<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Golden Ocean opp eller ned?

Fortsetter Golden Ocean-oppturen på Oslo Børs?

Enda fetere lommebok? Investor John Fredriksen er hovedaksjonær i Golden Ocean og kan glede seg over nye formueshopp i takt med årets kursoppgang. En oppgang ikke alle analytikere spår vil vedvare.  Foto: Eivind Yggeseth
Investornytt

Aksjonærene i Golden Ocean kan virkelig gni seg i hendene sett i lys av den friske kursstarten på 2023. Mens Hovedindeksen kaver rundt nullpunktet, har det John Fredriksen-kontrollerte tørrlastrederiet steget med om lag ti prosent, noe som sender selskapets markedsverdi opp i 19 milliarder kroner. Men dagens kursnivå er likevel langt under hva det var i fjor våres. Kursnedgangen kan særlig kobles mot investorenes generelle frykt for en kollaps i verdenshandelen som følge av de massive renteøkningene, samtidig som data har vist en reell nedgang i den kinesiske importen av viktige råvarer. Men resesjonsfrykten har mildnet noe så langt i år, og har altså revitalisert interessen for Golden Ocean-aksjen. En overvekt av shippinganalytikerne mener det gjennomgående er mer å gå på – i en sektorrapport før årsskiftet mente blant annet Clarksons Platou Securities at den forventede tilbakevendingen til vekst i Kina byr på flere muligheter for investorer innen tørrbulksektoren. I den forbindelse ble fraktrateestimatene hevet, støttet av utsikter til en avtagende flåtevekst – og meglerhuset gjentok sin kjøpsanbefaling på Golden Ocean-aksjen. I andre analytikerkretser er man derimot litt mer forsiktige, der pekes det blant annet på de svake tørrbulkratene som ikke borger for en særlig sprek førstekvartalsrapport, og at det derfor kan være smart av investorene å avvente nye aksjefremstøt. En viktig rettesnor for nye eventuelle kursoppganger vil uansett være knyttet til data fra den kinesiske økonomien, og da særlig om man ser en positiv utvikling i landets importstatistikker. 

 

Analytiker Jørgen Lian, DNB Markets. Iván KvermeKjøp! Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Golden Ocean med kursmål 138.

– Vi har en kjøpsanbefaling på Golden Ocean og liker eksponeringen mot de større skipene sett i lys av en gjenåpning i Kina etter år med strenge covid-19-restriksjoner. I tillegg forestiller vi oss en bølge av kinesiske stimuli for å understøtte aktivitet og råvareetterspørsel. På toppen av det hele har globale fraktvolumer (eksklusive Kina) dabbet av gjennom andre halvdel 2022 da importen til Kina endelig begynte å ta seg opp igjen, og dermed utsatt bedringen i fraktmarkedet. 

– Vi mener kinesisk import skal fortsette å ta seg opp, sammenholdt med potensialet for en normalisering av import i verden for øvrig, og kickstarte en betydelig opptur i ratene for 2023 og dermed inntjeningen i selskapet. Samtidig er ordreboken historisk lav på syv prosent av flåten, og understøtter et vedvarende godt marked i tiden fremover. Vi ser potensial for tre og en halv dollar pr. aksje i utbytter for 2023 og 2024, noe som tilsvarer nær 20 prosent utbytteavkastning. Sesongmessig bunner markedet historisk i februar, og vi mener derfor at dette er en god inngang i aksjen.

Analytiker Lars Bastian Østereng, Arctic Securities. Sebastian S. Bjerkvik

Hold! Analytiker Lars Bastian Østereng i Arctic Securities har en hold-anbefaling på Golden Ocean med kursmål ti dollar (noe over 100 kroner).  

– På grunn av lavere volumvekst og normalisert venting i havner har tørrlastmarkedene korrigert ned gjennom høsten og vinteren. Med ineffektiviteter tilbake til normalen mener vi at det er fundamentale tilbud og etterspørsel-mekanismer som vil bestemme retningen herfra. På lang sikt tror vi at lav flåtevekst og stabil etterspørselsvekst på to til tre prosent vil føre til et stramt marked, men med et meget usikkert kortsiktig markedsbilde tror vi at det er for tidlig å kaste seg over tørrlastaksjene. 

– Gjenåpningen i Kina (den desidert viktigste aktøren i tørrlast) bør være positivt, men samtidig har spesielt den kinesiske eiendomssektoren sine utfordringer, så det er ikke gitt at en gjenåpning vil medføre umiddelbar vekst i ståletterspørselen. Resten av verden står fortsatt foran makroøkonomiske utfordringer, og global vekst kommer ned. For de store skipene er det i tillegg stor usikkerhet rundt brasiliansk malmeksport, som historisk har vært en viktig driver. 

– Vi tror på et ganske balansert tilbud og etterspørsel-bilde i 2023, og til tross for at vi forventer en bedring i ratene i andre halvår, så er det ikke nok til at inntjeningen blir spesielt attraktiv. I tillegg ser det ut som om skipsverdiene fortsetter å falle, noe som setter press på NAVer. Golden Ocean er fortsatt blant de beste eksponeringene mot tørrlast, men med vårt syn på markedet har vi en hold-anbefaling.