<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ny REC-opptur i sikte

En rekke ESG-aksjer har vært igjennom en hestekur siste måneder. REC Silicon har ikke sluppet unna de dype kurskorreksjonene – til gjengjeld fremstår dagens kurs som en attraktiv inngangsbillett. Kjøp!   

Har lagt planer: Aksjonærverdiene i REC Silicon er i de beste hender nå som Kjell Inge Røkke har inntatt rollen som styreleder i selskapet.  Foto: Lise Åserud/NTB
Investornytt

“Mer å hente i REC Silicon”Rec, var parolen i slutten av oktober i fjor, da vi satte selskapet på Kapitals anbefalingslister. Vi pekte blant annet på at både Aker Capital og fondet DNB Teknologi i fullt monn hadde deltatt ved selskapets nylig avsluttede emisjon. Parallelt hadde Skatteetaten valgt å droppe en skattesak fra perioden mellom 2009 og 2011, noe som bidro til å redusere REC SiliconsRec kortsiktige gjeld med nærmere en kvart milliard kroner. Når så Elon Musk – i forbindelse med Teslas Battery Day i fjor høst – med full tyngde rettet oppmerksomheten rundt fordelene ved batteriteknologi som sådan, mente vi det var riktig å kjøpe seg inn i REC SiliconRec på kurser mellom ti og tolv kroner. I etterkant har aksjen gått kraftig opp i kurs, men har korrigert noe tilbake og ligger nå på rundt 16 kroner. 

Vi gjentar med klar røst vår kjøpsanbefaling på REC SiliconRec, naturligvis støttet opp av at Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke, nå også ikke bare kan titulere seg som en av landets rikeste privatpersoner – men også som styreleder i selskapet.  

Støttende regnskapsrapport 

Selskapets fremlagte kvartalsrapport var mer enn godkjent. I fjerdekvartal hadde REC SiliconRec en topplinje på 36 millioner dollar, mot 31,8 året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger var på 1,9 millioner, opp fra minus tre millioner målt mot tilsvarende periode i 2019. Inntektene kommer fra fabrikken Butte, som leverer silangass og silisium til halvlederindustrien. 

Når det gjelder den nedstengte fabrikken i Moses Lake, uttalte toppsjef Tore Torvund i forbindelse med fremleggelsen av selskapets fjerdekvartalsrapport at de jobber med å få produksjonen i gang igjen – og at de ser på konkrete muligheter både innen batteri- og solindustrien. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet en kontantbeholdning på 135 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,1 milliard kroner, etter at det i fjor høst ble gjennomført en emisjon på en milliard kroner. Den robuste cash-beholdningen sikrer selskapet tilstrekkelig med arbeidskapital i fravær av noen produksjon ved Moses Lake.     

Moses Lake-optimist: Toppsjef Tore Torvund i REC Silicon har tro på at fabrikken i Moses Lake vil gjenåpnes. Det vil i så fall gi nye klare kursløft på Oslo Børs. Foto: Eivind Yggeseth

Sterke industrikrefter         

REC SiliconsRec himmelferd på Oslo Børs siden i fjor høst har sendt selskapets markedsverdi opp til rundt seks milliarder kroner. Akers   inntreden i REC Silicon må for all del ikke undervurderes – eierposisjonen defineres av konsernet som en strategisk investering med betydelig lønnsomhetspotensial. Rent organisatorisk har flere av Akers fornybarsatsninger, inkludert REC Silicon-posten, blitt flyttet over til Aker Horizon   som er børsnotert på markedsplassen Euronext Growth. Aker Horizon   sitter på nær 25 prosent av aksjene i REC Silicon. Akers hovedeier, Kjell Inge Røkke, har samtidig – og på eget initiativ – gått inn som styreleder i REC Silicon og viser med det ganske så klart at både han og Aker-konsernet har store planer for selskapet.   

Men seneste tids kursopptur henger også sammen med det viktige leverandørpartnerskapet REC Silicon har inngått med Violet Power, samt partnerskapet med Group14 Technologies, som i sum styrker forhåpningene om at silisiumfabrikken ved Moses Lake vil kunne bli lønnsom etter hvert. For anført av Violet Power er det planer om å starte opp en komplett ikke-kinesisk verdikjede for solenergi, hvor fabrikken skal spille en viktig rolle. En koalisjon av selskaper har dannet Group14 Technologies, som ser på muligheten til å starte opp produksjon av silisiumbasert anodemateriale til batterier ved hjelp av silangass fra Moses Lake. Samtidig kom nylig meldingen om at amerikanske Sila Nanotechnologies hadde hentet inn 590 millioner dollar for å bygge en batterianodefabrikk. Denne fabrikken er stor nok til å kunne ta hele REC SiliconsRec silangassproduksjon i Moses Lake. 

Skeptisk til Moses Lake-planer 

Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux har imidlertid hold-anbefaling på aksjen:

– Jeg har i dag en hold-anbefaling på aksjen med kursmål ti, ettersom jeg har til gode å komme med en oppdatering på en stund. Når det er sagt, er de potensielle verdiene i REC SiliconRec veldig store dersom silangass blir en kritisk råvare for batterianoder. I dette scenarioet er selskapet fremdeles veldig billig, ettersom de i dag fullstendig dominerer markedet for silangass, sier han og tilføyer: 

– Når det er sagt, er jeg i stor tvil om Group14, eller andre, er så nære å få til mellom 40 og 50 prosent silisium i batterianoden at Moses Lake kan gjenåpnes på lønnsom basis i løpet av et par år. Jeg har tatt en avventende holdning til dette caset, også fordi flere løsninger er like sannsynlige på batterisiden, sier han.

Ikke alle med nær kjennskap til REC SiliconRec mener altså at brikkene for en gjenåpning av anlegget i Moses Lake er i ferd med å falle på plass. Men Aker   og Kjell Inge Røkke jobber åpenbart ut fra den hypotesen at REC SiliconRec har de forutsetninger som trengs for å bli en viktig spiller i det globale markedet for batteriproduksjon. Dette, kombinert med at REC SiliconRec selv har en uttalt målsetning om å komme i gang med produksjonen i Moses Lake i løpet av 2023, mener vi gir rammer for en revitalisert kursopptur.