<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Opptur i vente for oljeserviceaksjer?

Oljeprisen snuser på 70-streken, og oljeselskapene kan igjen fråtse i voldsomme kontantstrømmer. Vil det løfte oljeservicesektoren på Oslo Børs opp mot nye høyder igjen? Her er analytikernes råd og anbefalinger. 

Nå – eller aldri?: Solen skinner på Oslo Børs, men verre er det med oljeservicebransjen, som fortsatt er i knestående. Men vil det snu, støttet av en knallsterk oljepris?  Foto: Håkon Mosvold Larsen
Investornytt

Er det håp etter seneste års ørkenvandring – støttet av en massiv oljeprisoppgang? For på Oslo Børs handles oljeserviceaksjer innen alle segmenter på nivåer som i et større perspektiv fortsatt er historisk lave. ESG-oppmerksomheten hemmer i seg selv investorappetitten opp mot denne type selskaper, men viktigst av alt er at serviceselskapene offshore fortsatt leverer begredelige regnskapstall, inkludert seismikkselskapet TGS-NopecTgs, som i førstekvartal hadde nettoinntekter på 75 millioner dollar, ned fra 152 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. 

– Til tross for en betydelig økning i oljeprisen de siste seks månedene er leteinvesteringene fortsatt lunkne. Våre kunder indikerer at deres sterke kontantstrøm hovedsakelig vil bli brukt til utbytter, tilbakekjøp av aksjer og å styrke balansen, uttalte selskapets konsernsjef Kristian Johansen i forbindelse med fremleggelsen av kvartalstallene. Men han la samtidig til at de var forsiktig optimistiske med hensyn til et oppsving i aktiviteten mot slutten av året. 

Er det likevel lys i enden av en bekmørk tunnel, eller er det fortsatt lurest for investorene å holde seg på behørig avstand? 

Her forteller noen av meglerbransjens mest skarpskodde analytikere hvilke tanker de nå gjør seg opp mot en oljeservicesektor som enn så lenge ligger med brukket hals etter flere års seigpining.

Oljeselskapene – fortsatt høy kapitaldisiplin

Tross en servicebransje i kraftig motbakke, SEB valgte likevel nylig å oppgradere anbefalingen på undervannsentreprenørselskapet Subsea 7   fra hold til kjøp, samtidig som kursmålet ble senket fra 97 til 95 kroner. Oppgraderingen ble i all hovedsak forklart med økt trygghet for 2022-estimatene, samt forventet fokus mot lovende kontraktsutsikter, mens det lavere kursmålet ifølge meglerhuset gjenspeiler svakere enn ventet kontantstrøm i førstekvartal – i tillegg til en ufordelaktig styrkelse av norske kroner mot dollar. Meglerhuset peker ellers på at ordreinngangen var på den svake siden i første kvartal, men selskapet uttrykte likevel, i forbindelse med kvartalsfremleggelsen, at utsiktene for tildelinger av olje- og gassprosjekter gradvis bedret seg i løpet av kvartalet, selv om anbudsaktiviteten i hovedsak skjer i visse regioner. 

Mer overordnet mener SEB-analytiker Kim A. Uggedal at operatørselskapene fortsatt er disiplinerte i sin investeringsadferd. 

– Budsjettene for 2021 er marginalt opp etter det kraftige fallet på nesten 30 prosent i 2020. Vi estimerer en oppgang på tre prosent i 2021 og fem prosent til neste år, fra veldig lave nivåer, sist sett helt tilbake til årene 2005 og 2006. Oljeselskapene fortsetter å være disiplinerte og prioriterer kontantstrømmen knyttet til gjeldsnedbetalinger, utbytter og i økende grad fornybarinvesteringer, sier han til Kapital.

Han tilføyer:  

Oljeselskapene fortsetter å være disiplinerte og prioriterer kontantstrømmen knyttet til gjeldsnedbetalinger, utbytter og i økende grad fornybarinvesteringer.
Kim A. Uggedal, SEB

– Selv om det globale markedet fortsatt er veldig utfordrende, ser vi en bedring på norsk sokkel som følge av skattepakken som kom i fjor. Vi identifiserer rundt 40 prosjekter som kan bli sanksjonert innen fristen ved utgangen av 2022, noe som vil gi økt aktivitet i perioden 2023–2025.

Analytiker Kim A. Uggedal, SEB Foto: Fearnley Securities.

Har tro på Aker Solutions og Odfjell Drilling

Uggedal mener selskaper som har eksponering mot norsk sokkel og fornybarsegmentet er de mest interessante. 

