<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dette er børsens dyreste aksjer

Med stadig nye kursrekorder på Oslo Børs har prisingen av flere aksjer kommet til nivåer man knapt har sett tidligere. Her er villvest-aksjene på OBX-indeksen.

Rekordbørsen: Oslo Børs har satt rekorder på rekke og rad i år, og enkelte aksjer prises skyhøyt. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Investornytt

Økonomiprofessor Robert Shiller ved Yale uttalte nylig til CNBCs “Trading Nation” at han er bekymret for bobler i de mest opphetede delene av aksjemarkedet, boligmarkedet og kryptovaluta, der han ser en “villvest-holdning” blant investorene.

Nobelprisvinneren i økonomi mente for øvrig allerede ved årsskiftet at aksjer var høyt priset. Shiller tror nå at inflasjonsfrykt etter hvert vil tynge verdien på slike aktiva.

– Tegnene på spekulative eksesser i aksjemarkedet i dag er åpenbar, skriver Ben Inker, investeringsdirektør i amerikanske GMO, i forvaltningsselskapets siste kvartalsrapport. Inker mener dagens “highfliers” i aksjemarkedet med stor sannsynlighet vil komme tilbake til jorden.

Ikke alle er enige med Shiller og Inker i at bullmarkedet er inne i overtiden, men ser vi på OBX-indeksen her hjemme, er det flere aksjer som handles til over 50 ganger inntjeningen som forventes i 2022.

OBX består av de 25 mest likvide aksjene i Hovedindeksen rangert etter seks måneders omsetning. Det er med andre ord ikke noen illikvide miniputter vi har screenet her.

Lysere utsikter

Hittil i år er Hovedindeksen på Oslo Børs opp ca. 14 prosent. Oppgangen har skjedd på nokså bred front, med unntak for endel fornybar- og IT-aksjer som har korrigert denne våren. Siden bunnen i mars i fjor er Hovedindeksen opp 80 prosent.

OECD meldte nylig at den økonomiske veksten i verden ventes på 5,8 prosent i 2021, mot et tidligere anslag på 5,6 prosent. I 2022 er veksten anslått til 4,4 prosent, opp fra en tidligere prognose på fire prosent. 

Olje- og andre råvarepriser har økt kraftig fra årsskiftet, og resultatforventningene for inneværende år i selskaper som Hydro   , Equinor   og Aker BP   er mangedoblet siden årsskiftet. Summen av resultat pr. aksje for aksjene i OBX-indeksen tilsier videre en sprek inntjeningsvekst på 18 prosent i 2022.

Det gir et visst fundament for den brede børsoppgangen. Men prisingen på endel aksjer er det likevel grunn til å stanse litt opp ved.

Er det f.eks. fornuftig å betale nærmere 55 ganger neste års estimerte inntjening for aksjer i et industriselskap som Tomra   ?

De dyreste aksjene

Aksjene som skiller seg ut med høyest P/E på OBX basert på 2022-estimatene er: 

  • Adevinta på 61
  • Nordic Semiconductor på 59
  • Scatec på 45
  • Schibsted på 45
  • Tomra på 55

Disse aksjene er kanskje en variant av det Shiller omtaler som “villvest” på OBX-indeksen.

NEL   og REC Silicon   forventes på sin side ikke å gå med overskudd i 2022. REC handles på P/E 20 i forhold til inntjeningen som forventes i 2023, mens analytikerne ikke ser positive tall i hydrogenselskapet NEL før tidligst 2024, så her blir P/E-betraktningen vanskelig. 

NEL-aksjen er for øvrig OBX-indeksens taper i år, med et kursfall på 37 prosent.

Scatec   følger hakk i hæl med kursfall på 35 prosent, mens P/E for Scatec fortsatt ligger på 45 basert på forventningene for 2022, og 40 hvis man i stedet bruker tallene for 2023. To analytikere som følger aksjen har den på kjøp, mens tre har den på salg, ifølge FactSet. 

Korrigert: Scatecs toppsjef Raymond Carlsen kan registrere at aksjen fortsatt er blant de dyreste på OBX etter vårens kursfall. Foto: Bloomberg

P/E godt over norm

Medianselskapet på OBX er priset til 20,5 ganger forventet inntjening neste år. Medianen for pris/bok er 3,4, med et sprik fra 0,7 for Subsea 7 til 12,5 for Schibsted   .

Samlet sett er prisingen helt klart over det som har vært vanlig historisk på børsen, der P/E før pandemien har ligget på rundt 15 eller lavere, men vi er som nevnt midt i en periode der forventningene jekkes oppover. I USA ligger estimatene for inntjeningen allerede i år rundt 10 prosent over 2019, altså ser man for seg resultatvekst siden før pandemien. Til neste år forventes det en tosifret vekst i inntjeningen for selskaper globalt.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management påpeker at estimatene er justert jevnt og trutt oppover gjennom året.

– I januar var det ventet inntjeningsvekst globalt på 25 prosent i år, noe som var ganske optimistisk. Nå ligger det på 37 prosent, og det har vært oppjusteringer hver eneste uke i år. I Norge er det også solide oppjusteringer, sier Næss. 

Han styrer likevel unna de aksjene vi har nevnt på OBX.

– Det er gode tider, og dette er gode selskaper, men jeg er opptatt av verdsettelse, så jeg finner ikke plass til noen av disse selskapene i mine porteføljer.

Det er gode tider, og dette er gode selskaper, men jeg er opptatt av verdsettelse, så jeg finner ikke plass til noen av disse selskapene i mine porteføljer.
Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea

I vinden: Tomra handles for tiden til en P/E-multippel som ligger langt over den historiske trenden. Foto: NTB

Historisk høy Tomra-prising

Tomra-aksjen er opp ca. fem prosent i år. De klart fleste analytikerne har aksjen på “hold” eller “selg”, og bare en har “kjøp”, ifølge Factset. Det er kanskje ikke så fristende å anbefale kjøp til dagens prising. Riktignok var aksjen enda noen hakk dyrere på P/E i fjor, men da holdt pandemien resultatforventningene for 2020 og 2021 nede.

