed bidratt til at overskuddstilbudet på det globale oljemarkedet nå ikke er i nærheten av hva det var tidligere i år. Og kombinert med tendenser til at etterspørselen tar seg opp igjen, blant annet ved at kinesiske raffinerier nylig sikret seg råoljeimportkvoter for 2021 som er langt høyere enn for inneværende år, gir dette totalt sett rammer for et mer balansert oljemarked i 2021 med tilhørende høyere priser. For neste år forventer vi snittpriser for Nordsjø-oljen på litt over 50 dollar fatet.

Les alle prognosene for 20 bransjer og sektorer i det nye året her.

Positive analytikere

Flere av landets ledende analytikere er positive til neste års oljeprisutvikling. Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan har i en årrekke toppet Kapitals kåring over landets beste oljeanalytikere. Bjørgan har nettopp oppjustert sitt snittprisanslag for 2021 til 52,5 dollar fatet. DNB Markets opererer med et snittestimat for fjerdekvartal til neste år på 60 dollar fatet, noe som er rundt 25 prosent høyere enn dagens spotpriser. På kort sikt ser de imidlertid begrenset potensial, grunnet stadig oppblåste oljelagre og rikelig ledig produksjonskapasitet i OPEC og hos andre oljeprodusenter.

– Likevel forventer vi at rebalanseringen av oljemarkedet fortsetter, og inn i andre halvår tror vi uttømte globale oljelagre og en klart fallende ledig kapasitet i Opec vil resultere i betydelig høyere priser, skrev DNB Markets i en nylig markedsrapport.

Etterspørselen etter olje og gass kommer ikke til å falle så raskt som mange tror og håper, har analysesjef i ABG Sundal Collier, John Olaisen, tidligere uttalt til Finansavisen. På kort sikt tror han etterspørselen vil øke, men at oljeselskapene fortsatt vil holde tilbake på investeringer og leting. Olaisen mener oljeprisen kommer til å ligge i snitt godt over 50 dollar fatet de neste årene. Tiden er derfor ypperlig for å gå inn i oljeaksjer, mener ABG Sundal Collier-analytikeren, og understreker at for samtlige av de oljeselskapene meglerhuset nå dekker, opererer de med en kjøpsanbefaling – noe de aldri før har gjort.

Skiferoljen truer 

I USA kan imidlertid skiferoljeproduksjonen være i ferd med å ta seg kraftig opp ettersom oljeselskapene som borer på land nå etterspør flere og flere rigger. Det internasjonale energibyrået, IEA, venter samtidig en klar økning i den amerikanske offshoreproduksjonen. Markedet er skjørt, pandemiutbruddet har sendt den globale etterspørselen ned til godt under 2019-nivået. I USA meldes det om daglige smitterekorder. I California, en av USAs stater med størst drivstoffetterspørsel, må innbyggerne innstille seg på en flere uker lang nedstengingsperiode. Virusutbruddet har også konsekvenser for det langsiktige etterspørselsmønstret. Analyseselskapet Rystad Energy tror pandemien vil fremskynde toppen i oljeetterspørsel globalt til 2028, i stedet for 2030. 

For neste år antar vi imidlertid en høyere oljepris, tuftet i all hovedsak på et disiplinert oljekartell, avtagende globale oljelagre og en gradvis revitalisert verdensøkonomi.