 – Aker Solutions   tilbyr begge deler. Som en ledende EPC-kontraktør på norsk sokkel etter fusjonen med Kværner tror vi Aker Solutions   vil være involvert i så godt som alle de nye sanksjonerte prosjektene på sokkelen og vil se en svært god ordreinngang det neste året. I tillegg er de nå i stadig økende grad involvert i flere segmenter innenfor fornybarindustrien, som offshore vind, karbonfangst og elektrifisering, sier han. 

Han trekker samtidig frem riggselskapet Odfjell Drilling   , som han karakteriserer som et “pure-play” på norsk sokkel.

– De er i praksis utsolgt for kapasitet gjennom 2022, og veldig godt posisjonert for kontraktene som kommer fra 2023 som følge av skattepakken. 

SEB er imidlertid fortsatt forsiktige med aksjer som har en ikke-bærekraftig kapitalstruktur med altfor mye gjeld, og som derfor er avhengige av å få refinansiert store gjeldsforfall de neste årene. 

– Eksempler på dette er seismikkselskapet PGS   og riggselskapet Borr Drilling   , som begge har store gjeldsforfall de neste årene. Det er fortsatt for stor overkapasitet i de fleste undersegmenter, men skraping og konsolidering innenfor både seismikk og rigg gir et håp om et mer balansert marked som gir levedyktige dagrater når aktiviteten igjen tar seg opp. Norsk sokkel skiller seg som sagt ut med kapasitetsbegrensninger og økt aktivitet som følge av skattepakkene, så dette kan hjelpe næringen inn mot 2022, sier Uggedal videre.  

Skraping og konsolidering innenfor både seismikk og rigg gir et håp om et mer balansert marked som gir levedyktige dagrater når aktiviteten igjen tar seg opp.
Kim A. Uggedal, SEB

Smiler, tross alt: Administrerende direktør i seismikkselskapet TGS-Nopec, Kristian Johansen, skimter enkelte  lysglimt inn mot 2022. På Oslo Børs har imidlertid selskapets aksjekurs kommet klart ned så langt i år. Foto: Stian Lysberg Solum

IEA-signaler gir mer hodebry 

Analytiker Christopher Møllerløkken i Carnegie peker på at med en oljepris nær 70 dollar fatet skulle dette normalt sett skapt forhåpninger om full fest i oljeservicesektoren.

– Men i mai 2021 er disse forhåpningene ytterst beskjedne. Senest 18. mai, dagen etter Norges nasjonaldag, strødde det internasjonale energibyrået IEA salt i såret, da de sa at ingen nye olje- og gassfelt er nødvendige hvis verden skal nå sine klimamål. Spørsmålet er jo om det likevel finnes en fremtid for oljeservicebransjen, sier han til Kapital. 

Carnegie måler hvert år olje- og gasselskapenes investeringsiver globalt. Funnene er langt fra oppløftende, forteller Møllerløkken. 

– Dessverre for sektoren fortsetter oljeselskapene å være særdeles disiplinerte i sin pengebruk. For 2021 planlegger oljeselskapene kun å øke sine lete- og produksjonsbudsjetter med en prosent fra 2020. Og det kommer etter at de kuttet sine budsjetter i 2020 med hele 32 prosent som følge av pandemien. Vår gruppe med oljeselskaper har ikke brukt så lite penger siden årene mellom  2005 og 2006, sier han. 

Han legger til at det på letesiden heller ikke er noen fest.

– Der planlegger oljeselskapene å kutte budsjettene med åtte prosent fra 2020-nivå. Og det kommer etter et 2020-kutt på nevnte 32 prosent. Oljeselskapene har ikke brukt så lite penger på leting siden 2005. 

Snart fire års kursmareritt: Det er fortsatt liten analytikerentusiasme rundt Borr Drilling, her representert ved gründer og hovedaksjonær, Tor Olav Trøim. Gjelden er og forblir et uløst problem, peker de særlig på. Foto: Eivind Yggeseth

Oljeselskapene har ikke brukt så lite penger på leting siden 2005. 
Christopher Møllerløkken, Carnegie

Sterk vekst i utvalgte lokale markeder 

Det svake markedet har tvunget frem refinansiering av forgjeldede balanser og en bred konsolideringsbølge innen sektoren, påpeker Møllerløkken. 

– Blant bransjene som har konsolidert mest peker seismikk seg ut. Skal du ha en vestlig 3D-seismikkbåt nå, har du bare to alternativer igjen, enten Shearwater GeoServices eller PGS   . Selv om etterspørselsbildet fortsatt ser utfordrende ut, er det en mulighet for at man med kun to gjenværende aktører skal klare å øke prisene. Det er hovedgrunnen til at vi har PGS-aksjen på kjøp, men risikoen i denne er høy, sier han.

