<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Langtidsvarsel: Kjøp verdiaksjer!

De selskaper som om kort tid ikke leverer andrekvartalsrapporter som i det minste er i tråd med forventningene, vil bli hardt straffet på Oslo Børs. I sommer vil man uansett fortsatt se en hovedtrend der investorene er mer forsiktige med vekstaksjer, det til fordel for verdiaksjer.   

Rekord på rekord: På Oslo Børs dundrer Yara, under ledelse av Svein Tore Holsether, stadig opp til nye kursrekorder. En trend vi kommer til å se mer av utover i sommer, mener vi.  Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

Investorene fortsetter å søke seg inn mot aksjer med forutsigbare inntjeningsutsikter og høy dividendekapasitet, en tendens man kanskje særlig ser i Yara   . Gjødselgiganten tikker jevnt og trutt oppover i kurs – også ledsaget av stadig flere fundamentalt sett positive analytikere. Nordea Markets er intet unntak, og oppgraderte nylig Yara   til en hold-anbefaling. Justeringen skjer blant annet fordi de fundamentale forholdene er sterkere enn tidligere ventet, særlig i form av et ureamarked som fortsatt ventes å være stramt. Meglerhuset øker EPS-anslaget for 2021 med 15 prosent, mens EPS for 2022–2023 holdes uendret. Yara   er ikke underpriset, legger imidlertid Nordea Markets til, men gitt sannsynligheten for en langvarig syklus kan Yara   fortsette å levere sterke finansielle tall en stund. 

SpareBank 1 Markets hevet for få uker siden Yara-anbefalingen fra nøytral til kjøp og løftet samtidig kursmålet fra 450 til 550 kroner pr. aksje. En av grunnene til oppgraderingen er også med utgangspunkt i et stramt ureamarked, samtidig understrekes det at gjeldende ureamarginer er på linje med historisk snitt siden 2008.

Makrospillet: Realøkonomi og inflasjonstall – mot pengepolitikk   

Gjenåpningen av samfunnet øker optimismen hos kontaktene i Norges Banks regionale nettverk. Bedriftene er optimistiske og tror lettelsene i smitteverntiltakene vil gi seg utslag i klart høyere økonomisk aktivitet i tiden som kommer. Samtlige næringer tror veksten vil tilta det neste halvåret, samtidig forventer bedriftene at offentlige bygg- og anleggsprosjekter vil forsterke veksten. Bedriftene planlegger derfor en betydelig vekst i både sysselsetting og investeringer fremover, og Norges Bank hever nå anslaget for årslønnsveksten for inneværende år til 2,7 prosent, opp fra vinterens anslag på 2,3 prosent. 

Høyere økonomisk aktivitet i privat sektor, dog en oppgang fra krisenivåer, kombinert med en eksepsjonell stimulans via offentlige budsjetter, trekker nå den samlede verdiskapningen i riktig retning. Hva nå dette til syvende og sist vil gi av utslag i inflasjonsimpulser utover høsten og våren 2022, gjenstår jo å se. Sentralbanken er i det minste tydelig på at en strammere pengepolitikk blir svaret om prisveksten skyter fart. Statistisk sentralbyrå tror ikke på en periode med galopperende priser. Byrået forventer faktisk at den samlede inflasjonen her hjemme vil komme til å avta og havne under inflasjonsmålet på to prosent det kommende året.

Hvilke implikasjoner har det i bunn og grunn for aksjemarkedet, om prisstigningstakten skulle ese ut? Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management har med utgangspunkt i lange tidsserier fra USA sett på sammenhengen mellom prisstigning og aksjemarkeder. Tallene indikerer at inflasjon ikke betyr noe så lenge den ikke er ekstrem. Men dersom man har en kraftig deflasjon – eller en inflasjonstakt godt over seks prosent – vil man derimot se svake aksjemarkeder, konkluderer Næss i sin analyse, nylig gjengitt i Finansavisen. For en aksjeinvestor er det altså svært høye inflasjonstall som bør fremkalle reale porteføljenedsalg.

Aker Solutions: Børsfest i emning  

Aker Solutions   ble nylig tildelt en omfattende treårig rammeavtale med verdens tredje største oljeselskap, brasilianske Petrobras, der de fremover skal tilby subsea livssyklustjenester for Petrobras-opererte olje- og gassfelt utenfor Brasil. Avtalen, som kan ha en samlet verdi på opp mot to milliarder kroner, har altså en fast periode på tre år, men inkluderer en opsjon for forlengelse på ytterligere to år. Kontraktstildelingen vil bli bokført som ordreinntak i andrekvartal. 

I slutten av mai meldte Aker Solutions   at de sammen med tyske Siemens Energy hadde vunnet en kontrakt med ScottishPower Renewables for leveranser til offshore vindenergi-prosjektet East Anglia Three i Nordsjøen. Ordren ble av Aker Solutions   selv beskrevet som veldig stor, og ligger således i spennet mellom to og tre milliarder kroner. Kontraktene løfter en stadig mer velfylt ordrebok, som igjen gir rammer for bedre kapasitetsutnyttelse og sterkere marginer i tiden som kommer. 

I forrige Kapital-utgave trakk analytiker Kim Andre Uggedal i SEB frem selskaper som har eksponering mot norsk sokkel og fornybarsegmentet som de mest interessante aktørene da han skulle peke på sine favoritter innenfor oljeservice-segmentet på Oslo Børs. 

– Aker Solutions   tilbyr begge deler. Som en ledende EPC-kontraktør på norsk sokkel etter fusjonen med Kværner tror vi Aker Solutions   vil være involvert i så godt som alle de nye sanksjonerte prosjektene på sokkelen og vil se en svært god ordreinngang det neste året. I tillegg er de nå i stadig økende grad involvert i flere segmenter innenfor fornybarindustrien, som offshore vind, karbonfangst og elektrifisering, uttalte SEB-analytikeren blant annet. 

Vi beholder, kanskje ikke overraskende, Aker Solutions   i Kapital-porteføljen, som etter fisjonen 2020 også gir oss direkte eksponering mot ESG-selskapene Aker Offshore WindAow og Aker Carbon Capture   .

Sommeren står nå for tur, men de neste to månedene har vi ingen mulighet til å justere Kapital-porteføljen. Den fortsetter å bestå av selskapene DNO   , Subsea 7   , Yara   , Storebrand   og Aker Solutions   .