<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Kjempegevinst forduftet

Kursen i riggselskapet Borr Drilling har ramlet rundt 40 prosent på kort tid. En papirgevinst på rundt 75 millioner kroner har dermed gått fløyten for Christen Sveaas og investeringsselskapet Kistefos.  

Festen over: Borr Drilling-kursen stuper, og med det forsvinner vinterens eventyrlige papirgevinst på vel 75 millioner kroner for investor Christen Sveeas.   Foto: Iván Kverme
Investornytt

– Jeg kan bekrefte at vårt kjøp i Borr Drilling er en finansiell investering, uttalte Kistefos sin konsernsjef Bengt A. Rem til Finansavisen i slutten av januar etter at Christen Sveaas’ investeringsselskap kastet seg inn i den siste kapitalutvidelsen i det Tor Olav Trøim-initierte riggselskapet Borr Drilling  

Emisjonen ble gjort på kurs 7,17 kroner – men kursen steg raskt videre, drevet særlig av massiv shortinndekning, og aksjekursen nådde i begynnelsen av februar 13 kroner. Emisjonen sikret det skadeskutte riggselskapet 390 millioner kroner i ny egenkapital. Blant de større investorene i emisjonen var Kistefos, som alene tok en drøy fjerdedel av plasseringen og dermed sikret seg litt over 14 millioner aksjer, en investering på rundt 100 millioner kroner. Sveaas-selskapet endte opp med en eierandel på litt over fem prosent – og plasserte seg dermed ikke så langt bak Trøim på selskapets aksjonærliste.

Rem var, kanskje ikke overraskende, positiv med tanke på markedsutsiktene for selskapets spesialnisje, nemlig såkalte oppjekkbare borefartøyer: 

– Borr Drilling har en av verdens mest moderne jackup-flåter, og vi tror dette segmentet kan komme raskt tilbake, uttalte han videre til FA.

Ikke like snakkesalig  

Men Borr Drilling-euforien har stoppet helt opp. I dag ligger aksjen bare så vidt over emisjonskursen til tross for en oljepris som er klart høyere enn på lenge. Utsikter til at det tar lengre tid å friskmelde alle typer riggmarkeder enn tidligere antatt, samtidig som en klar overvekt av analytikerne mener selskapet trenger påfyll av mer egenkapital, er hovedårsakene til kursfallet siste måneder på rundt 40 prosent. 

Hva Kistefos tenker om seneste tids kursfall, og om de vil stille opp ved en ny mulig emisjonsrunde for å opprettholde sin eierandel, vil ikke Rem kommentere overfor Kapital. Man får dermed heller ikke svar på om de voldsomme kursutslagene i Borr Drilling-kursen de siste måneder, kombinert med et selskap som er gjeldstynget, i sum viser at rigginvesteringen samlet sett har en risikoprofil som er på den høye siden av hva Kistefos tradisjonelt sett har engasjert seg i. 

Også andre profilerte aksjonærer deltok i den siste emisjonsrunden. Investor Celina Midelfart gikk inn med et tosifret millionbeløp og tegnet seg for litt over tre millioner nye aksjer, til en kostnad av vel 23 millioner kroner. Samlet ble det utstedt totalt rundt 55 millioner nye aksjer – som på få uker har blitt godt over en kvart milliard kroner mindre verdt. 

Analytikere på hold

På Oslo Børs prises egenkapitalen i Borr Drilling til rundt to milliarder kroner. Selv etter seneste tids massive kursfall er analytikerne i villrede om den videre kursretningen. Samtlige har selskapet på hold-anbefaling. I slutten av mai legger selskapet frem kvartalstall – og aksjonærene er nok også særlig interessert i å få vite mer om de nå vil få tilbakebetalt sitt tilgodehavende fra det mexicanske oljeselskapet Pemex. 

Nye riggslutninger må også komme på bordet, og det raskt, er også det unisone kravet fra analytikerne – som altså selv er mer usikre enn på lenge om riggselskapets videre kursretning.