<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Advarsel – euforisk investoroptimisme!

Ved starten av 2021 har investorene et pågangsmot og en risikotoleranse det er grunn til å dvele ved. Også på Oslo Børs ligger mye til rette for ubehagelige kurskorreksjoner i tiden fremover, spesielt hvis det skulle strømme inn svake fjerdekvartalsrapporter.

Hvor ender dette? Etter fjorårets overraskende sterke børsutvikling er optimismen i aksjemarkedet, inkludert også på Wall Street, preget av voldsom optimisme. Der ligger børsprisingen nå på historisk høye nivåer. Er den siste aksjeskeptiker blitt optimist? Foto: AP
Investornytt

En titt på internasjonale stemningsbarometre vitner om en forsamling egenkapitalinvestorer som nå virkelig har troen på enda flere børsrekorder. 

Analysehuset Absolute Strategy Research rapporterte eksempelvis nylig – etter å ha spurt over 200 globale kapitalforvaltere om hva de tenkte om børsåret 2021 – at litt over 70 prosent av dem forventet at aksjekursene jevnt over ville stå høyere om ett år enn dagens nivåer. Analysehuset peker på at det i praksis hersker en nærmest gruppetenkning, der mange forvaltere nå synes ikke å ta nok hensyn til hvor høyt børsene reelt sett er priset. 

Tilsvarende konklusjoner trekker Deutsche Bank i en fersk markedsundersøkelse. Investeringsbanken meldte nylig at tett oppunder syv av ti kapitalforvaltere de har vært i kontakt med, forventer at så vel den amerikanske nøkkelindeksen S&P 500 som den europeiske referanseindeksen Europe Stoxx 600, har et signifikant stigningspotensial i løpet av de neste tolv månedene. Tilsvarende aggressive børsforventninger har ikke banken tidligere registrert – og det i en situasjon der S&P 500 nå prises til P/E-nivåer man ikke har sett siden dotcom-smellen for vel 20 år siden.

Skyr kontanter

Også andre indikatorer peker i samme retning av en særdeles sterk investoroptimisme. 

Bank of America meldte rett før jul at investorene nå var undervektet i kontanter – og det for første gang siden 2013. Konklusjonen trekkes etter at banken har vært i kontakt med forvaltere som samlet sett kontrollerer en forvaltningskapital på rundt 570 milliarder dollar, tilsvarende nær fem tusen milliarder kroner. 

Høy risikotoleranse spiller seg også ut i form av massive kapitalstrømmer inn mot fremvoksende økonomier, rapporterer Financial Times. Ifølge den britiske næringslivsavisen var det i november alene en netto inngang til globale aksje- og rentefond som plasserer sine midler i land som lndia, Kina, Brasil og Russland, på 145 milliarder dollar, tilsvarende rundt 1.200 milliarder kroner. I fjerde kvartal ligger det derfor an til en netto kapitalinngang til disse markedene i et omfang man ikke har sett siden første kvartal 2013. 

Motivene er flere, legger Financial Times til, og viser til at investorene tror den økonomiske veksttakten særlig vil dra seg til i land som Kina og India, mens utsikter til høyere oljepriser gir attraktive avkastningsutsikter i land som Brasil og Russland.

Elleville IPO-tilstander

Den rådende investoroptimismen spiller seg ut også i førstehåndsmarkedet, inkludert vår hjemlige arena. Rett før jul meldte Finansavisen at toppmeglerhusene venter like mange noteringer i 2021, noe som kan bety hele 30 nye noterte aksjer innen sommeren.

– Vi kan vente oss både flere og større noteringer på Oslo Børs i 2021, også på Hovedlisten, uttalte administrerende direktør Peter Straume i ABG Sundal Collier. 

En viktig driver for flere noteringer vil være knyttet til at PE-selskapene vil begynne å røre på seg, ettersom flere av dem vil benytte muligheten til å sette porteføljeselskaper på børs, mente Straume videre. 

Også hos DNB Markets hersker optimismen for tilsiget av nye emisjonsoppdrag:

– Det eneste som stopper egenkapitalinnhentingene i år (det vil si 2020, red. anm.), er at året er slutt. Vi har nå anbefalt våre kunder å være først ute av startblokken i januar, fremfor å være sistemann i desember, uttalte leder for DNB Markets, Alexander Opstad, til Finansavisen. 

Også internasjonalt flokker investorene seg rundt de stadig nye IPO-noteringene. Ikke siden 2007, året før finanskrisen, har selskaper hentet inn like mye i ny egenkapital som hva tilfellet var i 2020, viser tall fra dataleverandørselskapet Refinitiv. Globalt tegnet investorene seg i fjor for ikke mindre enn 300 milliarder dollar, vel 2.600 milliarder kroner, i ymse nynoteringer – der de amerikanske stakk av med vel halvparten av volumene. 

Men investorenes markedsoptimisme, så vel i første- som annenhåndsmarkedet, uroer nå flere forståsegpåere,  som strategene i Bank of America.

Selg!

Den mektige amerikanske investeringsbanken ser nettopp den rådende investoroptimismen, i kjølvannet av fjorårets voldsomme børsoppsving, nå som et salgssignal, rapporterer Dagens Industri. Banken peker blant annet på at nær 80 prosent av de forvalterne de har vært i kontakt med, forventer at selskapsinntjeningen globalt skal klart opp i 2021 målt mot 2020 – men illevarslende er det at en tilsvarende høy andel optimister har man aldri før registrert, understreker Bank of America.

– Forvalternes forventninger rundt denne gjeninnhentingen, særlig hvor raskt den vil finne sted, overgår hva man har sett sammenlignet med tidligere resesjoner, påpeker banken. Når den som nevnt samtidig også finner at forvalterne er undervektet kontanter for første gang siden 2013 (i snitt er deres kontantandeler på bare rundt fire prosent av deres respektive forvaltningskapital), mener altså investeringsbanken det er klare argumenter for å ta ned aksjeeksponeringen.

Så langt i år har børsene fortsatt himmelferden fra i fjor høst – men mye taler for, tror vi, at det blir litt flere ulne aksjestrateger i tiden som kommer. Det kan i sin tur velte den euforiske investoroptimismen som nå råder verden over, inkludert også på Oslo Børs.