I snitt er Tomra de siste fem årene blitt handlet til 37 ganger inntjeningen 12 måneder frem, ifølge Factset. Lenger tilbake i tid har P/E for Tomra ligget langt lavere.

– Tomra har så lenge jeg har vært i aksjemarkedet alltid vært en dyr aksje. Men det er klart at de multiplene vi ser nå, har vi ikke sett før. Jeg eide den for endel år siden, da den var priset til rundt 15 ganger inntjeningen. Veksten til Tomra har vært bra, men ikke helt vanvittig bra. Frem til for få år siden var det mer et godt industriselskap enn et vekstselskap, men inntjeningen har vokst bra de siste årene, sier Næss.

Tomra har så lenge jeg har vært i aksjemarkedet alltid vært en dyr aksje. Men det er klart at de multiplene vi ser nå, har vi ikke sett før.
Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea

Den forventede veksten i resultat pr. aksje for Tomra ligger på ca. 15 prosent i 2022, noe over snittet for aksjer globalt.

Opptatt av verdi: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea styrer unna de aller dyreste aksjene på OBX. Foto: Are Haram

Hedgefond ligger short

Nordic Semiconductor har steget over 240 prosent i løpet av det siste året. Den 25. mai dukket den britiske hedgefondforvalteren Marshall Wace opp på Finanstilsynets shortregister med en shortposisjon verdt rundt 224 millioner kroner.

– Det er naturlig at noen går short eller tar profitt når en aksje har gått så mye, men jeg tror aksjen skal fortsette å stige, uttalte Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets, til Finansavisen nylig.

Nordic Semi handles til P/E 59 på neste års estimater.

– Inntjeningsveksten er fantastisk bra, men den desidert største i sektoren er Taiwan Semiconductor, som har hatt en fantastisk inntjeningsvekst over mange år. Den prises på 22 ganger neste års inntjening, sier Næss.

Den gamle kjempen Intel prises på sin side til P/E 12.

– Det er lavere vekst i Intel, og selskapet er såpass stort at et oppkjøp ikke er så sannsynlig. Men historisk har Intel levert greit. Sist de ikke hadde overskudd var i 1999, sier Næss.

Han påpeker at Nordic Semi har en mer blandet historikk. Inntjeningen kollapset i 2015, men nå er selskapet tilbake på et godt spor. 

Børsvinner: Toppsjef og storaksjonær Svenn-Tore Larsen kan glede seg over det siste årets kursfest i Nordic Semiconductor. Foto: Iván Kverme

Store sprik i P/E

Leter man litt utenfor landet, finnes det lignende selskaper som prises langt lavere enn de dyreste OBX-aksjene, og fortsatt leverer god inntjening og noe vekst.

Adevinta, Schibsteds internasjonale rubrikkvirksomhet, kjøpte f.eks. rubrikkvirksomheten fra Ebay i fjor. Ebay handles til 13,5 ganger forventet inntjening neste år, mens Adevinta ligger på 61 ganger.

– Men mange vekstaksjer innen teknologi i USA prises vel mye høyere enn Ebay?

– Ja, markedet er litt slik. Estimatene for Ebay har kommet opp det siste halvannet året, og de har tjent på at folk handler når de er hjemme, og veksten har vært bra. Men investorene tenker kanskje at Ebay vokser 15 prosent, mens Amazon, som de kjemper mot, vokser 20 prosent. Ergo mister Ebay markedsandel, og da vil investorene ha Amazon, som prises mer som Tomra og de andre, forklarer Næss.

Todelt marked

Selskaper som ikke vokser noe særlig, som amerikanske AT&T og Bristol Myers Squibb, ligger på under 10 i P/E. I Norge har du endel sparebanker uten avskrekkende multipler, f.eks. Sparebanken Midt-Norge, som handles til P/E 10,7 og pris/bok 1,15.

– Det er et todelt marked, der noe er dyrt og noe veldig billig, sier Næss.

Det er et todelt marked, der noe er dyrt og noe veldig billig.
Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea

For endel selskaper som har blitt “oversett” av investorene på grunn av manglende vekst, kan faktisk økt inflasjon være positivt i en periode, tror han.

Rubrikkvinner: Kristin Skogen Lund leder et Schibsted-konsern der prisingen i stor grad påvirkes av eierandelen i rubrikkgiganten Adevinta. Foto: Ole Berg-Rusten

Vinneren tar alt

I Adevintas tilfelle ser analytikerne ut til å mene at selskapet er vinneren i sin nisje, med et flertall kjøpsanbefalinger. Skulle noe rokke ved dette synet, vil neppe dagens prisingsmultipler bestå.

– Vinneren tar alt?

– Ja, det er slik markedet fungerer for tiden, sier Næss.

Prisingen av Schibsted-aksjen på 45 ganger forventet resultat for 2022 blir selvsagt påvirket av posten Schibsted har på 59 prosent i Adevinta.

Aksjesjef Gaute Ulltveit-Moe i Arctic Securities uttalte nylig til Finansavisen at Schibsted alltid ser litt dyr ut på tradisjonelle multipler, men han mener aksjen faktisk er grisebillig.

– Justert for Adevinta-eierskapet har konsernet en “restverdi” på cirka 26 milliarder kroner, mens svenske Hemnet prises til 19 milliarder svenske kroner, til tross for at virksomheten er mye mindre omfattende, sa aksjesjefen til FA.