<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Favoritten har vært lagerselskapet Self Storage Group

Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier.

Bengt Jonassen,  ABG Sundal Collier. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Investornytt

Alder: 47 år
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH
Erfaring: Orion Analyse, Norse Securities, Glitnir Securities/RS Platou Markets, Carnegie og ABG Sundal Collier

Som i fjor og forfjor, topper ABG Sundal Collier-analytikeren   eiendomsklassen. Det børsnoterte eiendomsselskapet Entra   er i spill med svenske beilere, mens eiendomsselskapene NPRO og Solon er tatt av børs.

– Hva er ståa i Entra? Blir det noen avklaring?

– Det er to svenske hovedeiere, Balder og Castellum. Det siste aksjekjøpet i Entra var det Balder som sto for. Aksjekursen var da på litt over 180 kroner. Det mest sannsynlige i et femårsbilde er at det blir en avklaring. Balder er et selskap som ikke nødvendigvis må kontrollere 100 prosent, så lenge de er fornøyde med hvordan selskapet drives. Castellum kjenner jeg ikke så godt. Et annet scenario er at det kommer en tredjepart inn, og at Entra splittes i tre. Vi har hatt hold ganske lenge. Jeg synes at det selskapsspesifikke ser nesten like bra ut som ved børsnoteringen i 2014, sier Jonassen om Entra, med en kurs som i skrivende stund står i 191 kroner.

Det mest sannsynlige i et femårsbilde er at det blir en avklaring for Entra.

Denne anbefalingen, samt hold på Selvaag BoligSBO, har vært riktig i fjor, mener han.

– Favoritten har vært lagerselskapet Self Storage GroupSSG, som vi har kjøp på. Selskapet gikk fra 26 til 36 kroner i 2021, sier han.

Etter tredjekvartalstallene oppjusterte Jonassen NRC Group   fra hold til kjøp fordi han synes vekst- og marginutsiktene ser mer fornuftige ut.

– Vi har også kjøp på AF Gruppen   og Veidekke   , men likviditeten er svak. Man må ha lang investeringshorisont. Det er risikoen og styring av denne som er det aller viktigste for entreprenørselskapene. AF er flinkest i klassen der.

– Hva tror du om markedet for næringseiendom?

– Det tror jeg blir sterkt i 2022 også. Bolig skal jeg ikke mene så mye om.

Simen Mortensen, DNB Markets. Foto: DNB
Truls Kolsrud Engene, SEB. Foto: SEB
Eiendom 2021 2020 2019
Bengt Jonassen (ABG Sundal Collier) 37,8% 39,7% 35,6%
Simen Mortensen (DNB) 31,1% 27,9% 27,2%
Truls Kolsrud Engene (SEB) 10,4% 7,6% 6,8%