<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

En krevende børsvår venter

Eksteriørbilder av Oslo Børs og skulpturen Merku Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Investornytt

– Vi tror en fornyet rentefrykt vil sende Hovedindeksen ned kommende uke, da mange investorer vil se seg nødt til å tone ned sine samlede aksjeinnehav. Dog lever oljeservicesektoren mer eller mindre sitt eget liv, og vil fortsette å gjøre det klart bedre enn det øvrige markedet også i tiden som kommer, påpekte vi i vårt forrige nyhetsbrev. Prognosen har vært helt rett – i løpet av den siste handelsuken har Hovedindeksen kommet ned med ikke fullt en prosent, mens oljeservicerelaterte aksjer gjennomgående kan vise til nok en sterk børsuke. Riggselskapet Borr Drilling leder an og kan se tilbake på en kursopptur siste uke på rundt 15 prosent. Fjerdekvartalsrapporten var overbevisende lesning der investorene også lot seg begeistre av utsikter til utbytte. Et annet riggselskap, Odfjell Drilling, har også gjort det råsterkt på børsen siste handelsdager – også her har fjerdekvartalsrapporten blitt tatt vel imot, der det allerede inneværende år kan ligge an til aksjonærutbytte. Undervannsentreprenørselskapet Subsea 7 nærmer seg en kursoppgang siden årsskiftet på nesten 20 prosent, men vil høste fornyet kursstøtte, tipper vi, når selskapet slipper sin fjerdekvartalsrapport i begynnelsen av mars. 

Vi holder fortsatt hardt på vår industriprognose om at hele offshore servicesektoren står overfor flere sterke år preget av et høyt aktivitetsnivå med tilhørende gode resultater. Sektoren vil sånn sett gjøre det bedre enn Oslo Børs også i tiden som kommer, støttet av en fortsatt sterk oljepris, selv i en tid med stadig oppadgående renter. Også på New York-børsen ser man en tilsvarende trend. Der har oljeserviceindeksen gått rundt ti prosent i år, klart bedre enn det øvrige markedet målt ved S&P 500-indeksen.             

– Mer rentetrøbbel venter, skrev vi også i vårt forrige nyhetsbrev og pekte på de høye norske inflasjonstallene for januar som til fulle viser at Norges Bank på ingen måte er i mål med sin rentesetting. Og budskapet har ikke blitt mindre aktuelt for investorene på Oslo Børs med tanke på sentralbanksjef Ida Wolden Baches klare formaning som hun kom med under sin årstale – det skal ikke være noen tvil om hva det overordnede målet vårt er, og det er å sørge for lav og stabil inflasjon. Og gitt en prisstigningstakt som nå ligger skyhøyt over inflasjonsmålet på to prosent, er det bare å stålsette seg for høyere renter i tiden som kommer. Dette kan bli et tøft maratonløp for investorene, som de seneste måneder mer eller mindre likegyldig har trukket på skuldrene over de høye inflasjonstallene og heller kollektivt økt sine aksjeinnehav. Rentevarsellampene gløder mer enn på lenge, også sett i lys av nye høye produsentpristall fra USA som bare bekrefter at potensielle rentekutt fra den amerikanske sentralbanken må skyves enda lenger frem i tid. 

Våren vil åpenbart bli en vanskelig periode på Oslo Børs, der investorene vil møte et mer volatilt aksjemarked og der de stadig høyere rentene også vil begrense hvor mye ny frisk kapital som tilgodesees børsen.

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital