<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Salgsopsjonsboom på Wall Street – et klart kjøpssignal?

Ikke siden kursene stupdykket under finanskrisen har investorer som opererer på Wall Street hamstret større mengder salgsopsjoner enn nå. Da er kanskje aksjebunnen i USA nådd, da?  

Ny opsjonstabbe?: I september kjøpte investorene salgsopsjoner mot amerikanske aksjer i en grad man ikke har sett maken til siden kursene bunnet ut under finanskrisen høsten 2008, året før USA-børsen steg kraftig.    Foto: Bloomberg / Bloomberg
Investornytt

Rentefølsomheten blant amerikanske investorer er det ingen ting i veien med – frykten for en for kontraktiv pengepolitikk har vært katalysatoren til at nøkkelindeksen S&P 500 så langt i år er ned over 20 prosent. 

Men det brede aksjefallet til tross, data fra clearinginstitusjonen Options Clearing Corporation viser at mange investorer frykter for ytterligere børsfall på Wall Street, ettersom de i løpet av september har hamstret salgsopsjoner mot amerikansknoterte aksjer til en verdi av 35 milliarder dollar, vel 365 milliarder kroner. Et tilsvarende stort beløp over et like kort tidsintervall har vi ikke registrert siden kurskorrigeringene under finanskrisen i 2008 – som viste seg å være starttidspunktet for en av de heftigste børsoppgangsperiodene i nyere tid.  

Med andre ord: Om du som investor tror at salgsopsjonshistorien fra 2008 nå gjentar seg, har et kjøpssignal blitt utløst på Wall Street i form av de massive opsjonskjøpene i september. 

Superproffene mer positive   

Til tross for rentestøy og voldsomme inflasjonsrater ser Goldman Sachs nå konturene av at en viss børsbunn på Wall Street kan være i emning. Den amerikanske investeringsbanken, som i et analysenotat tidligere i høst pekte på at resesjonsfrykten var overdrevet og at man på bred basis burde kjøpe råvarer og særlig oljerelaterte aksjer, tok nylig ned sitt årspunktestimat for S&P 500-indeksen fra tidligere 4.300 poeng til 3.600 poeng. Verdt å merke seg er at det nye estimatet er bare rundt to til tre prosent under dagens indeksnivå. Med andre ord forventer ikke banken noe reelt børsfall frem mot jul blant de 500 største amerikanske virksomhetene målt etter markedsverdi. 

En viktig indikator for hvordan det amerikanske aksjemarkedet utvikler seg, kan vi lese ut fra hva som skjer i ymse USA-organiserte såkalte Dark Pools. Dette er handelsplasser som i bunn og grunn er fullt integrerte deler av de offisielle finansmarkedene. Men investorer som velger å gjøre aksjehandler gjennom Dark Pools, har det til felles at de har behov for å gjøre svært store handelsvolumer samtidig som de nødig vil tilkjennegi hva de kjøper og selger på de offentlige børsene, der deres aktiviteter lett blir gjenstand for mye oppmerksomhet. 

Nettstedet www.squeezmetrics.com gir et klart innblikk i hvordan børsstemningen er i amerikanske Dark Pools. Den blå grafen peker ved inngangen til oktober klart oppover, og viser med det at det nå er flere kjøpere enn selgere blant kapitalinstitusjoner og internasjonale hedgefond som velger å handle på disse plattformene. I disse investormiljøene kan det synes om om man tror børsbunnen for amerikanske aksjer er nådd, selv om nøkkeldata fortsatt viser at USAs økonomi sliter med historisk høy inflasjonstakt og en sentralbank som på ingen måte synes å være ferdig med sine renteøkninger. 

Fake news

Interessen for salgsopsjoner blant det brede laget av aksjeinvestorer i USA skyter altså kraftig fart nå i september. Og en tilsvarende investeringstrend spilte seg altså ut også høsten 2008, rett før børsene, inkludert nøkkelindeksene på Wall Street, slo kraftig tilbake. Sånn sett kan de ferske opsjonsdataene egentlig betraktes som fake news, i finansiell forstand, om man lener seg mot tidligere opsjonsstatistikk. Samtidig er stemningen i ferd med å blir mer positiv, om man gløtter inn i amerikanske Dark Pools. 

Formuer skapes som kjent i krisetider, muligens akkurat i disse dager.