<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Covid-19: Kapittel 2

Alarmerende høye smittetall, særlig internasjonalt, sender Oslo Børs ordentlig ut på glattisen når to børsmåneder av 2020 gjenstår.

Forventningsfulle tallknusere: Kjetel Digre blir ny sjef i Aker Solutions. Samtidig setter stadig flere analytikere selskapet på sine anbefalingslister. Foto: Siv Dolmen/NTB

“Overprisede aksjemarkeder” var tittelen til Ole André Kjennerud i en nylig publisert kronikk i Finansavisen. Hovedbudskapet fra kredittstrategen i DNB Markets var at den amerikanske sentralbankens pengepolitikk har fått markedene til å se bort fra makroøkonomisk usikkerhet. Samtidig er det lite som tyder på at sentralbankene som sådan klarer å påvirke inntjeningen i selskapene. Seneste tids rause pengepolitikk har derfor gitt en vesentlig oppgang i multiplene – det er derfor høyst usikkert om Feds politikkrespons har vært fornuftig. En frikobling mellom prisene på risikoaktiva og fundamentale forhold gjør uansett markedene og økonomien enda mer sårbare for fremtidige sjokk, advarte Kjennerud videre om.

I forrige Kapital-utgave oppfordret vi våre lesere til en fortsatt forsiktig tilnærming til børsene – og poengterte at om hovedfeltet på Oslo Børs skal inn i korreksjonsmodus etter seneste tids kraftige kursoppganger, vil selskaper nylig tatt opp til notering, særlig på markedsplassen Merkur Market, gå en kursmessig sett tøff periode i møte. Ett er sikkert – investorene står overfor langt fra rimelige aksjemarkeder. Nordea Markets mener for eksempel det er påfallende at konsensusestimatene bunnet ut i juni og at de nå tilsier at bedriftene vil ha en Ebitda som er ti prosent høyere i 2021 enn i 2019. Vi holder derfor fortsatt en knapp på at vi frem mot årsskiftet får svært så volatile børser, slik vi argumenterte for i forrige utgave.

IG nr 19 Foto: Grafikk

Så var det USA-renter, da …

Noe særnorsk rentehopp har vi ingen tro på når man ser inn mot et nytt børsår, men i de amerikanske rente- og kredittmarkedene er det tydelige bevegelser å se. I USA viser enkelte makrostatistikker, som utviklingen i detaljhandelstallene for september samt ferske rapporter fra boligmarkedet, overraskende styrke. Nå vil ikke dette på noen som helst måte redusere de politiske ambisjonene om en bred finanspolitisk støttepakke. Men i kombinasjon med den amerikanske sentralbankens policy om å akseptere en høyere inflasjonstakt i ly av sin ekspansive pengepolitikk, har nok dette i sum sendt klare impulser over mot lange amerikanske statsobligasjoner: Disse trekker jevnt og trutt oppover, og noteres til klart høyere nivåer enn mot noteringene fra i sommer. Mens aksjemarkedene i 2020 har fått full drahjelp av rause sentralbanker, antar vi 2021 blir preget av tidvis store uroligheter i de internasjonale penge- og kredittmarkedene.

IG Foto: Grafikk

Vekstaksjer leder fortsatt an

Til alle nyfrelste ESG-investorer som kanskje først og fremst sitter med heftige posisjoner på handelsplattformen Merkur Market: Et potensielt renteoppsving er dårlig nytt, særlig for vekstselskaper der kontantstrømmene ligger langt frem i tid. Siden årsskiftet har flere vekstselskaper – også på Oslo Børs – slått knock out på såkalte verdiaksjer, og vitner om at investorene har beveget seg langt ut på risikokurven, en strategi de naturligvis aldri hadde begitt seg ut på uten støtte av en alternativkost mer eller mindre nær nullpunktet. 

Internasjonalt ser man også samme tendens. “Trendy stocks power ahead” skrev Financial Times nylig, og viste til utviklingen til to amerikanske delindekser det vanligvis ikke er altfor mye publisitet rundt. Russell 1000 Growth Index består av typiske vekstselskaper, og delindeksen har siden årsskiftet steget med rundt 30 prosent. Til sammenligning har Russell 1000 Value Index – en delindeks preget av selskaper med langt mer konservative multipler og som ellers tilfredsstiller kravene for å kunne tituleres som verdiaksjer – falt med rundt ti prosent siden inngangen til 2020. Men tiltroen til den amerikanske sentralbanken er høy – og hverken på Wall Street, eller på Oslo Børs for den sakens skyld, ser man altså noe tegn til at vekstselskaper selges ned til fordel for et større porteføljeinnslag av mer defensive verdiaksjer.

Men de store kurssprikene begynner nå å få konsekvenser også blant enkelte kapitalforvaltere. Den britiske næringslivsavisen omtalte nylig at AJO Partners, et verdibasert hedgefond, nylig valgte å legge ned butikken fordi deres forkjærlighet for verdiaksjer ikke har båret frukter. Fondet har rundt ti milliarder dollar i forvaltningskapital, tilsvarende vel 92 milliarder kroner, som altså nå trekkes ut av kapitalmarkedene og distribueres til sine respektive andelseiere.

Sitter på gjerdet

For vår del gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen. Neste to uker består den derfor fortsatt av B2Holding B2h, Seadrill   , DNO   , Magseis Fairfield  Mseis og Aker Solutions   . SEB gjenopptar for øvrig dekning på Aker Solutions med en kjøpsanbefaling og kursmål 11 kroner. Meglerhuset ser blant annet økt aktivitet på norsk sokkel, og tror Aker Solutions vil dra nytte av dette.