<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tid for å sikre gevinst i Aker BP

Etter at Kapital anbefalte å kjøpe Aker BP-aksjen i midten av september, har kursen steget rundt 35 prosent. Det er prosenter vi ønsker å sikre oss, i en tid der børsene preges av litt utmattede investorer. En mulig børsnotering av Vår Energi kan dessuten komme til å sette litt ekstra press på Aker BP-aksjen.       

Leverer varene: Aker BP – med hovedeier Kjell Inge Røkke i spissen – kan glede seg over den seneste tidens elleville kursoppgang. Vi anbefaler likevel å hoppe av toget mens leken er god, selv med fortsatt sterke oljeprisutsikter. Foto: Iván Kverme
Investornytt

“Kursfest i sikte for Aker BP   . Oljeprisen stiger, nye pristopper er i anmarsj, og flere investorer og forvaltere mener man kan stå overfor en energikrise, etter flere år med underinvesteringer. Nå er det duket for kursoppgang, også drevet av utsikter til høye, attraktive utbytter,” skrev vi i Kapital for snaue to måneder siden. Budskapet har stått seg, i lys av en voldsom kursoppgang i Aker BP-aksjen på rundt 35 prosent. Kursdriverne har vært flere, som en oljepris som nærmest løper løpsk, kombinert med optimistiske analytikere. 

Vi anbefaler nå å sikre gevinsten, også fordi børsen som sådan må stålsette seg for aggressive inflasjonstall fremover, globalt som her hjemme. Dette vil i sin tur virke negativt inn på aksjemarkedene – uansett sektor. Samtidig er det litt mindre eufori å spore blant Aker BP-analytikerne. 

Analytikerne – litt mindre entusiasme   

Kursoppturen har altså blitt støttet av positive analytikere. 

– Rent selskapsspesifikt forventer vi at både tredje- og fjerdekvartal blir to solide kvartaler preget av sterk kontantstrømgenerering og en økende likviditetsposisjon, samt lavere giring. Da er det i våre øyne helt uunngåelig at utbyttet økes fra dagens nivå, noe vi tror meldes ved selskapets kapitalmarkedsdag tidlig i 2022, kommenterte Steffen Evjen, analytiker i Danske Bank, til Kapital i forbindelse med vår Aker BP-anbefaling. 

Analytikerkollega Daniel Stenslet i Arctic Securities uttalte samtidig dette om det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet:

– Fra et investorståsted er det fine med Aker BP   at man vet helt sikkert at kontantstrøm generert av høyere oljepriser vil tilbakebetales i form av økte utbytter. Antar man et gulv på 60 dollar fatet, har Aker BP   allerede nå kapasitet til å oppjustere utbyttet tilbake til tidligere høyder, som lå over en kvart milliard dollar, sa Stenslet til Kapital. 

Oddvar Bjørgan i Carnegie, som toppet Kapitals seneste kåring over landets beste oljeanalytikere, oppjusterte nylig kursmålet i Aker BP   til 400 fra tidligere 325 kroner, og opprettholdt samtidig kjøpsanbefalingen. Men andre analytikere er litt mer varsomme med å spå ytterligere kursoppganger, som hos DNB Markets. Meglerhuset mener fremdeles at utsiktene både for produksjonsøkning og kontantstrøm legger til rette for vekst i utbyttene i årene fremover. Likevel tar man nå ned anbefalingen på Aker BP-aksjen til hold, fra tidligere kjøp, samtidig som kursmålet settes til 350.

– Med en kurs som etter vårt syn nå reflekterer en fair verdsettelse i forhold til historiske nivåer, med blant annet en estimert P/E på 16,5 for 2022 og en forventet direkteavkastning like under fem prosent, tar vi anbefalingen ned til hold, skriver DNB Markets i sin nye oppdatering.

ABG Sundal Collier har tatt ned Aker BP-anbefalingen til hold, med kursmål 310. I begynnelsen av oktober nedgraderte den britiske banken Barclays Aker BP   fra overvekt til likevekt, men økte kursmålet fra 305 til 340. Nylig valgte SpareBank 1 Markets å nedgradere aksjen fra kjøp til hold, men hevet samtidig kursmålet fra 280 til 305 kroner – vel ni prosent under dagens nivåer. 

Billedtekst

Oljemenyen utvides: Hitecvision og toppsjef Ole Ertvaag sysler med planer om å børsnotere oljeselskapet Vår Energi. Vi tror at flere PE-fond tenker i samme baner, noe som vil dempe trykket rundt andre, noterte oljeselskaper, som Aker BP. 

Trues av Vår Energi-notering

Med den sterke oljeprisen, og endelig bred oppmerksomhet rundt oljeselskaper som sådan, vil PE-selskapene helt sikkert begynne å fase ut en rekke av sine olje- og oljerelaterte selskaper fra sine respektive porteføljer. På rekke og rad vil vi derfor se flere børsinitiativer, godt eksemplifisert ved at PE-fondet Hitecvision nylig meldte at de nå vurderer å ta Vår Energi på børs. Selskapet eies i fellesskap av Hitecvision-selskapet Point Resources og det italienske energiselskapet Eni (majoritetseier). Vår Energi er et av de største oljeselskapene på norsk sokkel, med en daglig produksjon i 2020 på mer enn 265.000 fat. Til sammenligning produserer Aker BP   om lag 210.000 fat dagen, som etter en kursopptur siden årsskiftet på over 60 prosent nå har en markedsverdi på rundt 120 milliarder kroner. Med andre ord vil en Vår Energi-notering bli en betydelig affære, målt i kroner og øre.

Vi vil anta at porteføljeforvaltere som vurderer å delta i en slik emisjon, ikke ønsker å dra sin totale oljeeksponering for langt. Det er derfor langt fra usannsynlig at investorer stiller emisjonsmidler til rådighet ved å selge seg ned i andre oljeselskaper, som i Aker BP    – der institusjonene dessuten sitter med solide kursgevinster. Flere oljeselskaper vil bli børsnotert utover i 2022, men vil indirekte hemme det videre kurspotensialet i andre noterte selskaper, som for eksempel i Aker BP   .

Flere vil tenke i samme baner

Samtidig er ikke lenger selskapsprisingen like sjarmerende som før, selv om inntjeningsestimatene naturligvis har tikket jevnt og trutt oppover i høst som følge av den eksplosive oljeprisøkningen. DNB Markets har altså i sine kalkyler en estimert P/E på 16,5 for 2022. Konsensusanslagene ligger litt lavere, men dog høyt, med en P/E og P/B på henholdsvis 15,4 og 5,3. Dividendeutbetalingene forventes å ligge på 12,4 kroner pr. Aker BP-aksje i 2022, som målt mot dagens aksjekurs gir en yield på ganske nøyaktig fire prosent. 

I sum tar vi altså gevinst i Aker BPAkerbp, og tror samtidig flere investorer vil tenke i samme  baner i tiden som kommer, til tross for en fortsatt svært sprek oljepris.