Analytiker Christopher Møllerløkken, Carnegie Foto: Foto: Iván Kverme

Selv om veksten globalt er nær null i lete- og produksjonsinvesteringer, finnes det lokale markeder med mye sterkere vekst. Ett av dem er, ifølge Carnegie-analytikeren, det norske. 

– Tar man summen av budsjettene fra Equinor   , Aker BP   og Lundin for 2021, vil de tre selskapene øke sine lete- og produksjonsinvesteringer med 25 prosent fra 2020-nivå. Investeringene på Johan Sverdrup-feltet fortsetter. I tillegg har skattepakken fra norske myndigheter bidratt positivt på den måten at oljeselskapene har blitt veldig ivrige på å få sanksjonert prosjekter før fristen går ut i desember 2022. Så populært har det blitt at noen av oljeselskapene er bekymret for inflasjonspress blant norsk leverandørindustri, sier han. 

En annen oljeserviceaksje Carnegie har en kjøpsanbefaling på, er Odfjell Drilling  

– Samtlige av selskapets borerigger er aktive på norsk sokkel. Odfjell Drilling   drar nytte av oljeselskapenes investeringsiver her i nord, og riggene er i praksis utsolgt. For Odfjell Drillings    del er det primært snakk om å levere på den sterke ordreboken selskapet har, avslutter han. 

Odfjell Drilling drar nytte av oljeselskapenes investeringsiver her i nord og riggene er i praksis utsolgt.
Christopher Møllerløkken, Carnegie

Søk selskaper eksponert for det grønne skiftet  

Hos Kepler Cheuvreux mener man de beste investeringsmulighetene er blant selskaper som har en posisjon innenfor det grønne skiftet, samt de som har stor eksponering mot norsk sokkel på grunn av den midlertidige skattepakken som ble vedtatt i fjor, forteller meglerhusets analytiker Magnus Olsvik til Kapital.  

– To selskaper som tilfredsstiller begge kravene er Subsea 7   og Aker Solutions   , hvor vi særlig ser sistnevnte som godt posisjonert for en stor økning i ordreinntak de neste kvartalene på grunn av sin posisjon på norsk sokkel. Vi kan også nevne Odfjell DrillingOdl, som allerede er i en særstilling med utsolgt riggflåte, og som er ventet å få ytterligere drahjelp av en økning i nye prosjekter på norsk sokkel de nærmeste årene, sier han. 

Meglerhuset er samtidig forsiktige med selskaper med høy gjeld med få muligheter til omstilling mot en ny energimiks, og anbefaler sine kunder å holde seg unna så vel riggselskapet Borr Drilling    som PGS   på det nåværende tidspunkt. Nylig tok de ned anbefalingen på PGS   fra hold til salg, og nedjusterte samtidig kursmålet på aksjen til 4,5 kroner, fra 4,7 kroner. De peker blant annet på at flere indikatorer tyder på at man kan være i begynnelsen av et markedsoppsving, men regnskapsrapporten etter årets tre første måneder viste likevel at skipsmånedene som ble booket fra førstekvartal fortsatt var 30 prosent lavere enn i samme periode for to år siden. 

Anbefales ettertrykkelig: Odfjell Drilling, her ved toppsjef Simen Lieungh, håver inn nye kontrakter, og vil levere såpass bra tall fremover at det også kan vanke rundhåndede utbytter, mener en rekke analytikere. Foto: Ivan Kverme

Ser lyspunkter i 2022 

– Vi forventer økte olje- og gassinvesteringer i 2022, både i Norge og globalt. Dette vil utvilsomt være positivt for leverandørindustrien som helhet. Samtidig venter vi forskjeller mellom ulike undersegmenter og regioner, og tror særlig norsk sokkel kommer til å oppleve sterk aktivitetsøkning mot mer moderat bedring ellers i verden, mener Olsvik. 

Blant undersegmentene er meglerhuset mest positive til selskaper som leverer subsea-utstyr og på annen måte har eksponering mot aktiviteter knyttet til investeringer i og rundt eksisterende infrastruktur, såkalt brownfield. 

Analytiker Magnus Olsvik, Kepler Cheuvreux Foto: Foto: Iván Kverme

– Vår tese er ellers at operatørselskapene kommer til å forbli forsiktige med investeringer i nye og uutforskede områder, blant annet fordi de har nok av prosjekter tilgjengelige som de kan utvikle de neste årene. Derfor tror vi seismikksegmentet kommer til å få det tøffere enn hva man for eksempel vil se innen subsea- og riggsegmentet, sier Olsvik videre. 

