<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Goodwill-bomber på Wall Street

USAs økonomi skranter, samtidig som rundt en tredjedel av den globale verdensøkonomien antas å havne i resesjon i løpet av inneværende år. For de amerikanske børskjempene på Wall Street ulmer nå frykten for smertefulle goodwill-nedskrivninger for milliarder av dollar.    

Ubehagelige kutt: I takt med svake økonomiske trender, også i USA, øker sjansen for flere goodwill-nedskrivninger på Wall Street - i sin tur truende for hele det amerikanske børssentimentet.       Foto: Bloomberg / Bloomberg
Investornytt

En skrantende verdensøkonomi setter enn så lenge ikke press på de globale børser, ei heller på den amerikanske nøkkelindeksen S&P 500, som i skrivende stund er opp med rundt to prosent siden årsskiftet. Wall Street handles i pluss selv om det fortsatt er utsikter til enda høyere styringsrenter, blant annet, og har i første rekke grobunn hos analytikerne som forventer at inntjeningen for S&P 500-selskapene i gjennomsnitt skal opp med litt over fem prosent inneværende år, målt mot 2022-nivåene. Disse anslagene til tross – flere amerikanske nøkkeltall vitner om en økonomi på lavgir, for eksempel falt detaljhandelen i desember klart mer enn forventet. Og miksen av fortsatt høye inflasjonsrater, stigende renter og tydelige  svakhetstegn ved den amerikanske økonomien mener flere finansrådgivere Financial Times har vært i kontakt med, inkludert fra revisorkjempen KPMG, gir et potensielt behov for goodwill-nedskrivninger blant S&P 500-kjempene i en størrelsesorden man aldri før har sett. 

Kraftige kutt, allerede i 2022 

For dette er bakteppet: Amerikanske børskjemper har de siste årene vært ivrige på oppkjøpsfronten, og har med det kjøpt opp en rekke konkurrerende virksomheter på jakt etter flere kunder og nye markeder. I 2019 overtok eksempelvis Disney formelt Rupert Murdochs 21st Century Fox etter en historisk avtale verdt 71 milliarder dollar, tilsvarende om lag 710 milliarder kroner, et oppkjøp mange mente ville forandre hele underholdningsindustrien i USA. Men oppkjøpsiveren har vært såpass aggressiv at transaksjonsprisen i de aller fleste tilfeller har vært betydelig høyere enn det som har vært selskapets bokførte verdi – denne differansen er verdien på selskapets goodwill. Og i forbindelse med Fox-oppkjøpet genererte dette en goodwill-post i Disneys regnskaper på ikke mindre enn 50 milliarder dollar – noe som i dag faktisk utgjør nær 30 prosent av selskapets markedsverdi, som nå er på vel 182 milliarder dollar. 

Og de massive goodwill-postene som florerer blant selskapene på Wall Street, mener altså flere uavhengige regnskapsrådgivere den britiske næringslivsavisen har vært i kontakt med nå er ganske så utsatt for heftige nedskrivninger – det med bakgrunn i at postene må justeres for bedre å reflektere en så vel skjør verdensøkonomi som lave amerikanske vekstrater. Og en forsmak på hva investorene på Wall Street kan vente seg av 2023-nedskrivninger, får man ved å se på utviklingen i de to foregående årene: Ifølge det internasjonale finansrådgivningsselskapet Kroll endte de ti største goodwill-nedskrivningene blant S&P 500-selskapene i 2021 på kun seks milliarder dollar, men steg til 35 milliarder dollar i 2002 – en økning på nesten 500 prosent! 

Masseoppsigelser varsler nye nedskrivninger 

Teknologiganten Microsoft meldte nylig at man vil si opp 10.000 ansatte innen utgangen av førstekvartal. Dette representerer rundt fem prosent av selskapets totale arbeidsstokk, og kuttene skyldes utsikter til svakere omsetning i tiden som kommer. Investeringsbanken Goldman Sachs er ikke fornøyd med lønnsomhetsutviklingen, og planlegger derfor å kutte antall medarbeidere med rundt 4.000 personer. Dette er toneangivende børskjemper, og det illustrerer godt at langt flere av børskjempene på Wall Street må innrette sin virksomhet mot et mer ullent forretningsterreng -  noe som i sin tur vil gi revisorene gode grunner til å sette spørsmålstegn ved selskapenes respektive goodwill-poster.  

Og selv om goodwill-nedskrivninger ikke har noen kontanteffekt for selskapet, rammes likevel den bokførte egenkapitalen direkte. Det betyr, alt annet likt, at selskapets P/B-brøk skyter fart, i sin tur hemmende for at nye investorer vil inn i aksjen. Sånn sett vil en bølge av kutt i tidligere oppkjøpsmoro være dårlig nytt for Wall Street som sådan.