<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hedgefondforvaltere stryker til eksamen

Summen av kraftig stigende renter, historisk høye inflasjonstall og galopperende energipriser, samt et regelrett krakk for teknologiaksjer, blir en altfor krevende miks for de internasjonale hedgefondforvalterne. Nå rømmer kundene, i takt med elendige avkastningstall så langt i 2022.    

Tøffe tak: Særlig amerikanske hedgefond leverer nå jevnt over svake avkastningstall så langt i 2022. Mange forvaltere rapporteres å være så bekymret for markedene fremover at kundemidler ikke investeres.     Foto: Michael Nagle/Xinhua/NTB / XinHua
Investornytt

Globale hedgefond, med mandat til utelukkende å handle egenkapitalpapirer, har i perioden fra årsskiftet og frem til og med utgangen av mai falt med i gjennomsnitt åtte prosent. Dette er en relativt sett bedre utvikling enn for eksempel for den brede amerikanske nøkkelindeksen S&P 500, som i samme periode er ned med vel 13 prosent (utbyttekorrigert). Men nedturen så langt i 2022 er likevel den verste på over 30 år, ifølge en rapport fra statistikkbanken HFR, gjengitt i Financial Times

Aller verst stilt er hedgefond som utelukkende navigerer blant amerikanske aksjer. Her har nedturen i gjennomsnitt vært på nær 20 prosent hittil i år, ifølge investeringsbanken Goldman Sachs. En samlet hedgefondbransje melder nå om den reneste kundeflukten; regnet globalt var netto kapitaluttrekk etter årets tre første måneder på rundt ti milliarder dollar, vel 100 milliarder kroner, viser data fra nettstedet eVestment. 

– Egenkapitalbaserte hedgefond opplever nå en real eksistenstrussel, deres evne til å plukke aksjer har over tid vært elendig, og short-strategiene deres har heller ikke fungert. Nå vil flere ut av fondene, også fordi provisjonene er så stive, mens de selv bærer all kursrisiko, uttalte nylig Andrew Beer, leder i investeringsrådgivningsselskapet Dynamic Beta Investments, til den britiske næringslivsavisen.

Superpessimistiske hedgefondforvaltere  

En viktig årsak til de svake fondsresultatene blant egenkapitalbaserte hedgefond har vært deres jevnt over sterke dragning opp mot den amerikanske teknologisektoren. Men på rekke og rad har selskaper som Apple, Netflix og Microsoft, eksempelvis, kommet kraftig ned i kurs hittil i 2022. Hvor tungt de har vært eksponert kan man lese via Goldman Sachs’ såkalte VIP Index, som består av en miks av de mest populære hedgefondaksjene. Denne indeksen er ned over 20 prosent så langt i år, og illustrerer altså godt hvor høy vekt teknologiaksjer har hatt i de respektive porteføljer. 

De svake avkastningstallene som nå hefter ved hedgefondbransjen, gir som nevnt betydelig netto kapitaluttrekk for å møte kundeinnløsningene. Men ifølge investeringsbanken Morgan Stanley ser man også en klar tendens til at bransjen selv reduserer sin markedseksponering, da investeringsklimaet som sådan nå oppleves som for krevende. Banken viser også til at blant amerikanske hedgefondforvaltere har andelen som forventer stigende aksjekurser fremover, målt mot andelen som forventer det motsatte, ikke har vært lavere siden forrige historiske bunnmåling i 2010. 

Også andre fondstyper er under press, knyttet til børsvolatilitet og innløsningskrav. Ifølge Financial Times opplevde tradisjonelle amerikanske aksjefond et netto uttrekk over en fireukersperiode i månedsskiftet mai/juni på rundt 37 milliarder dollar, vel 370 milliarder kroner. 

Bedre i Norge  

I et ikke altfor stort norsk hedgefondmiljø er resultatene høyst varierende. Sissener Canopus har så langt i år, det vil si pr. utgangen av mai, steget med 5,4 prosent. Dette er bedre enn hva Hovedindeksen på Oslo Børs kan vise til. Paleo Fund, under ledelse av Karl Oscar Strøm, har falt om lag fire prosent i samme periode. 

Om den norske hedgefondbransjen vil oppleve mer av hva den amerikanske gjør, det vil si en utvikling med stigende innløsningsønsker som følge av svake avkastningstall, gjenstår å se. Men norske fondskunder i sin alminnelighet er åpenbart mer på tå hev enn på lenge, bare i mai ble det nettosolgt verdipapirfond for 16 milliarder kroner. Dette er det høyeste nettosalget siden mars 2020.