Han mener man samtidig skal være oppmerksom på at tilbudssiden er strupet i mange servicesegmenter, med både liten vilje og evne til investering i ny kapasitet.

– Dette kan medføre at kun en liten bedring i etterspørselen kan gi store, positive utslag på kapasitetsutnyttelse og deretter i priser og dagrater. Dette er elefanten i rommet som kan gjøre 2022 mer spennende innenfor oljeservice enn det konsensus ser ut til å tørre å tro på i dag, understreker han.

Vi forventer økte olje- og gassinvesteringer i 2022, både i Norge og globalt. Dette vil utvilsomt være positivt for leverandørindustrien som helhet.
Magnus Olsvik, Kepler Cheuvreux

– Markedet på vei i riktig retning

Forgjeldede selskaper, innen alle oljeservicesegmenter, er altså selskaper analytikerne i det store og hele fortsatt oppfordrer investorene til å være forsiktige med. Det inkluderer også et selskap som Borr Drilling    i lys av sine betydelige gjeldsforpliktelser. Men unntak finnes:

– Etter et syv år langt mareritt kan bunnpunktet for riggsektoren endelig skimtes. Når fjorårets oljekrise også fremprovoserte gjeldssanering og konsolidering, er det igjen mulig å ta på seg investeringsbrillene. Relativt sett lysere utsikter for moderne jackup-rigger gjør Borr Drilling    spennende, men den fortsatt høye gjeldsgraden medfører samtidig stor risiko, skrev nylig Stig Myrseth i Dovre Forvaltning i Finansavisen knyttet til at han tok aksjen inn i Dovre Porteføljen, som over tid har gitt god meravkastning målt mot Oslo Børs. 

Men meglerhusene som følger oljeservicesektoren tett er altså opptatt av å formidle at industrien som sådan skimter enkelte lyspunkter, men der en brysom gjeldsgrad i mange tilfeller er en hemmende faktor for forløsende kursoppturer på Oslo Børs.          

– Ja, for det er en vei å gå før oljeselskapene har fått re-kalibrert balansene sine og gjeninnført en utbyttepolitikk som aksjonærene ser seg fornøyd med, og dermed også en stund til vi kan forvente et ordentlig oppsving i investeringer og aktivitetsnivåer, sier Christopher Mo Dege, analytiker i Pareto Securities. – Når det er sagt, er markedet på vei i riktig retning etter at alt stoppet opp i fjor vår, og en god del prosjekter som midlertidig ble lagt på is er tilbake i markedet. Norsk sokkel er et unntak, med mange nye utviklinger forventet å bli sanksjonert inn i neste år som følge av de midlertidige skattelettelsene, sier han.

Analytiker Christopher Mo Dege, Pareto Securities (t.v.). Her sammen med kollega Bård Rosef. Foto: Pareto Securities

– Valaris og Noble er gode kjøp

Innen oljeservicebransjen har meglerhuset flere kjøpsanbefalinger.

– Vi syntes restrukturerte riggselskaper som Valaris og Noble er gode kjøp. Til tross for at markedet fortsatt er utfordrende, mener vi at prisingen av selskapene, på rundt 15 prosent av byggekostnad justert for alder på flåten, er veldig attraktiv. Vi liker også Subsea 7    , særlig etter siste tids fall. Selskapet er attraktivt priset, har bra cash flow og sist, men ikke minst, en god posisjon innenfor havvind, sier Mo Dege. 

Vi syntes restrukturerte riggselskaper som Valaris og Noble er gode kjøp.
Christopher Mo Dege, Pareto Securities

En sterk oljepris til tross, investorene bør vise måtehold: 

– Vi er generelt skeptiske til selskaper med stor belåning som er avhengig av et stort oppsving i leverandørprising, og mener at det er unødvendig å pådra seg eksponering mot selskaper med høy finansiell risiko når den generelle operasjonelle risikoen i sektoren er såpass høy som den er. Det er mer enn nok oppside i selskaper med fornuftig finansiering, understreker Pareto Securities-analytikeren. 

Han tilføyer:  

Det er unødvendig å pådra seg eksponering mot selskaper med høy finansiell risiko når den generelle operasjonelle risikoen i sektoren er såpass høy som den er. Det er mer en nok oppside i selskaper med fornuftig finansiering.
Christopher Mo Dege, Pareto Securities

– Vi tror på en liten bedring i den generelle oljeserviceetterspørselen frem mot 2022. Selskaper med stor eksponering mot spesielt norsk sokkel vil se den største økningen i aktivitet, etterfulgt av Brasil, mens andre områder, som på britisk sokkel og utenfor Vest-Afrika, vil ta lengre tid.